Category: TVH

  • BÁN TRÚ – ÔN TẬP H123 TÂN UYÊN

    BÁN TRÚ – ÔN TẬP H123 TÂN UYÊN

    – Hoạt động bán trú ôn tập giúp phụ huynh yên tâm làm việc và giúp học sinh được chăm sóc, được hướng dẫn ôn tập củng cố kiến thức, trong một môi trường an toàn và hiện đại, tạo sự yên tâm công tác cho phụ huynh – Cơ sở bán trú H123 viết…