test

CÙNG H123
ĐÓN TẾT
SUM VẦY

Hơn 5000 học viên
9 chi nhánh – 9 năm kinh nghiệm tại Bình Dương
QUAN TÂM

Học viên được theo sát và hỗ trợ tối đa trong các kì thi quan trọng

GIÁO VIÊN

Đội ngũ giáo viên được đào tạo chuyên sâu về kiến thức chuyên môn và phương pháp học chủ động

GIÁO TRÌNH

Giáo trình được H123 thiết kế dành riêng cho học sinh tại các trường tham gia học

TỔ CHỨC

Áp dụng ERP và tổng đài 19008923 vào quản lý học viên, học vụ và chăm sóc khách hàng

ACHIVEMENT 2022

Thành viên Hội Doanh nhân Dĩ An
Top Doanh nghiệp trẻ Bình Dương
Chi nhánh thứ 9 tại
Bình Dương
Thành lập trường
Quốc tế Faraday
Hơn 250 trường

liên kết
Hơn 85.000 học viên
đã từng và theo học
Hơn 400 GV và
100 GV nước ngoài

H123 REWIND TIME

H123 REWIND TIME

NHỮNG LỜI TÂM SỰ

Nhân viên
Giáo viên