Nội dung ôn thi lớp 8

NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2022-2023
Từ tuần 1 đến hết tuần 15
MÔN: TOÁN 8

A. PHẦN ĐẠI SỐ

Chương I. Phép nhân và phép chia các đa thức

1. Phép nhân, phép chia các đa thức.

2. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng các phương pháp: Đặt nhân tử chung, dùng hằng đẳng thức, nhóm các hạng tử, …

3. Dạng toán tìm x (vận dụng phân tích đa thức thành nhân tử).

Chương II. Phân thức đại số

1. Phép cộng, trừ, nhân, chia các phân thức.

2. Biến đổi các biểu thức hữu tỉ. Giá trị của phân thức.

+ Tìm điều kiện để giá trị của phân thức được xác định.

+ Rút gọn phân thức.

+ Tính giá trị của phân thức.

B. PHẦN HÌNH HỌC

Chương I. Tứ giác

1. Đường trung bình của tam giác, của hình thang.

2. Biết vẽ hình: Hai điểm đối xứng qua một đường thẳng, hai điểm đối xứng qua một điểm.

3. Chứng minh tứ giác là hình thang, hình bình hành, hình chữ nhật, hình thoi.

4. Tìm điều kiện để tứ giác là hình thang cân, hình vuông.

Chương II. Đa giác. Diện tích đa giác

Diện tích tam giác, hình vuông, hình chữ nhật.

MÔN: VĂN 8 

I. ĐỌC HIỂU (3.0 đ)

1. Ngữ liệu đọc hiểu: Ngữ liệu ngoài chương trình (theo ba phương thức: tự sự, nghị luận, thuyết minh)

2. Tiếng Việt

– Nói quá

– Nói giảm nói tránh

– Câu ghép

– Các dấu câu (ngoặc đơn, hai chấm, ngoặc kép)

II. LÀM VĂN (7.0 đ)

1. Đoạn văn:

Viết đoạn văn nghị luận xã hội (khoảng 200 chữ) về các chủ đề sau:

– Ước mơ

– Khoan dung

– Lạc quan

2. Bài văn

– Thuyết minh về một đồ dùng trong học tập.

– Thuyết minh về một đồ dùng trong sinh hoạt.


Tags: