Nội dung ôn thi Toán và Ngữ Văn lớp 9

NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2022-2023
Từ tuần 1 đến hết tuần 15
MÔN: TOÁN 9

A. PHẦN ĐẠI SỐ

I. Căn bậc hai – Căn bậc ba.

1.Thu gọn biểu thức có chứa căn thức.

2. Bài toán tìm x. Giải phương trình có chứa căn thức.

II. Hàm số bậc nhất.

1. Vẽ đồ thị của hàm số bậc nhất.

2. Tìm tọa độ giao điểm.

3. Xác định hàm số (viết phương trình đường thẳng) khi biết một số điều kiện cho trước.

4. Các bài toán liên quan đến đường thẳng song song, đường thẳng cắt nhau, trùng nhau.

III. Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn.

Giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn.

B. PHẦN HÌNH HỌC

Chương I: Hệ thức lượng trong tam giác vuông.

Chương II: Đường tròn.

(Các dạng toán chứng minh, tính độ dài cạnh, tính số đo góc,…)

MÔN: VĂN 9

I. ĐỌC HIỂU (3.0đ)

1. Ngữ liệu đọc hiểu: Ngữ liệu ngoài chương trình

2. Tiếng Việt

– Các phương châm hội thoại

– Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp

– Thuật ngữ

– Các biện pháp nghệ thuật

II. LÀM VĂN (7.0 đ)

1. Đoạn văn: Viết đoạn văn nghị luận xã hội (khoảng 200 chữ) về các vấn đề sau:

– Lòng yêu thương con người

– “Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình”- Tố Hữu – Thói quen ỷ lại của thanh thiếu niên hiện nay.

2. Bài văn

– Phân tích khổ thơ 1, 2 và 3 của bài thơ “Đoàn thuyền đánh cá” của Huy Cận.

– Phân tích khổ thơ 3, 4 và 5 của bài thơ “Đoàn thuyền đánh cá” của Huy Cận.

– Phân tích khổ thơ 1, 2 và 3 của bài thơ “Bài thơ về tiểu đội xe không kính” của Phạm Tiến Duật.

– Phân tích khổ thơ 5, 6 và 7 của bài thơ “Bài thơ về tiểu đội xe không kính” của Phạm Tiến Duật.


Tags: