H123 Dĩ An

[bt_bb_section layout=”boxed_1200″ top_spacing=”” bottom_spacing=”medium” full_screen=”yes” vertical_align=”middle” color_scheme=”” background_color=”” background_image=”” background_overlay=”” parallax=”” parallax_offset=”” background_video_yt=”” yt_video_settings=”” background_video_mp4=”” background_video_ogg=”” background_video_webm=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” lazy_load=”no” top_section_coverage_image=”1988″ bottom_section_coverage_image=”” allow_content_outside=”yes” show_video_on_mobile=””][bt_bb_row shape=”inherit”][bt_bb_column order=”0″ lazy_load=”yes” shape=”inherit” width=”1/1″ width_lg=”1/1″ width_md=”1/1″ width_sm=”1/1″ width_xs=”1/1″][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” animation=”no_animation” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_content_slider animation=”slide” arrows_size=”normal” pause_on_hover=”yes”][bt_bb_content_slider_item][bt_bb_image lazy_load=”yes” image=”8681″ size=”full” image_height=”” shape=”square” align=”inherit” caption=”” url=”” target=”_self” hover_style=”simple” content_display=”always” content_background_color=”” content_background_opacity=”” content_align=”middle” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” animation=”no_animation” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_image][/bt_bb_content_slider_item][bt_bb_content_slider_item][bt_bb_image lazy_load=”yes” image=”8682″ size=”full” image_height=”” shape=”square” align=”inherit” caption=”” url=”” target=”_self” hover_style=”simple” content_display=”always” content_background_color=”” content_background_opacity=”” content_align=”middle” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” animation=”no_animation” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_image][/bt_bb_content_slider_item][bt_bb_content_slider_item][bt_bb_image lazy_load=”yes” image=”8683″ size=”full” image_height=”” shape=”square” align=”inherit” caption=”” url=”” target=”_self” hover_style=”simple” content_display=”always” content_background_color=”” content_background_opacity=”” content_align=”middle” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” animation=”no_animation” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_image][/bt_bb_content_slider_item][bt_bb_content_slider_item][bt_bb_image lazy_load=”yes” image=”8684″ size=”full” image_height=”” shape=”square” align=”inherit” caption=”” url=”” target=”_self” hover_style=”simple” content_display=”always” content_background_color=”” content_background_opacity=”” content_align=”middle” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” animation=”no_animation” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_image][/bt_bb_content_slider_item][/bt_bb_content_slider][/bt_bb_column][/bt_bb_row][/bt_bb_section][bt_bb_section layout=”boxed_1200″ lazy_load=”yes” top_spacing=”normal” bottom_spacing=”normal” full_screen=”” vertical_align=”top” color_scheme=”” background_color=”” background_image=”” background_overlay=”” parallax=”” parallax_offset=”” background_video_yt=”” yt_video_settings=”” background_video_mp4=”” background_video_ogg=”” background_video_webm=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” top_section_coverage_image=”” bottom_section_coverage_image=”2278″ allow_content_outside=”no” show_video_on_mobile=””][bt_bb_row column_gap=”40″ responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][bt_bb_column lazy_load=”yes” shape=”inherit” width=”1/1″ align=”center” vertical_align=”top” animation=”no_animation” background_image=”” inner_background_image=”” color_scheme=”” background_color=”” inner_background_color=”” opacity=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” padding=”normal” shadow=””][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”15″ border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_headline font_subset=”latin,latin-ext” superheadline=”” headline=”H123 Bình An” subheadline=”” size=”inherit” html_tag=”h4″ font_weight=”” dash=”none” align=”inherit” dash_type=”” dash_color_scheme=”” color_scheme=”accent-light-skin” color=”” supertitle_position=”” font=”inherit” font_size=”” url=”” target=”_self” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_headline][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”15″ border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_button text=”ĐĂNG KÝ NGAY” icon=”” size=”medium” icon_position=”left” url=”#dangkyngay” target=”_self” align=”center%$%%$%%$%%$%” color_scheme=”dark-accent-skin” style=”filled” shape=”inherit” width=”inline” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_button][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”extra_small” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”30″ border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][/bt_bb_column][/bt_bb_row][bt_bb_row column_gap=”30″ responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” color_scheme=”” shape=”inherit” shadow=”” negative_margin=””][bt_bb_column width=”1/4″ align=”left” vertical_align=”top” animation=”fade_in” padding=”normal” background_image=”” inner_background_image=”” background_color=”” inner_background_color=”” opacity=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” lazy_load=”no” shadow=”” shape=”inherit”][bt_bb_service icon=”fontawesome_f02d” title=”CÁC KHOÁ HỌC, LUYỆN THI” text=”Trung tâm đa dạng về khoá học cho học viên từ các em mẫu giáo đến các bạn THPT.
