Nội dung ôn thi lớp 7

NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2022-2023
 Từ tuần 1 đến hết tuần 15
MÔN: TOÁN 7

A. PHẦN ĐẠI SỐ

I. Số hữu tỉ

 • Thực hiện được các phép tính: cộng, trừ, nhân, chia, lũy thừa (tính hợp lí, tính theo thứ tự thực hiện phép tính) trong tập hợp số hữu tỉ.
 • Tìm x (cộng, trừ, nhân, chia, lũy thừa).

II. Số thực

 • Thực hiện được các phép tính: giá trị tuyệt đối, căn bậc hai trong tập hợp số thực.
 • Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận, đại lượng tỉ lệ nghịch (tìm hệ số, viết công thức, bài toán thực tế đại lượng tỉ lệ thuận, bài toán thực tế đại lượng tỉ lệ nghịch,…).
 • Tìm x (lũy thừa, giá trị tuyệt đối,…).
 • Vận dụng tính chất chia hết của biểu thức.

B. PHẦN HÌNH HỌC

I. Hình học trực quan

 • Nhận biết các hình đã học (hình hộp chữ nhật, lăng trụ đứng tam giác).
 • Bài toán thực tiễn gắn với việc tính thể tích, diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật, lăng trụ đứng tam giác.

II. Góc. Đường thẳng song song

 • Tìm số đo các góc đặc biệt, tính chất hai đường thẳng song song, tia phân giác.
 • Chứng minh hai đường thẳng song song.
 • Viết giả thuyết, kết luận và vẽ hình minh họa cho định lí.
MÔN: VĂN 7

I. ĐỌC HIỂU (3.0 đ)

1. Ngữ liệu đọc hiểu: Ngữ liệu ngoài chương trình sách giáo khoa.

Thể loại: Thơ bốn chữ, năm chữ ( Học sinh nhận diện được thể thơ, vần, nhịp, thông điệp).

2. Tiếng Việt

 • Phó từ.
 • Dấu chấm lửng.

II. LÀM VĂN (7.0 đ)

1. Đoạn văn (từ 150 đến 200 chữ)

 • Trình bày cảm xúc của em về một bài thơ bốn chữ.
 • Trình bày cảm xúc của em về một bài thơ năm chữ.

2. Bài văn

Viết bài văn biểu cảm về con người.


Tags: