Chương Trình Hè

[bt_bb_section layout=”boxed_1200″ top_spacing=”” bottom_spacing=”medium” full_screen=”yes” vertical_align=”middle” color_scheme=”” background_color=”” background_image=”” background_overlay=”” parallax=”” parallax_offset=”” background_video_yt=”” yt_video_settings=”” background_video_mp4=”” background_video_ogg=”” background_video_webm=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” lazy_load=”no” top_section_coverage_image=”1988″ bottom_section_coverage_image=”1991″ allow_content_outside=”yes” show_video_on_mobile=””][bt_bb_row column_gap=”0″ responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” color_scheme=”” shape=”inherit” negative_margin=””][bt_bb_column width=”1/2″ align=”left” vertical_align=”middle” animation=”fade_in move_right” padding=”normal” background_image=”” inner_background_image=”” background_color=”” inner_background_color=”” opacity=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” lazy_load=”no”][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”large” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_headline font_subset=”latin,latin-ext” superheadline=”CHƯƠNG TRÌNH HÈ” headline=”Học Giỏi Chơi Vui
Tại H123” subheadline=”” html_tag=”h1″ size=”extrahuge” align=”inherit” dash=”none” color_scheme=”light-accent-skin” color=”” font=”inherit” font_size=”” font_weight=”” url=”” target=”_self” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” supertitle_position=”” dash_type=”” dash_color_scheme=””][/bt_bb_headline][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”normal” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_button text=”ĐĂNG KÝ NGAY” icon=”” icon_position=”left” url=”#dangkyngay” target=”_self” align=”inherit” size=”medium” color_scheme=”dark-accent-skin” style=”filled” shape=”inherit” width=”inline” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_button][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”large” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][/bt_bb_column][bt_bb_column width=”1/2″ align=”left” vertical_align=”top” animation=”fade_in” padding=”normal” background_image=”” inner_background_image=”” background_color=”” inner_background_color=”” opacity=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”position: relative;” lazy_load=”no” shadow=”” shape=”inherit” color_scheme=””][bt_bb_image lazy_load=”no” image=”4349″ size=”full” image_height=”” shape=”square” align=”inherit” caption=”” url=”” target=”_self” hover_style=”simple” content_display=”always” content_background_color=”” content_background_opacity=”” content_align=”middle” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”margin-left: -8rem; margin-top: -3em; margin-right: -4rem;”][/bt_bb_image][bt_bb_floating_image vertical_position=”top” horizontal_position=”right” animation_delay=”default” lazy_load=”no” image=”4340″ responsive=”hidden_xs” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”bt_bb_floating_image_test” el_class=”” el_style=”top: 13%; right: -1%;” animation_style=”ease_out_sine” animation_duration=”1200″ animation_speed=”1.0″][/bt_bb_floating_image][bt_bb_floating_image vertical_position=”middle” horizontal_position=”right” animation_delay=”default” lazy_load=”no” image=”4342″ responsive=”hidden_xs” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”right: -10%;” animation_style=”ease_out” animation_duration=”1500″ animation_speed=”1.4″][/bt_bb_floating_image][bt_bb_floating_image vertical_position=”bottom” horizontal_position=”right” animation_delay=”default” lazy_load=”no” image=”4343″ responsive=”hidden_xs” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”right: -5%; bottom: 12%; }” animation_style=”ease_out” animation_duration=”3000″ animation_speed=”1.8″][/bt_bb_floating_image][bt_bb_floating_image vertical_position=”bottom” horizontal_position=”left” animation_delay=”200″ lazy_load=”no” image=”4341″ responsive=”hidden_xs” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”left: -20%; bottom: 9em;” animation_style=”ease_out” animation_duration=”5000″ animation_speed=”2.5″][/bt_bb_floating_image][/bt_bb_column][/bt_bb_row][/bt_bb_section][bt_bb_section layout=”boxed_1200″ lazy_load=”yes” show_video_on_mobile=”” top_spacing=”” bottom_spacing=”” full_screen=”” vertical_align=”top” color_scheme=”” background_color=”” background_image=”” background_overlay=”” top_section_coverage_image=”1996″ bottom_section_coverage_image=”” parallax=”” parallax_offset=”” background_video_yt=”” yt_video_settings=”” background_video_mp4=”” background_video_ogg=”” background_video_webm=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][bt_bb_row shape=”inherit” column_gap=”” row_width=”default” color_scheme=”” background_color=”” opacity=”” responsive=”” shadow=”” background_image=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” negative_margin=””][bt_bb_column width=”1/2″ width_lg=”1/2″ width_md=”1/2″ width_sm=”1/2″ width_xs=”1/1″ order=”0%$%%$%%$%%$%” lazy_load=”yes” shape=”inherit” align=”left%$%%$%%$%%$%” vertical_align=”top” animation=”no_animation” background_image=”” inner_background_image=”” color_scheme=”” background_color=”” inner_background_color=”” opacity=”” responsive=”hidden_xs hidden_ms” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” padding=”normal” shadow=””][bt_bb_floating_image vertical_position=”middle” horizontal_position=”center” lazy_load=”no” animation_style=”ease_out” animation_delay=”default” animation_duration=”default” animation_speed=”1.0″ image=”7043″ responsive=”hidden_xs hidden_ms” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_floating_image][/bt_bb_column][bt_bb_column width=”1/2″ align=”left%$%%$%%$%%$%” vertical_align=”top” animation=”fade_in” padding=”double” background_image=”” inner_background_image=”” background_color=”” inner_background_color=”” opacity=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” lazy_load=”no” shadow=”” shape=”inherit” width_lg=”1/2″ width_md=”1/2″ width_sm=”1/2″ width_xs=”1/1″ order=”0%$%%$%%$%%$%” color_scheme=””][bt_bb_headline font_subset=”latin,latin-ext” superheadline=”Học Viên” headline=”Tuân Thủ 5k Học Tại H123″ subheadline=”” html_tag=”h3″ size=”large” align=”inherit%$%%$%%$%%$%” dash=”none” color_scheme=”light-accent-skin” color=”” supertitle_position=”” font=”inherit” font_size=”” url=”” target=”_self” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” font_weight=”” dash_type=”” dash_color_scheme=””][/bt_bb_headline][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”extra_small” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_text]

Việc bùng phát Covid-19 đã khiến hoạt động học bình thường gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, cùng nhau tuân thủ 5K theo hướng dẫn của Bộ Y Tế, các bạn học sinh sẽ duy trì được việc học an toàn nhất khi học tại H123.
Tổng khai giảng 17/5/2021 và 1/6/2021

[/bt_bb_text][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”extra_small” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”medium” border_style=”none” border_width=”” responsive=”hidden_xs hidden_ms” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”medium” border_style=”none” border_width=”” responsive=”hidden_xs hidden_ms” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_image lazy_load=”yes” image=”7043″ size=”full” image_height=”” shape=”square” align=”inherit” caption=”” url=”” target=”_self” hover_style=”simple” content_display=”always” content_background_color=”” content_background_opacity=”” content_align=”middle” responsive=”hidden_md hidden_lg” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_image][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”extra_small” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][/bt_bb_column][/bt_bb_row][/bt_bb_section][bt_bb_section layout=”boxed_1200″ lazy_load=”yes” show_video_on_mobile=””][bt_bb_row shape=”inherit” column_gap=”” row_width=”default” color_scheme=”” background_color=”” opacity=”” responsive=”” shadow=”” background_image=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” negative_margin=””][bt_bb_column width=”1/2″ align=”left” vertical_align=”top” animation=”fade_in” padding=”double” background_image=”” inner_background_image=”” background_color=”” inner_background_color=”” opacity=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” lazy_load=”no” shadow=”” shape=”inherit”][bt_bb_headline font_subset=”latin,latin-ext” superheadline=”” headline=”Chương Trình Hè” subheadline=”Nhiều Chương Trình Hấp Dẫn ” html_tag=”h3″ size=”large” align=”inherit” dash=”none” color_scheme=”light-accent-skin” color=”” supertitle_position=”” font=”inherit” font_size=”” url=”” target=”_self” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” font_weight=”” dash_type=”” dash_color_scheme=””][/bt_bb_headline][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”small” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_text][/bt_bb_text][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”extra_small” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_accordion color_scheme=”accent-light-skin” style=”simple” shape=”square” closed=”closed” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][bt_bb_accordion_item title=”BỒI DƯỠNG VĂN HÓA” icon=”dripicons_e9af”][bt_bb_text responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””]

Bồi Dưỡng Văn Hóa là một chương trình của H123 tạo ra nhằm giúp các bé bám sát chương trình học của Bộ Giáo Dục.

[/bt_bb_text][/bt_bb_accordion_item][bt_bb_accordion_item title=”ANH VĂN HỌC THUẬT” icon=”dripicons_e95d”][bt_bb_text]

Đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội về trình độ ngoại ngữ, H123 cho ra đời chương trình Anh Văn Học Thuật với mọi trình độ từ Anh văn mầm non đến Anh văn giao tiếp – Đi làm.

[/bt_bb_text][/bt_bb_accordion_item][bt_bb_accordion_item title=”NGOẠI KHÓA – KỸ NĂNG HÈ” icon=”dripicons_e95b”][bt_bb_text]

Tham gia các hoạt động ngoại khóa, rèn luyện chuyên sâu trong hè.

[/bt_bb_text][/bt_bb_accordion_item][bt_bb_accordion_item title=”H123 EDU TOUR” icon=”dripicons_e9a3″][bt_bb_text]

Chương trình du lịch song ngữ Anh Việt với giá chỉ từ 499.000 VNĐ.

[/bt_bb_text][/bt_bb_accordion_item][bt_bb_accordion_item title=”HỌC ONLINE KHÔNG NGẠI NGHỈ DÀI” icon=”dripicons_e962″][bt_bb_text]

Chương trình học online Anh Văn Cambridge, Tiếng Anh chuẩn và các môn Bồi Dưỡng Văn Hóa: Toán, Lý, Hóa, Văn.

 • Nghỉ dài không sợ mất bài.
 • Giải pháp duy trì mùa dịch.
 • Chỉ cần máy tính hoặc smartphone.
 • Kinh nghiệm giảng dạy online hơn 3000 học sinh từ 2020 đến nay.
 • Mỗi lớp đều có giáo viên và trợ giảng theo xát từng học sinh.

[/bt_bb_text][/bt_bb_accordion_item][/bt_bb_accordion][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”medium” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][/bt_bb_column][bt_bb_column width=”1/2″ align=”left” vertical_align=”middle” animation=”fade_in move_left” padding=”normal” background_image=”” inner_background_image=”” background_color=”” inner_background_color=”” opacity=”” responsive=”hidden_xs hidden_ms” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” lazy_load=”no” color_scheme=”” shadow=”” shape=”inherit”][bt_bb_video video=”https://www.youtube.com/watch?v=P_7b7Dut9mc” disable_controls=”no” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_video][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”medium” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][/bt_bb_column][/bt_bb_row][/bt_bb_section][bt_bb_section layout=”wide” lazy_load=”yes” show_video_on_mobile=”” top_spacing=”” bottom_spacing=”” full_screen=”” vertical_align=”top” color_scheme=”” background_color=”” background_image=”” background_overlay=”” top_section_coverage_image=”” bottom_section_coverage_image=”” parallax=”” parallax_offset=”” background_video_yt=”” yt_video_settings=”” background_video_mp4=”” background_video_ogg=”” background_video_webm=”” responsive=”hidden_sm hidden_md hidden_lg” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][bt_bb_row shape=”inherit” column_gap=”” row_width=”default” color_scheme=”” background_color=”” opacity=”” responsive=”” shadow=”” background_image=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” negative_margin=””][bt_bb_column width=”1/2″ align=”left” vertical_align=”top” animation=”fade_in” padding=”double” background_image=”” inner_background_image=”” background_color=”” inner_background_color=”” opacity=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” lazy_load=”no” shadow=”” shape=”inherit”][/bt_bb_column][bt_bb_column width=”1/2″ align=”left” vertical_align=”middle” animation=”fade_in move_left” padding=”normal” background_image=”” inner_background_image=”” background_color=”” inner_background_color=”” opacity=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” lazy_load=”no” color_scheme=”” shadow=”” shape=”inherit”][bt_bb_video video=”https://www.youtube.com/watch?v=P_7b7Dut9mc” disable_controls=”no” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_video][/bt_bb_column][/bt_bb_row][/bt_bb_section][bt_bb_section layout=”boxed_1200″ lazy_load=”yes” top_spacing=”” bottom_spacing=”medium” full_screen=”” vertical_align=”top” color_scheme=”” background_color=”#dcd1f3″ background_image=”” background_overlay=”” parallax=”” parallax_offset=”” background_video_yt=”” yt_video_settings=”” background_video_mp4=”” background_video_ogg=”” background_video_webm=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” top_section_coverage_image=”2370″ bottom_section_coverage_image=”2260″ show_video_on_mobile=””][bt_bb_row shape=”inherit”][bt_bb_column width=”1/4″ align=”left” vertical_align=”top” animation=”fade_in” padding=”normal” background_image=”” inner_background_image=”” background_color=”” inner_background_color=”” opacity=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” lazy_load=”no” shadow=”” shape=”inherit”][bt_bb_organic_animation image_position=”” image=”2458″ responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” background_shape=”0″ title=”Bồi Dưỡng
Văn Hóa” subtitle=”” foeground_shape=”1″ foreground_shape=”3″ title_size=”” button_text=”XEM THÊM” button_url=”#boiduongvanhoa” target=”_self” button_size=”” style=”” color_scheme=”dark-alternate-skin” background_type=”fill_gray_transparent” custom_background_color=””][/bt_bb_organic_animation][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”medium” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][/bt_bb_column][bt_bb_column width=”1/4″ align=”left” vertical_align=”top” animation=”fade_in” padding=”normal” background_image=”” inner_background_image=”” background_color=”” inner_background_color=”” opacity=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” lazy_load=”no” shadow=”” shape=”inherit”][bt_bb_organic_animation image_position=”” image=”2452″ responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” background_shape=”7″ title=”Anh Văn
Học Thuật” subtitle=”” foeground_shape=”1″ foreground_shape=”9″ title_size=”” button_text=”XEM THÊM” button_url=”#anhvanhocthuat” target=”_self” button_size=”” style=”” color_scheme=”dark-alternate-skin” background_type=”stroke” custom_background_color=”#018689″][/bt_bb_organic_animation][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”medium” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][/bt_bb_column][bt_bb_column width=”1/4″ align=”left” vertical_align=”top” animation=”fade_in” padding=”normal” background_image=”” inner_background_image=”” background_color=”” inner_background_color=”” opacity=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” lazy_load=”no” shadow=”” shape=”inherit”][bt_bb_organic_animation image_position=”” image=”2454″ responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” background_shape=”9″ title=”Ngoại Khóa
Kỹ Năng Hè” subtitle=”” foeground_shape=”1″ foreground_shape=”2″ title_size=”” button_text=”XEM THÊM” button_url=”#ngoaikhoa” target=”_self” button_size=”” style=”” color_scheme=”dark-alternate-skin” background_type=”stroke_accent” custom_background_color=””][/bt_bb_organic_animation][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”medium” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][/bt_bb_column][bt_bb_column width=”1/4″ align=”left” vertical_align=”top” animation=”fade_in” padding=”normal” background_image=”” inner_background_image=”” background_color=”” inner_background_color=”” opacity=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” lazy_load=”no” shadow=”” shape=”inherit”][bt_bb_organic_animation image_position=”” image=”2455″ responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” background_shape=”10″ title=”H123
Edu Tour” subtitle=”” foeground_shape=”1″ foreground_shape=”0″ title_size=”” button_text=”XEM THÊM” button_url=”#h123edutour” target=”_self” button_size=”” style=”” color_scheme=”dark-alternate-skin” background_type=”fill_accent” custom_background_color=””][/bt_bb_organic_animation][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”normal” border_style=”none” border_width=”” responsive=”hidden_lg” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”large” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”boiduongvanhoa” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][/bt_bb_column][/bt_bb_row][bt_bb_row shape=”inherit” column_gap=”” row_width=”default” color_scheme=”” background_color=”” opacity=”” responsive=”” shadow=”” background_image=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” negative_margin=””][bt_bb_column width=”1/2″ align=”left” vertical_align=”top” animation=”fade_in move_right” padding=”normal” background_image=”” inner_background_image=”” background_color=”” inner_background_color=”” opacity=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” lazy_load=”no” shadow=”” shape=”inherit” color_scheme=””][bt_bb_image lazy_load=”yes” image=”5222″ size=”full” image_height=”” shape=”square” align=”inherit” caption=”” url=”” target=”_self” hover_style=”simple” content_display=”always” content_background_color=”” content_background_opacity=”” content_align=”middle” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_image][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”medium” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][/bt_bb_column][bt_bb_column width=”1/2″ align=”left” vertical_align=”top” animation=”fade_in” padding=”double” background_image=”” inner_background_image=”” background_color=”” inner_background_color=”” opacity=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” lazy_load=”no” shadow=”” shape=”inherit” color_scheme=””][bt_bb_headline font_subset=”latin,latin-ext” superheadline=”” headline=”Bồi Dưỡng Văn Hóa” subheadline=”Cấp 1: Toán – Tiếng Việt – Anh Văn – Chữ Đẹp – Toán Nâng Cao
Cấp 2: Toán – Lý – Hóa – Văn – Anh
” html_tag=”h3″ size=”large” align=”inherit” dash=”none” color_scheme=”light-accent-skin” color=”” supertitle_position=”” font=”inherit” font_size=”” url=”” target=”_self” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” font_weight=”” dash_type=”” dash_color_scheme=””][/bt_bb_headline][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”small” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_text]

Bồi Dưỡng Văn Hóa là một chương trình của H123 tạo ra nhằm giúp các bé bám sát chương trình học của Bộ Giáo Dục với các mục tiêu:

[/bt_bb_text][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”extra_small” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_accordion color_scheme=”accent-light-skin” style=”simple” shape=”square” closed=”closed” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][bt_bb_accordion_item title=”LẤY LẠI KIẾN THỨC CƠ BẢN” icon=”dripicons_e90f”][bt_bb_text responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””]

Chuẩn bị kiến thức cho năm học mới.

[/bt_bb_text][/bt_bb_accordion_item][bt_bb_accordion_item title=”LÀM QUEN CHƯƠNG TRÌNH MỚI” icon=”dripicons_e920″][bt_bb_text]

Giúp học viên làm quen chương trình mới của Bộ Giáo Dục, đặc biệt đối với các bé cấp 1.

[/bt_bb_text][/bt_bb_accordion_item][bt_bb_accordion_item title=”LÀM QUEN MÔI TRƯỜNG HỌC TẬP MỚI” icon=”dripicons_e928″][bt_bb_text]

Giúp cho bé nhanh chóng làm quen, thích nghi với môi trường học tập mới như chuyển cấp.

[/bt_bb_text][/bt_bb_accordion_item][bt_bb_accordion_item title=”DUY TRÌ PHONG ĐỘ HỌC TẬP” icon=”dripicons_e95f”][bt_bb_text]

Duy trì phong độ học tập của học sinh Khá – Giỏi – Xuất sắc.

[/bt_bb_text][/bt_bb_accordion_item][bt_bb_accordion_item title=”TẠO THÓI QUEN HỌC TẬP LIÊN TỤC” icon=”dripicons_e980″][bt_bb_text]

Đáp ứng nhu cầu phát triển xã hội, chạy theo xu hướng 4.0.

[/bt_bb_text][/bt_bb_accordion_item][/bt_bb_accordion][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”normal” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_button text=”TÌM HIỂU THÊM ” icon=”” icon_position=”left” url=”https://edu.houston123.edu.vn/about-us/” target=”_self” align=”inherit” size=”medium” color_scheme=”dark-accent-skin” style=”filled” shape=”inherit” width=”inline” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_button][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”medium” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”anhvanhocthuat” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][/bt_bb_column][/bt_bb_row][/bt_bb_section][bt_bb_section layout=”boxed_1200″ lazy_load=”yes” show_video_on_mobile=””][bt_bb_row shape=”inherit” column_gap=”” row_width=”default” color_scheme=”” background_color=”” opacity=”” responsive=”” shadow=”” background_image=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” negative_margin=””][bt_bb_column width=”1/2″ align=”left” vertical_align=”top” animation=”fade_in” padding=”double” background_image=”” inner_background_image=”” background_color=”” inner_background_color=”” opacity=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” lazy_load=”no” shadow=”” shape=”inherit”][bt_bb_headline font_subset=”latin,latin-ext” superheadline=”” headline=”Anh Văn Học Thuật” subheadline=”Các Chương Trình Anh Văn Chuyên Sâu” html_tag=”h3″ size=”large” align=”inherit” dash=”none” color_scheme=”light-accent-skin” color=”” supertitle_position=”” font=”inherit” font_size=”” url=”” target=”_self” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” font_weight=”” dash_type=”” dash_color_scheme=””][/bt_bb_headline][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”small” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_text]

Đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội về trình độ ngoại ngữ, H123 cho ra đời chương trình Anh Văn Học Thuật với mọi trình độ từ Anh văn mầm non đến Anh văn giao tiếp – Đi làm:

[/bt_bb_text][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”extra_small” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_accordion color_scheme=”accent-light-skin” style=”simple” shape=”square” closed=”closed” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][bt_bb_accordion_item title=”ANH VĂN GIAO TIẾP” icon=”dripicons_e922″][bt_bb_text responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””]

Anh văn cho người đi làm.

[/bt_bb_text][/bt_bb_accordion_item][bt_bb_accordion_item title=”ANH VĂN CAMBRIDGE” icon=”dripicons_e95d”][bt_bb_text]

Bao gồm đủ 4 kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết. Với nhiều cấp độ thi cho học sinh cấp 1, chương trình Anh văn Cambridge tạo điều kiện cho học viên H123 nâng cao từng kỹ năng Tiếng Anh của mình một cách có hệ thống, theo lộ trình khoa học tùy thuộc khả năng.

[/bt_bb_text][bt_bb_button font_subset=”latin,latin-ext” text=”Xem Thêm” icon=”dripicons_e94f” size=”medium” icon_position=”right” url=”https://houston123.edu.vn/courses/anh-van-cambridge/?fbclid=IwAR1LdtmUcSm2Vw2TGLrRz_TthknkwJEpovAr9rV0ba07FmUHAVoJ3InikuQ” target=”_self” align=”inherit%$%%$%%$%%$%” color_scheme=”accent-light-skin” font=”inherit” style=”outline” shape=”inherit” width=”inline” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_button][/bt_bb_accordion_item][bt_bb_accordion_item title=”TOEIC – IELTS” icon=”dripicons_e92b”][bt_bb_text][/bt_bb_text][/bt_bb_accordion_item][bt_bb_accordion_item title=”ANH VĂN MẦM NON” icon=”dripicons_e9a3″][bt_bb_text]

Việc tiếp cận ngoại ngữ từ sớm sẽ là khởi đầu để nâng cao trí tuệ và kích thích sự sáng tạo của học viên. Chương trình học tiếng Anh cho bé với tên gọi Celever Kids (từ 3 tuổi) tại H123 mang lại nền tảng vững chắc cho trẻ em khi được tiếp thu tiếng Anh từ sớm trong một môi trường giáo dục lí tưởng và toàn diện.

[/bt_bb_text][/bt_bb_accordion_item][/bt_bb_accordion][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”normal” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_button text=”TÌM HIỂU THÊM ” icon=”” icon_position=”left” url=”https://edu.houston123.edu.vn/about-us/” target=”_self” align=”inherit” size=”medium” color_scheme=”dark-accent-skin” style=”filled” shape=”inherit” width=”inline” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_button][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”medium” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”ngoaikhoa” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][/bt_bb_column][bt_bb_column width=”1/2″ align=”left” vertical_align=”top” animation=”fade_in move_left” padding=”normal” background_image=”” inner_background_image=”” background_color=”” inner_background_color=”” opacity=”” responsive=”hidden_xs hidden_ms” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” lazy_load=”no” color_scheme=”” shadow=”” shape=”inherit”][bt_bb_image lazy_load=”yes” image=”6755″ size=”full” image_height=”” shape=”square” align=”inherit” caption=”” url=”” target=”_self” hover_style=”simple” content_display=”always” content_background_color=”” content_background_opacity=”” content_align=”middle” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_image][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”medium” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][/bt_bb_column][/bt_bb_row][/bt_bb_section][bt_bb_section layout=”boxed_1200″ lazy_load=”yes” top_spacing=”” bottom_spacing=”small” full_screen=”” vertical_align=”top” color_scheme=”” background_color=”” background_image=”” background_overlay=”” parallax=”” parallax_offset=”” background_video_yt=”” yt_video_settings=”” background_video_mp4=”” background_video_ogg=”” background_video_webm=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” top_section_coverage_image=”” bottom_section_coverage_image=”” allow_content_outside=”yes” show_video_on_mobile=””][bt_bb_row column_gap=”” row_width=”default” color_scheme=”” background_color=”” opacity=”” responsive=”” shape=”inherit” shadow=”” background_image=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” negative_margin=””][bt_bb_column width=”1/2″ align=”center” vertical_align=”top” animation=”fade_in” padding=”normal” background_image=”” inner_background_image=”” background_color=”” inner_background_color=”” opacity=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” lazy_load=”no” shadow=”” shape=”inherit” color_scheme=””][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”normal” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_image lazy_load=”no” image=”4246″ size=”full” image_height=”” shape=”soft-rounded” align=”inherit” caption=”” url=”” target=”_self” hover_style=”simple” content_display=”always” content_background_color=”” content_background_opacity=”” content_align=”middle” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_image][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”medium” border_style=”none” border_width=”” responsive=”hidden_md hidden_lg” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][/bt_bb_column][bt_bb_column width=”1/2″ align=”left” vertical_align=”top” animation=”fade_in” padding=”double” background_image=”” inner_background_image=”” background_color=”” inner_background_color=”” opacity=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” lazy_load=”no” shadow=”” shape=”inherit”][bt_bb_headline font_subset=”latin,latin-ext” superheadline=”” headline=”Ngoại Khóa – Kỹ Năng Hè” subheadline=”Các Hoạt Động Ngoại Khóa, Rèn Luyện Chuyên Sâu Trong Hè” html_tag=”h3″ size=”large” align=”inherit” dash=”none” color_scheme=”light-accent-skin” color=”” supertitle_position=”” font=”inherit” font_size=”” url=”” target=”_self” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” font_weight=”” dash_type=”” dash_color_scheme=””][/bt_bb_headline][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”small” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_text]

Thể Thao – Trí Tuệ – Kỹ Năng – Nghệ Thuật:

[/bt_bb_text][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”extra_small” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_accordion color_scheme=”accent-light-skin” style=”simple” shape=”square” closed=”closed” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][bt_bb_accordion_item title=”THỂ THAO” icon=”dripicons_e912″][bt_bb_text responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””]

 • Tham gia giải đá banh “Cúp nhà vua H123”.
 • Tham gia hoạt động bơi lội hàng tuần.

[/bt_bb_text][/bt_bb_accordion_item][bt_bb_accordion_item title=”TRÍ TUỆ” icon=”dripicons_e920″][bt_bb_text]

Lớp học thông minh – Lớp học Steam.

[/bt_bb_text][/bt_bb_accordion_item][bt_bb_accordion_item title=”KỸ NĂNG” icon=”dripicons_e928″][bt_bb_text]

1. Kỹ năng dành cho học viên THCS và THPT:

 • Kỹ năng giao tiếp và ứng xử, lắng nghe tích cực, đồng cảm, cảm thông.
 • Kỹ năng hợp tác, làm việc theo nhóm.
 • Kỹ năng thể hiện sự tự tin, tích cực và duy trì thái độ lạc quan.

2. Kỹ năng dành cho học viên tiểu học:

 • Kỹ năng chống xâm hại tình dục.
 • Kỹ năng giữ gìn vệ sinh cá nhân.
 • Tự tin trước đám đông.

[/bt_bb_text][/bt_bb_accordion_item][bt_bb_accordion_item title=”NGHỆ THUẬT” icon=”dripicons_e925″][bt_bb_text]

Mỹ thuật – Âm nhạc

[/bt_bb_text][/bt_bb_accordion_item][/bt_bb_accordion][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”normal” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_button text=”TÌM HIỂU THÊM ” icon=”” icon_position=”left” url=”https://edu.houston123.edu.vn/about-us/” target=”_self” align=”inherit” size=”medium” color_scheme=”dark-accent-skin” style=”filled” shape=”inherit” width=”inline” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_button][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”medium” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”h123edutour” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][/bt_bb_column][/bt_bb_row][/bt_bb_section][bt_bb_section layout=”boxed_1200″ lazy_load=”yes” top_spacing=”” bottom_spacing=”” full_screen=”” vertical_align=”top” color_scheme=”” background_color=”” background_image=”” background_overlay=”” parallax=”” parallax_offset=”” background_video_yt=”” yt_video_settings=”” background_video_mp4=”” background_video_ogg=”” background_video_webm=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” top_section_coverage_image=”” bottom_section_coverage_image=”” allow_content_outside=”no” show_video_on_mobile=””][bt_bb_row column_gap=”” responsive=”” color_scheme=”dark-accent-skin” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” negative_margin=”” shape=”soft-rounded” row_width=”default” background_color=”#ffcf47″ opacity=”” shadow=”” background_image=””][bt_bb_column lazy_load=”yes” width=”1/2″ align=”left” vertical_align=”middle” animation=”fade_in move_right” background_image=”” background_color=”” inner_background_color=”” opacity=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” padding=”60″ inner_background_image=”” shadow=”” shape=”inherit”][bt_bb_floating_image vertical_position=”default” horizontal_position=”default” animation_delay=”default” lazy_load=”yes” image=”4350″ responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”btOutlineSpeachBubble” el_style=”top: -2em;” animation_style=”ease_out” animation_duration=”default” animation_speed=”0.4″][/bt_bb_floating_image][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”medium” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_headline font_subset=”latin,latin-ext” superheadline=”CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH GIÁO DỤC SONG NGỮ ANH VIỆT” headline=”H123 EDU TOUR” subheadline=”” html_tag=”h3″ size=”medium” align=”inherit” dash=”none” color_scheme=”” color=”#000000″ supertitle_position=”” font=”inherit” font_size=”” url=”” target=”_self” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” font_weight=”” dash_color_scheme=”” dash_type=””][/bt_bb_headline][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”extra_small” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_headline font_subset=”latin,latin-ext” superheadline=”GIÁ CHỈ TỪ 499.000 VNĐ” headline=”” subheadline=”” html_tag=”h3″ size=”medium” align=”inherit” dash=”none” color_scheme=”” color=”#000000″ supertitle_position=”” font=”inherit” font_size=”” url=”” target=”_self” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” font_weight=”” dash_color_scheme=”” dash_type=””][/bt_bb_headline][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”extra_small” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_text]

1. Du lịch dài ngày: cùng gia đình tham gia các tour dài ngày

2. Du lịch trong ngày: các chuyến đi vào ngày chủ nhật

[/bt_bb_text][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”40″ border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_button text=”XEM THÊM” icon=”” icon_position=”left” url=”https://edu.houston123.edu.vn/chuong-trinh-he/h123edutour/” target=”_self” align=”inherit” size=”small” color_scheme=”accent-dark-skin” style=”filled” shape=”inherit” width=”inline” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_button][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”medium” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][/bt_bb_column][bt_bb_column width=”1/2″ align=”left” vertical_align=”bottom” animation=”fade_in” background_image=”” lazy_load=”no” background_color=”” inner_background_color=”” opacity=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” padding=”0″ inner_background_image=”” shadow=”” shape=”inherit”][bt_bb_image lazy_load=”yes” image=”4351″ size=”full” image_height=”” shape=”square” align=”inherit” caption=”” url=”” target=”_self” hover_style=”simple” content_display=”always” content_background_color=”” content_background_opacity=”” content_align=”middle” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”btGirlLanguage” el_style=””][/bt_bb_image][/bt_bb_column][/bt_bb_row][/bt_bb_section][bt_bb_section layout=”boxed_1200″ lazy_load=”yes” show_video_on_mobile=”” top_spacing=”medium” bottom_spacing=”medium” full_screen=”” vertical_align=”top” color_scheme=”” background_color=”” background_image=”” background_overlay=”” top_section_coverage_image=”” bottom_section_coverage_image=”2278″ parallax=”” parallax_offset=”” background_video_yt=”” yt_video_settings=”” background_video_mp4=”” background_video_ogg=”” background_video_webm=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][bt_bb_row][bt_bb_column lazy_load=”yes” shape=”inherit” width=”1/2″][bt_bb_content_slider arrows_size=”no_arrows” height=”auto” animation=”slide” show_dots=”hide” slides_to_show=”” gap=”small” auto_play=”4000″ responsive=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” pause_on_hover=”yes” color_scheme=”accent-alternate-skin”][bt_bb_content_slider_item image=”” background_overlay=”” image_size=”full” responsive=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][bt_bb_image image=”4140″ size=”full” shape=”square” align=”inherit” caption=”” url=”” target=”_self” hover_style=”simple” content_display=”always” content_background_color=”” content_background_opacity=”” content_align=”middle” responsive=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” image_height=”” lazy_load=”no”][/bt_bb_image][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”normal” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_icon icon=”fontawesome_f10d” text=”” url=”” target=”_self” align=”inherit” size=”large” color_scheme=”” style=”borderless” shape=”circle” responsive=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” url_title=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=””][/bt_bb_icon][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”normal” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_text]

Em cảm thấy H123 không những dạy những môn Anh văn mà còn dạy những môn chính khóa, em không cần phải di chuyển từ nơi này sang nơi khác để học các môn khác nhau. Ngoài ra H123 còn là nơi tổ chức các hoạt động ngoại khóa, vui chơi giúp em thoải mái sau những giờ học căng thẳng.

[/bt_bb_text][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”normal” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_headline font_subset=”latin,latin-ext” superheadline=”HỌC VIÊN” headline=”Nguyễn Ngọc Dung” subheadline=”” html_tag=”h2″ size=”small” align=”inherit” dash=”none” color_scheme=”” color=”” font=”inherit” font_size=”” font_weight=”” url=”” target=”_self” responsive=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” excerpt_text=”” dash_type=”” dash_color_scheme=”” supertitle_position=””][/bt_bb_headline][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”normal” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=””][/bt_bb_separator][/bt_bb_content_slider_item][bt_bb_content_slider_item image=”” background_overlay=”” image_size=”full” responsive=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][bt_bb_image image=”4112″ size=”full” shape=”square” align=”inherit” caption=”” url=”” target=”_self” hover_style=”simple” content_display=”always” content_background_color=”” content_background_opacity=”” content_align=”middle” responsive=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” image_height=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” lazy_load=”no”][/bt_bb_image][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”normal” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_icon icon=”fontawesome_f10d” text=”” url=”” target=”_self” align=”inherit” size=”large” color_scheme=”” style=”borderless” shape=”circle” responsive=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_icon][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”normal” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_text]

Sau khi trải qua 2 tháng học ở trung tâm, mình thất cơ sở vật chất rất là hiện đại, giáo viên thì rất thân thiện, nhiệt tình với học viên. Mình thấy tiếng Anh của mình rất tiến bộ, hiện tại mình đã có thể tự tin giao tiếp được với người nước ngoài.

[/bt_bb_text][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”normal” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_headline font_subset=”latin,latin-ext” superheadline=”HỌC VIÊN” headline=”Mai Trương Thanh Trúc” subheadline=”” html_tag=”h2″ size=”small” align=”inherit” dash=”none” color_scheme=”” color=”” font=”inherit” font_size=”” font_weight=”” url=”” target=”_self” responsive=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” excerpt_text=”” dash_type=”” dash_color_scheme=”” supertitle_position=””][/bt_bb_headline][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”normal” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=””][/bt_bb_separator][/bt_bb_content_slider_item][/bt_bb_content_slider][/bt_bb_column][bt_bb_column lazy_load=”yes” shape=”inherit” width=”1/2″][bt_bb_content_slider arrows_size=”no_arrows” height=”auto” animation=”slide” show_dots=”hide” slides_to_show=”” gap=”small” auto_play=”3500″ responsive=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” pause_on_hover=”yes” color_scheme=”accent-alternate-skin”][bt_bb_content_slider_item image=”” background_overlay=”” image_size=”full” responsive=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][bt_bb_image image=”4272″ size=”full” shape=”square” align=”inherit” caption=”” url=”” target=”_self” hover_style=”simple” content_display=”always” content_background_color=”” content_background_opacity=”” content_align=”middle” responsive=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” image_height=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” lazy_load=”no”][/bt_bb_image][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”normal” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_icon icon=”fontawesome_f10d” text=”” url=”” target=”_self” align=”inherit” size=”large” color_scheme=”” style=”borderless” shape=”circle” responsive=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” url_title=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=””][/bt_bb_icon][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”normal” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_text]

Mẹ cảm ơn cô rất nhiều, những ngày qua nhờ cô và thầy mà bé Hà Linh có một trải nghiệm tuyệt vời. Gia đình xin cảm ơn sâu sắc tới đội ngũ giáo viên của hệ thống H123 luôn vì trẻ bằng cả trái tim.

[/bt_bb_text][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”normal” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_headline font_subset=”latin,latin-ext” superheadline=”PHỤ HUYNH BÉ” headline=”Trần Hải Hà Linh” subheadline=”” html_tag=”h2″ size=”small” align=”inherit” dash=”none” color_scheme=”” color=”” font=”inherit” font_size=”” font_weight=”” url=”” target=”_self” responsive=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” excerpt_text=”” dash_type=”” dash_color_scheme=”” supertitle_position=””][/bt_bb_headline][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”normal” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=””][/bt_bb_separator][/bt_bb_content_slider_item][bt_bb_content_slider_item image=”” background_overlay=”” image_size=”full” responsive=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][bt_bb_image image=”4106″ size=”full” shape=”square” align=”inherit” caption=”” url=”” target=”_self” hover_style=”simple” content_display=”always” content_background_color=”” content_background_opacity=”” content_align=”middle” responsive=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” image_height=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” lazy_load=”no”][/bt_bb_image][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”normal” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_icon icon=”fontawesome_f10d” text=”” url=”” target=”_self” align=”inherit” size=”large” color_scheme=”” style=”borderless” shape=”circle” responsive=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_icon][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”normal” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_text]

Mình đã học ở đây được 2 tháng, tiếng Anh của mình được cải thiện rất nhiều, mình trở nên tự tin hơn khi giao tiếp. Môi trường học thật sự thoải mái, mọi người ở đây rất thân thiện và đặc biệt là giáo viên rất nhiệt tình, luôn quan tâm đến học viên.

[/bt_bb_text][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”normal” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_headline font_subset=”latin,latin-ext” superheadline=”HỌC VIÊN” headline=”Nguyễn Lý Mỹ An” subheadline=”” html_tag=”h2″ size=”small” align=”inherit” dash=”none” color_scheme=”” color=”” font=”inherit” font_size=”” font_weight=”” url=”” target=”_self” responsive=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” excerpt_text=”” dash_type=”” dash_color_scheme=”” supertitle_position=””][/bt_bb_headline][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”normal” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=””][/bt_bb_separator][/bt_bb_content_slider_item][/bt_bb_content_slider][/bt_bb_column][/bt_bb_row][/bt_bb_section][bt_bb_section layout=”boxed_1200″ lazy_load=”yes” top_spacing=”normal” bottom_spacing=”large” full_screen=”” vertical_align=”top” color_scheme=”” background_color=”” background_image=”1939″ background_overlay=”” parallax=”” parallax_offset=”” background_video_yt=”” yt_video_settings=”” background_video_mp4=”” background_video_ogg=”” background_video_webm=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” top_section_coverage_image=”2265″ bottom_section_coverage_image=”4125″ allow_content_outside=”yes” show_video_on_mobile=””][bt_bb_row column_gap=”0″ responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” color_scheme=”” shape=”inherit” negative_margin=””][bt_bb_column width=”2/3″ align=”left” vertical_align=”bottom” animation=”fade_in move_right” padding=”normal” background_image=”” inner_background_image=”” background_color=”” inner_background_color=”” opacity=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” lazy_load=”no”][bt_bb_image lazy_load=”yes” image=”4146″ size=”full” image_height=”” shape=”square” align=”inherit” caption=”” url=”” target=”_self” hover_style=”simple” content_display=”always” content_background_color=”” content_background_opacity=”” content_align=”middle” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_image][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”normal” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][/bt_bb_column][bt_bb_column width=”1/3″ align=”left” vertical_align=”middle” animation=”fade_in” padding=”25″ background_image=”” inner_background_image=”” background_color=”” inner_background_color=”#ffffff” opacity=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”dangkyngay” el_class=”” el_style=”” lazy_load=”no” shadow=”inner-shadow” shape=”soft-rounded” color_scheme=””][bt_bb_separator top_spacing=”small” bottom_spacing=”” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_headline font_subset=”latin,latin-ext” superheadline=”CHƯƠNG TRÌNH HÈ” headline=”ĐĂNG KÝ NGAY” subheadline=”Học Giỏi – Chơi Vui cùng H123″ html_tag=”h4″ size=”normal” align=”inherit” dash=”none” color_scheme=”light-accent-skin” color=”” supertitle_position=”” font=”inherit” font_size=”” url=”” target=”_self” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” font_weight=”” dash_type=”” dash_color_scheme=””][/bt_bb_headline][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”normal” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_contact_form_7 contact_form_id=”3730″ responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_contact_form_7][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”normal” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][/bt_bb_column][/bt_bb_row][/bt_bb_section]