Các khoá luyện thi THPT, TOEIC, IELT.” url=”#cackhoahoc” target=”_self” align=”inherit” size=”normal” color_scheme=”light-accent-skin” style=”borderless” shape=”circle” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” button_text=”XEM THÊM”][/bt_bb_service][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”medium” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][/bt_bb_column][bt_bb_column width=”1/4″ align=”left” vertical_align=”top” animation=”fade_in” padding=”normal” background_image=”” inner_background_image=”” background_color=”” inner_background_color=”” opacity=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” lazy_load=”no” shadow=”” shape=”inherit”][bt_bb_service icon=”dripicons_e95d” title=”GIÁO VIÊN” text=”Đội ngũ giáo viên được đào tạo chuyên sâu về kiến thức chuyên môn và phương pháp học chủ động” url=”#giaovien” target=”_self” align=”inherit” size=”normal” color_scheme=”light-accent-skin” style=”borderless” shape=”circle” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” button_text=”XEM THÊM”][/bt_bb_service][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”medium” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][/bt_bb_column][bt_bb_column width=”1/4″ align=”left” vertical_align=”top” animation=”fade_in” padding=”normal” background_image=”” inner_background_image=”” background_color=”” inner_background_color=”” opacity=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” lazy_load=”no” shadow=”” shape=”inherit”][bt_bb_service icon=”dripicons_e9c2″ title=”GIÁO VIÊN NGƯỜI BẢN XỨ” text=”Khi học Tiếng Anh tại H123 các em sẽ được tiếp súc với các thầy cô bản xứ cực kỳ dễ thương, nhiệt tình.” url=”#csvatchat” target=”_self” align=”inherit” size=”normal” color_scheme=”light-accent-skin” style=”borderless” shape=”circle” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” button_text=”XEM THÊM”][/bt_bb_service][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”medium” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][/bt_bb_column][bt_bb_column width=”1/4″ align=”left” vertical_align=”top” animation=”fade_in” padding=”normal” background_image=”” inner_background_image=”” background_color=”” inner_background_color=”” opacity=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” lazy_load=”no” shadow=”” shape=”inherit”][bt_bb_service icon=”fontawesome_f1e3″ title=”SỰ KIỆN VÀ HOẠT ĐỘNG” text=”Sau những thời gian học mệt mỏi. H123 tạo ra những chuyến đi cho giúp giải toả, giúp học viên học thêm được các kỹ năng mềm.” url=”#sukienhoatdong” target=”_self” align=”inherit” size=”normal” color_scheme=”light-accent-skin” style=”borderless” shape=”circle” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” button_text=”XEM THÊM”][/bt_bb_service][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”medium” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”cackhoahoc” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][/bt_bb_column][/bt_bb_row][/bt_bb_section][bt_bb_section layout=”boxed_800″ lazy_load=”no” show_video_on_mobile=”” top_spacing=”normal” bottom_spacing=”” full_screen=”” vertical_align=”top” color_scheme=”” background_color=”” background_image=”3485″ background_overlay=”” top_section_coverage_image=”” bottom_section_coverage_image=”” parallax=”” parallax_offset=”” background_video_yt=”” yt_video_settings=”” background_video_mp4=”” background_video_ogg=”” background_video_webm=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][bt_bb_row shape=”inherit” column_gap=”0″ row_width=”default” color_scheme=”” background_color=”” opacity=”” responsive=”” shadow=”” background_image=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” negative_margin=””][bt_bb_column lazy_load=”no” shape=”inherit” width=”1/1″ align=”center” vertical_align=”middle” animation=”no_animation” background_image=”” inner_background_image=”” color_scheme=”” background_color=”” inner_background_color=”” opacity=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” padding=”0″ shadow=””][bt_bb_headline font_subset=”latin,latin-ext” superheadline=”” headline=”CÁC KHOÁ HỌC, LUYỆN THI” subheadline=”” html_tag=”h3″ size=”large” align=”inherit” dash=”none” color_scheme=”accent-light-skin” color=”” supertitle_position=”” font=”inherit” font_size=”” url=”” target=”_self” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” font_weight=”” dash_type=”” dash_color_scheme=””][/bt_bb_headline][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”15″ border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_button text=”XEM THÊM KHUYẾN MÃI” icon=”” size=”small” icon_position=”left” url=”https://houston123.edu.vn/khuyenmai/” target=”_self” align=”inherit%$%%$%%$%%$%” color_scheme=”dark-accent-skin” style=”filled” shape=”inherit” width=”inline” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_button][/bt_bb_column][/bt_bb_row][/bt_bb_section][bt_bb_section layout=”boxed_1200″ lazy_load=”yes” top_spacing=”normal” bottom_spacing=”” full_screen=”” vertical_align=”top” color_scheme=”” background_color=”” background_image=”” background_overlay=”” parallax=”” parallax_offset=”” background_video_yt=”” yt_video_settings=”” background_video_mp4=”” background_video_ogg=”” background_video_webm=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” top_section_coverage_image=”5194″ bottom_section_coverage_image=”” show_video_on_mobile=””][bt_bb_row column_gap=”25″ responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” row_width=”default” color_scheme=”” background_color=”” opacity=”” shape=”inherit” shadow=”” background_image=”” negative_margin=””][bt_bb_column width=”1/3″ align=”left” vertical_align=”top” animation=”fade_in move_up” background_image=”” lazy_load=”no” background_color=”” inner_background_color=”” opacity=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” padding=”normal” inner_background_image=”” shadow=”” shape=”inherit”][bt_bb_card shape=”soft-rounded” image=”3905″ supertitle=”KHÓA HỌC” title=”Anh Văn Mầm Non” url=”https://houston123.edu.vn/courses/anh-van-mam-non/” target=”_self” title_size=”small” weight=”” color_scheme=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” image_size=”full” text=”Độ tuổi từ 3 – 6 tuổi chính là thời gian vàng bắt đầu cho bé học Tiếng Anh mầm non. Việc tiếp cận ngoại ngữ từ sớm sẽ là khởi đầu để nâng cao trí tuệ và kích thích sự sáng tạo của học viên. Chương trình học tiếng Anh cho bé với tên gọi Celever Kids (từ 3 tuổi) tại H123 mang lại nền tảng vững chắc cho trẻ em khi được tiếp thu tiếng Anh từ sớm trong một môi trường giáo dục lí tưởng và toàn diện.” button_text=”XEM THÊM” image_position=”” html_tag=”h3″ dash=”” image_base_size=”full” lazy_load=”no” image_format=”square”][/bt_bb_card][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”medium” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][/bt_bb_column][bt_bb_column width=”1/3″ align=”left” vertical_align=”top” animation=”fade_in move_up” background_image=”” lazy_load=”no” background_color=”” inner_background_color=”” opacity=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” padding=”normal” inner_background_image=”” shadow=”” shape=”inherit”][bt_bb_card shape=”soft-rounded” image=”5593″ supertitle=”KHÓA HỌC” title=”Bồi Dưỡng Cấp 1″ url=”https://houston123.edu.vn/courses/boi-duong-cap-1/” target=”_self” title_size=”small” weight=”” color_scheme=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” image_size=”full” text=”Với phương châm “Thay cha mẹ chăm việc học hành và vui chơi của con cái”, H123 không ngừng hoàn thiện và nâng cao chương trình học, đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất để thực sự trở thành một “ngôi trường thứ 2” cho học viên và phụ huynh.” button_text=”XEM THÊM” image_position=”” html_tag=”h3″ dash=”” image_base_size=”full” lazy_load=”no” image_format=”square”][/bt_bb_card][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”medium” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][/bt_bb_column][bt_bb_column width=”1/3″ align=”left” vertical_align=”top” animation=”fade_in move_up” background_image=”” lazy_load=”no” background_color=”” inner_background_color=”” opacity=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” padding=”normal” inner_background_image=”” shadow=”” shape=”inherit”][bt_bb_card shape=”soft-rounded” image=”5592″ supertitle=”KHÓA HỌC” title=”Bồi Dưỡng Cấp 2″ url=”https://houston123.edu.vn/courses/boi-duong-cap-2/” target=”_self” title_size=”small” weight=”” color_scheme=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” image_size=”full” text=”Chương Trình BỒI DƯỠNG CẤP 2 là chương trình dành riêng cho học sinh cấp 2 của H123 English Afterschool Center giúp các bạn học viên ôn luyện và trau dồi thêm kiến thức ngoài trường lớp.” button_text=”XEM THÊM” image_position=”” html_tag=”h3″ dash=”” image_base_size=”full” lazy_load=”no” image_format=”square”][/bt_bb_card][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”medium” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][/bt_bb_column][/bt_bb_row][bt_bb_row column_gap=”25″ responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” row_width=”default” color_scheme=”” background_color=”” opacity=”” shape=”inherit” shadow=”” background_image=”” negative_margin=””][bt_bb_column width=”1/2″ align=”left” vertical_align=”top” animation=”fade_in move_up” background_image=”” lazy_load=”no” background_color=”” inner_background_color=”” opacity=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” padding=”normal” inner_background_image=”” shadow=”” shape=”inherit”][bt_bb_card shape=”soft-rounded” image=”6338″ supertitle=”KHOÁ HỌC” title=”LUYỆN THI LỚP 10-11-12″ url=”https://houston123.edu.vn/courses/luyen-thi-lop-10-11-12/” target=”_self” title_size=”small” weight=”” color_scheme=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” image_size=”full” text=”Chương trình “LUYỆN THI 10-11-12” tại H123 bao gồm các chương trình học được thiết kế giành riêng cho các bạn học sinh cấp 3, với mong muốn đạt điểm cao các môn chính Toán, Lý, Hóa, Anh Văn và theo học để đậu vào trường Đại Học mong muốn với mức điểm cao.” button_text=”XEM THÊM” image_position=”” html_tag=”h3″ dash=”” image_base_size=”full” lazy_load=”no” image_format=”square”][/bt_bb_card][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”medium” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][/bt_bb_column][bt_bb_column width=”1/2″ align=”left” vertical_align=”top” animation=”fade_in move_up” background_image=”” lazy_load=”no” background_color=”” inner_background_color=”” opacity=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” padding=”normal” inner_background_image=”” shadow=”” shape=”inherit”][bt_bb_card shape=”soft-rounded” image=”5225″ supertitle=”KHÓA HỌC” title=”ANH VĂN GIAO TIẾP” url=”https://houston123.edu.vn/courses/anhvangiaotiep/” target=”_self” title_size=”small” weight=”” color_scheme=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” image_size=”full” text=”Chương trình “Anh Văn Đi Làm” tại H123 bao gồm các chương trình học được thiết kế phù hợp với đặc thù người đi làm, bộn rộn và ít thời gian; các bài học được chia làm nhiều chủ đề gắn liền với cuộc sống thời nay và công việc, từ đó giúp người học có thể ứng dụng và thành thạo Tiếng Anh trong thời gian ngắn; chương trình thiết kế giúp người bận rộn xây dựng nền tảng Tiếng Anh vững chắc, cải thiện 4 kĩ năng nghe nói đọc viết từ cơ bản đến nâng cao trong thời gian ngắn nhất và đạt hiệu quả tối ưu.

” button_text=”XEM THÊM” image_position=”” html_tag=”h3″ dash=”” image_base_size=”full” lazy_load=”no” image_format=”square”][/bt_bb_card][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”medium” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][/bt_bb_column][/bt_bb_row][/bt_bb_section][bt_bb_section layout=”boxed_1200″ lazy_load=”yes” top_spacing=”medium” bottom_spacing=”” full_screen=”” vertical_align=”top” color_scheme=”” background_color=”” background_image=”” background_overlay=”” top_section_coverage_image=”” bottom_section_coverage_image=”5530″ parallax=”” parallax_offset=”” background_video_yt=”” yt_video_settings=”” background_video_mp4=”” background_video_ogg=”” background_video_webm=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”giaovien” el_class=”” el_style=”” show_video_on_mobile=””][bt_bb_row shape=”inherit” column_gap=”” responsive=”” color_scheme=”” shadow=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” negative_margin=”” background_image=”” row_width=”default” background_color=”” opacity=””][bt_bb_column lazy_load=”yes” shape=”inherit” width=”1/1″ align=”left” vertical_align=”top” animation=”fade_in” background_image=”” inner_background_image=”” background_color=”” inner_background_color=”” opacity=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” padding=”normal” shadow=”” color_scheme=”” width_lg=”1/1″ width_md=”1/1″ width_sm=”1/1″ width_xs=”1/1″][bt_bb_headline font_subset=”latin,latin-ext” superheadline=”” headline=”GIÁO VIÊN” subheadline=”” html_tag=”h2″ size=”extralarge” align=”inherit” dash=”top_bottom” color_scheme=”” color=”” font=”inherit” font_size=”” url=”” target=”_self” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” font_weight=”” image=”” font_style=”” supertitle_position=”” dash_color=”accent_beige” dash_color_scheme=”accent-beige-background” dash_type=””][/bt_bb_headline][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”medium” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][/bt_bb_column][/bt_bb_row][bt_bb_row column_gap=”20″ responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” color_scheme=”” shape=”inherit” shadow=”” negative_margin=””][bt_bb_column width=”1/4″ align=”center” vertical_align=”top” animation=”fade_in” background_image=”” lazy_load=”no” background_color=”” inner_background_color=”#ffffff” opacity=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” padding=”text_indent” inner_background_image=”” shadow=”hover-inner-visible” shape=”soft-rounded”][bt_bb_image lazy_load=”yes” image=”4384″ size=”full” image_height=”” shape=”square” align=”inherit” caption=”” url=”” target=”_self” hover_style=”zoom-in” content_display=”always” content_background_color=”” content_background_opacity=”” content_align=”middle” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_image][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”20″ border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_headline font_subset=”latin,latin-ext” superheadline=”CÔ” headline=”Phạm Thị
Thu Hà” subheadline=”” size=”small” html_tag=”h4″ font_weight=”” dash=”none” dash_color_scheme=”” align=”inherit” color_scheme=”light-accent-skin” color=”” supertitle_position=”” font=”inherit” font_size=”” url=”” target=”_self” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” dash_type=””][/bt_bb_headline][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”small” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_text]

Giáo viên môn Toán

[/bt_bb_text][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”35″ border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][/bt_bb_column][bt_bb_column width=”1/4″ align=”center” vertical_align=”top” animation=”fade_in” background_image=”” lazy_load=”no” background_color=”” inner_background_color=”#ffffff” opacity=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” padding=”text_indent” inner_background_image=”” shadow=”hover-inner-visible” shape=”soft-rounded”][bt_bb_image lazy_load=”yes” image=”4385″ size=”full” image_height=”” shape=”square” align=”inherit” caption=”” url=”” target=”_self” hover_style=”zoom-in” content_display=”always” content_background_color=”” content_background_opacity=”” content_align=”middle” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_image][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”20″ border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_headline font_subset=”latin,latin-ext” superheadline=”THẦY” headline=”Phạm Trần
Thất Bảo” subheadline=”” size=”small” html_tag=”h4″ font_weight=”” dash=”none” dash_color_scheme=”” align=”inherit” color_scheme=”light-accent-skin” color=”” supertitle_position=”” font=”inherit” font_size=”” url=”” target=”_self” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” dash_type=””][/bt_bb_headline][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”small” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_text]

Giáo viên môn Anh

[/bt_bb_text][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”35″ border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][/bt_bb_column][bt_bb_column width=”1/4″ align=”center” vertical_align=”top” animation=”fade_in” background_image=”” lazy_load=”no” background_color=”” inner_background_color=”#ffffff” opacity=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” padding=”text_indent” inner_background_image=”” shadow=”hover-inner-visible” shape=”soft-rounded”][bt_bb_image lazy_load=”yes” image=”4381″ size=”full” image_height=”” shape=”square” align=”inherit” caption=”” url=”” target=”_self” hover_style=”zoom-in” content_display=”always” content_background_color=”” content_background_opacity=”” content_align=”middle” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_image][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”20″ border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_headline font_subset=”latin,latin-ext” superheadline=”CÔ” headline=”Nguyễn Thị
Kim Tuyền” subheadline=”” size=”small” html_tag=”h4″ font_weight=”” dash=”none” dash_color_scheme=”” align=”inherit” color_scheme=”light-accent-skin” color=”” supertitle_position=”” font=”inherit” font_size=”” url=”” target=”_self” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” dash_type=””][/bt_bb_headline][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”small” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_text]

Giáo viên môn Vật Lý

[/bt_bb_text][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”35″ border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][/bt_bb_column][bt_bb_column width=”1/4″ align=”center” vertical_align=”top” animation=”fade_in” background_image=”” lazy_load=”no” background_color=”” inner_background_color=”#ffffff” opacity=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” padding=”text_indent” inner_background_image=”” shadow=”hover-inner-visible” shape=”soft-rounded”][bt_bb_image lazy_load=”yes” image=”4383″ size=”full” image_height=”” shape=”square” align=”inherit” caption=”” url=”” target=”_self” hover_style=”zoom-in” content_display=”always” content_background_color=”” content_background_opacity=”” content_align=”middle” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_image][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”20″ border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_headline font_subset=”latin,latin-ext” superheadline=”CÔ” headline=”Nguyễn
Thị Lý” subheadline=”” size=”small” html_tag=”h4″ font_weight=”” dash=”none” dash_color_scheme=”” align=”inherit” color_scheme=”light-accent-skin” color=”” supertitle_position=”” font=”inherit” font_size=”” url=”” target=”_self” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” dash_type=””][/bt_bb_headline][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”small” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_text]

Giáo viên môn Anh

[/bt_bb_text][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”35″ border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][/bt_bb_column][/bt_bb_row][/bt_bb_section][bt_bb_section layout=”boxed_1200″ lazy_load=”no” show_video_on_mobile=”” top_spacing=”normal” bottom_spacing=”normal” full_screen=”” vertical_align=”top” color_scheme=”” background_color=”” background_image=”” background_overlay=”” top_section_coverage_image=”5194″ bottom_section_coverage_image=”” parallax=”” parallax_offset=”” background_video_yt=”” yt_video_settings=”” background_video_mp4=”” background_video_ogg=”” background_video_webm=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”csvatchat” el_class=”” el_style=””][bt_bb_row shape=”inherit” column_gap=”” row_width=”default” color_scheme=”” background_color=”” opacity=”” responsive=”” shadow=”” background_image=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” negative_margin=””][bt_bb_column width=”1/1″ align=”right” vertical_align=”top” animation=”fade_in” padding=”double” background_image=”” inner_background_image=”” background_color=”” inner_background_color=”” opacity=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” lazy_load=”no” shadow=”” shape=”inherit” color_scheme=””][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”medium” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_headline font_subset=”latin,latin-ext” superheadline=”” headline=”GIÁO VIÊN NGƯỜI BẢN XỨ” subheadline=”” html_tag=”h3″ size=”large” align=”center” dash=”none” color_scheme=”accent-alternate-skin” color=”” supertitle_position=”” font=”inherit” font_size=”” url=”” target=”_self” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” font_weight=”” dash_type=”” dash_color_scheme=””][/bt_bb_headline][/bt_bb_column][/bt_bb_row][bt_bb_row shape=”inherit”][bt_bb_column width=”1/1″ align=”center” vertical_align=”top” animation=”no_animation” background_image=”” inner_background_image=”” lazy_load=”no” background_color=”” inner_background_color=”” opacity=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” padding=”normal” shadow=”” shape=”inherit”][bt_bb_separator top_spacing=”30″ bottom_spacing=”normal” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_content_slider arrows_size=”large” height=”half_screen” gap=”no_gap” show_dots=”bottom” slides_to_show=”” auto_play=”1500″ el_id=”” el_class=”” el_style=”” animation=”slide” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” pause_on_hover=”yes” color_scheme=””][bt_bb_content_slider_item image=”4570″ el_id=”” el_class=”” el_style=”” background_overlay=”dark_solid” image_size=”full” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=””][bt_bb_row_inner column_gap=”” responsive=”” color_scheme=”” shape=”inherit” shadow=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” negative_margin=””][bt_bb_column_inner width=”1/1″ align=”center” padding=”80″ vertical_align=”top” animation=”fade_in move_left” background_color=”” inner_background_color=”” opacity=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” background_image=”” inner_background_image=”” lazy_load=”no” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” shadow=”” shape=”inherit”][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”large” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”large” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][/bt_bb_column_inner][/bt_bb_row_inner][/bt_bb_content_slider_item][bt_bb_content_slider_item image=”5677″ el_id=”” el_class=”” el_style=”” image_size=”full” background_overlay=”dark_solid” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=””][bt_bb_row_inner][bt_bb_column_inner width=”1/1″ align=”center” padding=”80″ vertical_align=”top” animation=”fade_in move_left” background_color=”” inner_background_color=”” opacity=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” background_image=”” inner_background_image=”” lazy_load=”no” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” shadow=”” shape=”inherit”][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”large” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”large” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][/bt_bb_column_inner][/bt_bb_row_inner][/bt_bb_content_slider_item][bt_bb_content_slider_item image=”5228″ el_id=”” el_class=”” el_style=”” image_size=”full” background_overlay=”dark_solid” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=””][bt_bb_row_inner][bt_bb_column_inner width=”1/1″ align=”center” padding=”80″ vertical_align=”top” animation=”fade_in move_left” background_color=”” inner_background_color=”” opacity=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” background_image=”” inner_background_image=”” lazy_load=”no” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” shadow=”” shape=”inherit”][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”large” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”large” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][/bt_bb_column_inner][/bt_bb_row_inner][/bt_bb_content_slider_item][bt_bb_content_slider_item image=”4555″ el_id=”” el_class=”” el_style=”” image_size=”full” background_overlay=”dark_solid” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=””][bt_bb_row_inner][bt_bb_column_inner width=”1/1″ align=”center” padding=”80″ vertical_align=”top” animation=”fade_in move_left” background_color=”” inner_background_color=”” opacity=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” background_image=”” inner_background_image=”” lazy_load=”no” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” shadow=”” shape=”inherit”][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”large” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”large” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][/bt_bb_column_inner][/bt_bb_row_inner][/bt_bb_content_slider_item][bt_bb_content_slider_item image=”5200″ el_id=”” el_class=”” el_style=”” image_size=”full” background_overlay=”dark_solid” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=””][bt_bb_row_inner][bt_bb_column_inner width=”1/1″ align=”center” padding=”80″ vertical_align=”top” animation=”fade_in move_left” background_color=”” inner_background_color=”” opacity=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” background_image=”” inner_background_image=”” lazy_load=”no” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” shadow=”” shape=”inherit”][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”large” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”large” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][/bt_bb_column_inner][/bt_bb_row_inner][/bt_bb_content_slider_item][/bt_bb_content_slider][/bt_bb_column][/bt_bb_row][/bt_bb_section][bt_bb_section layout=”boxed_1200″ top_spacing=”” bottom_spacing=”” full_screen=”” vertical_align=”top” color_scheme=”” style=”” background_color=”” background_image=”” background_overlay=”” parallax=”” parallax_offset=”” background_video_yt=”” yt_video_settings=”” background_video_mp4=”” background_video_ogg=”” background_video_webm=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”sukienhoatdong” el_class=”” el_style=”” negative_margin=”” lazy_load=”no” top_section_coverage_image=”” bottom_section_coverage_image=”” show_video_on_mobile=””][bt_bb_row shape=”inherit”][bt_bb_column lazy_load=”yes” shape=”inherit” width=”1/1″][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”medium” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][/bt_bb_column][/bt_bb_row][bt_bb_row column_gap=”0″ responsive=”hidden_xs hidden_ms” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” negative_margin=”” shadow=””][bt_bb_column width=”3/4″ align=”left” vertical_align=”middle” animation=”no_animation” padding=”normal” color_scheme=”” shadow=”” accent_border=”” top_border=”” bottom_border=”” left_border=”” right_border=”” triangle=”” background_image=”” inner_background_image=”” background_color=”” inner_background_color=”” opacity=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” lazy_load=”no” shape=”inherit”][bt_bb_separator top_spacing=”150″ bottom_spacing=”” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_headline font_subset=”latin,latin-ext” superheadline=”” headline=”SỰ KIỆN & HOẠT ĐỘNG” subheadline=”” html_tag=”h2″ size=”extralarge” align=”inherit” dash=”top_bottom” color_scheme=”” color=”” font=”inherit” font_size=”” url=”” target=”_self” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” font_weight=”” image=”” font_style=”” supertitle_position=”” dash_color=”accent_beige” dash_color_scheme=”accent-beige-background” dash_type=””][/bt_bb_headline][/bt_bb_column][bt_bb_column width=”1/4″ align=”right” vertical_align=”middle” animation=”fade_in” padding=”normal” color_scheme=”” shadow=”” accent_border=”” top_border=”” bottom_border=”” left_border=”” right_border=”” triangle=”” background_image=”” inner_background_image=”” background_color=”” inner_background_color=”” opacity=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” lazy_load=”no” shape=”inherit”][bt_bb_separator top_spacing=”150″ bottom_spacing=”” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_button text=”XEM THÊM” icon=”” icon_position=”left” url=”https://houston123.edu.vn/chuong-trinh-he/” target=”_self” align=”inherit” color_scheme=”dark-accent-skin” width=”inline” shape=”inherit” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” style=”filled” size=”medium” overlay_close=””][/bt_bb_button][/bt_bb_column][/bt_bb_row][bt_bb_row column_gap=”0″ responsive=”hidden_sm hidden_md hidden_lg” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” negative_margin=”” shadow=””][bt_bb_column width=”1/1″ align=”center” vertical_align=”middle” animation=”fade_in” padding=”normal” color_scheme=”” shadow=”” accent_border=”” top_border=”” bottom_border=”” left_border=”” right_border=”” triangle=”” background_image=”” inner_background_image=”” background_color=”” inner_background_color=”” opacity=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” lazy_load=”no” shape=”inherit”][bt_bb_separator top_spacing=”medium” bottom_spacing=”” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_headline font_subset=”latin,latin-ext” superheadline=”” headline=”SỰ KIỆN & HOẠT ĐỘNG” subheadline=”” html_tag=”h4″ size=”normal” align=”inherit” dash=”none” color_scheme=”” color=”” font=”inherit” font_size=”” url=”” target=”_self” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” font_weight=”” image=”” font_style=”” supertitle_position=”” dash_type=”” dash_color_scheme=””][/bt_bb_headline][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”normal” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_button text=”XEM THÊM” icon=”” icon_position=”left” url=”https://houston123.edu.vn/chuong-trinh-he/” target=”_self” align=”inherit” color_scheme=”dark-accent-skin” width=”inline” shape=”inherit” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” style=”filled” size=”medium” overlay_close=””][/bt_bb_button][/bt_bb_column][/bt_bb_row][/bt_bb_section][bt_bb_section layout=”boxed_1200″ lazy_load=”yes” top_spacing=”medium” bottom_spacing=”normal” full_screen=”” vertical_align=”top” color_scheme=”” background_color=”” background_image=”” background_overlay=”” parallax=”” parallax_offset=”” background_video_yt=”” yt_video_settings=”” background_video_mp4=”” background_video_ogg=”” background_video_webm=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” top_section_coverage_image=”” bottom_section_coverage_image=”1991″ show_video_on_mobile=””][bt_bb_row column_gap=”25″ responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][bt_bb_column width=”1/3″ align=”left” vertical_align=”top” animation=”fade_in move_up” background_image=”” lazy_load=”no” background_color=”” inner_background_color=”” opacity=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” padding=”normal” inner_background_image=”” shadow=”” shape=”inherit”][bt_bb_event event_month=”July” event_day=”10″ event_title=”Tham gia CÚP NHÀ VUA H123″ event_description=”Xét về tính giải trí thì bóng đá chính là một môn thể thao mang tính giải trí kết nối con tim, mang tính toàn cầu.” event_image=”3922″ responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” shape=”soft-rounded” title_size=”” html_tag=”h3″][bt_bb_button text=”XEM THÊM” icon=”dripicons_e90c” size=”medium” icon_position=”right” url=”https://houston123.edu.vn/chuong-trinh-he/ngoaikhoakynanghe/” target=”_self” align=”inherit” color_scheme=”accent-light-skin” style=”clean” shape=”inherit” width=”inline” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_button][/bt_bb_event][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”normal” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][/bt_bb_column][bt_bb_column width=”1/3″ align=”left” vertical_align=”top” animation=”fade_in move_up” background_image=”” lazy_load=”no” background_color=”” inner_background_color=”” opacity=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” padding=”normal” inner_background_image=”” shadow=”” shape=”inherit”][bt_bb_event event_month=”July” event_day=”19″ event_title=”Bình Thuận – LAGI: COCO CAMP BEACH” event_description=”Mảnh đất duyên hải Nam Trung Bộ được mệnh danh là “Vương quốc thanh long“. Cùng hòa mình vào thiên nhiên, ngắm bình minh rực rỡ trên bãi biển Lagi hoang sơ. Cùng tìm hiểu về lịch sử, văn hóa, giáo dục và con người nơi đây. Rèn luyện các kĩ năng làm việc nhóm, tự tin trước đám đông và xử lý tình huống.” event_image=”3590″ responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” shape=”soft-rounded” title_size=”” html_tag=”h3″][bt_bb_button text=”XEM THÊM” icon=”dripicons_e90c” size=”medium” icon_position=”right” url=”https://houston123.edu.vn/chuong-trinh-he/h123edutour/” target=”_self” align=”inherit” color_scheme=”accent-light-skin” style=”clean” shape=”inherit” width=”inline” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_button][/bt_bb_event][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”normal” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][/bt_bb_column][bt_bb_column width=”1/3″ align=”left” vertical_align=”top” animation=”fade_in move_up” background_image=”” lazy_load=”no” background_color=”” inner_background_color=”” opacity=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” padding=”normal” inner_background_image=”” shadow=”” shape=”inherit”][bt_bb_event event_month=”Aug” event_day=”14″ event_title=”Trải nghiệm DALAT KIDS CAMP” event_description=”Dalat Kids Camp là một trại hè do H123 English Afterschool Center tổ chức thường niên với nội dung chương trình được thiết kế đầy đủ các hoạt động du lịch, trải nghiệm & rèn luyện kĩ năng sống cho học viên.” event_image=”3919″ responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” shape=”soft-rounded” title_size=”” html_tag=”h3″][bt_bb_button text=”XEM THÊM” icon=”dripicons_e90c” size=”medium” icon_position=”right” url=”https://houston123.edu.vn/chuong-trinh-he/dalatkidscamp/” target=”_self” align=”inherit” color_scheme=”accent-light-skin” style=”clean” shape=”inherit” width=”inline” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_button][/bt_bb_event][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”normal” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][/bt_bb_column][/bt_bb_row][/bt_bb_section][bt_bb_section layout=”boxed_1200″ lazy_load=”yes” top_spacing=”large” bottom_spacing=”large” full_screen=”” vertical_align=”top” color_scheme=”” background_color=”” background_image=”1939″ background_overlay=”” parallax=”” parallax_offset=”” background_video_yt=”” yt_video_settings=”” background_video_mp4=”” background_video_ogg=”” background_video_webm=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” top_section_coverage_image=”2265″ bottom_section_coverage_image=”4125″ allow_content_outside=”yes” show_video_on_mobile=””][bt_bb_row column_gap=”0″ responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” color_scheme=”” shape=”inherit” negative_margin=””][bt_bb_column width=”2/3″ align=”left” vertical_align=”bottom” animation=”fade_in move_right” padding=”normal” background_image=”” inner_background_image=”” background_color=”” inner_background_color=”” opacity=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” lazy_load=”no”][bt_bb_image lazy_load=”yes” image=”4146″ size=”full” image_height=”” shape=”square” align=”inherit” caption=”” url=”” target=”_self” hover_style=”simple” content_display=”always” content_background_color=”” content_background_opacity=”” content_align=”middle” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_image][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”normal” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][/bt_bb_column][bt_bb_column width=”1/3″ align=”left” vertical_align=”middle” animation=”fade_in” padding=”25″ background_image=”” inner_background_image=”” background_color=”” inner_background_color=”#ffffff” opacity=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”dangkyngay” el_class=”” el_style=”” lazy_load=”no” shadow=”inner-shadow” shape=”soft-rounded” color_scheme=””][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_headline font_subset=”latin,latin-ext” superheadline=”” headline=”Đăng Ký Ngay” subheadline=”Để tham gia học tại H123 Dĩ An” html_tag=”h4″ size=”normal” align=”inherit%$%%$%%$%%$%” dash=”none” color_scheme=”light-accent-skin” color=”” supertitle_position=”” font=”inherit” font_size=”” url=”” target=”_self” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” font_weight=”” dash_type=”” dash_color_scheme=””][/bt_bb_headline][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”normal” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_contact_form_7 contact_form_id=”3698″ responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_contact_form_7][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”normal” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][/bt_bb_column][/bt_bb_row][/bt_bb_section]