Category: THO

  • BÁN TRÚ – ÔN TẬP H123 TÂN UYÊN

    BÁN TRÚ – ÔN TẬP H123 TÂN UYÊN

    – Hoạt động bán trú ôn tập giúp phụ huynh yên tâm làm việc và giúp học sinh được chăm sóc, được hướng dẫn ôn tập củng cố kiến thức, trong một môi trường an toàn và hiện đại, tạo sự yên tâm công tác cho phụ huynh – Cơ sở bán trú H123 viết…

  • H123 An Phú, Thái Hoà Thông Báo Lịch Học Tăng Cường HK II 2020-2021

    H123 An Phú, Thái Hoà Thông Báo Lịch Học Tăng Cường HK II 2020-2021

    Nhằm chuẩn bị tốt nhất cho công tác ôn thi HK1 năm học 2020–2021, nay H123 An Phú, Thái Hoà xin ra thông báo 📢📢📢 học tăng cường đối với toàn bộ học sinh cấp 1, cấp 2 với nội dung cụ thể như sau : I. Chi tiết chương trình “Ôn thi tăng cường”:…