Nội dung ôn thi lớp 6

NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2022-2023
Từ tuần 1 đến hết tuần 15
MÔN: TOÁN 6
Dạng 1: Tập hợp – Phần tử của tập hợp
 • Viết tập hợp.
 • Xác định phần tử thuộc hay không thuộc tập hợp.
Dạng 2: Thực hiện phép tính (Tính một cách hợp lý)
 • Các phép tính trong tập hợp số tự nhiên, lũy thừa.
 • Cộng hai số nguyên cùng dấu, khác dấu.
 • Phép trừ, phép nhân hai số nguyên.
Dạng 3: Tính chất chia hết trong tập hợp các số tự nhiên
 • Quan hệ chia hết và tính chất.
 • Dấu hiệu chia hết cho 2, 5, 3, 9; số nguyên tố
 • Ước chung (ƯC), Ước chung lớn nhất (UCLN); Bội chung (BC), Bội chung nhỏ nhất (BCNN).
Dạng 4: Dạng toán có lời văn (toán đố): BCNN; UCLN
Dạng 5: Tính giá trị của biểu thức (số nguyên)
Dạng 6: Hình học
 • Nhận biết các hình đã học (Hình bình hành, hình thoi, hình thang cân, quan hệ giữa các yếu tố trong hình (về cạnh, góc).
 • Tính chu vi và diện tích của các hình đã học ( Hình bình hành, hình thoi, hình thang cân).
MÔN: VĂN 6

I. ĐỌC HIỂU (3.0 đ)

1. Ngữ liệu đọc hiểu

 • Bài học đường đời đầu tiên – Tô Hoài
 • Lao xao ngày hè – Duy Khánh

2. Tiếng Việt

 • Mở rộng thành phần chính của câu bằng cụm từ.
 • Ẩn dụ.

II. LÀM VĂN (7.0)

1. Đoạn văn (từ 7 đến 10 dòng)

 • Tả cảnh khu vườn vào một buổi sáng đẹp trời.
 • Văn bản Bài học đường đời đầu tiên kết thúc với hình ảnh “Tôi đứng lặng giờ lâu, nghĩ về bài học đường đời đầu tiên”. Hãy đóng vai Dế Mèn và viết về bài học đó.

2. Bài văn

 • Kể lại một trải nghiệm của bản thân.
 • Tả lại một cảnh sinh hoạt mà em có dịp quan sát hoặc tham dự.

by

Tags: