APP

[bt_bb_section layout=”wide” top_spacing=”medium” bottom_spacing=”medium” full_screen=”yes” vertical_align=”top” color_scheme=”” background_color=”” background_image=”” background_overlay=”” parallax=”” parallax_offset=”” background_video_yt=”” yt_video_settings=”” background_video_mp4=”” background_video_ogg=”” background_video_webm=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” lazy_load=”yes” top_section_coverage_image=”1988″ bottom_section_coverage_image=”2278″ allow_content_outside=”yes” show_video_on_mobile=”” animation=”no_animation”][bt_bb_row column_gap=”0″ responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” color_scheme=”” shape=”inherit” negative_margin=””][bt_bb_column width=”1/2″ align=”center%$%%$%%$%%$%” vertical_align=”middle” animation=”fade_in move_right” padding=”normal” background_image=”” inner_background_image=”” background_color=”” inner_background_color=”” opacity=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” lazy_load=”no” width_lg=”1/2″ width_md=”1/2″ width_sm=”1/2″ width_xs=”1/1″ order=”0%$%%$%%$%%$%” color_scheme=”” color_scheme_inner=”” shadow=”” shape=”inherit”][bt_bb_headline font_subset=”latin,latin-ext” superheadline=”Ứng dụng quản lý” headline=”H123 English Afterschool Center” subheadline=”” html_tag=”h3″ size=”extralarge” align=”inherit%$%%$%%$%%$%” dash=”none” color_scheme=”light-accent-skin” color=”rgb(0,0,0)” font=”inherit” font_size=”” font_weight=”” url=”” target=”_self” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” supertitle_position=”” dash_type=”” dash_color_scheme=”light-skin” superheadline_font_weight=”” subheadline_font_weight=”” animation=”no_animation”][/bt_bb_headline][/bt_bb_column][bt_bb_column width=”1/2″ align=”left” vertical_align=”middle” animation=”fade_in” padding=”normal” background_image=”” inner_background_image=”” background_color=”” inner_background_color=”” opacity=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” lazy_load=”no” shadow=”” shape=”inherit” color_scheme=”” width_lg=”1/2″ width_md=”1/2″ width_sm=”1/2″ width_xs=”1/1″][bt_bb_image lazy_load=”yes” image=”9059″ size=”full” image_height=”” shape=”square” align=”inherit” caption=”” url=”” target=”_self” hover_style=”simple” content_display=”always” content_background_color=”” content_background_opacity=”” content_align=”middle” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” animation=”no_animation” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_image][/bt_bb_column][/bt_bb_row][/bt_bb_section][bt_bb_section layout=”boxed_900″ lazy_load=”yes” top_spacing=”normal” bottom_spacing=”normal” full_screen=”” vertical_align=”top” color_scheme=”” background_color=”rgb(220,209,243)” background_image=”” background_overlay=”” parallax=”” parallax_offset=”” background_video_yt=”” yt_video_settings=”” background_video_mp4=”” background_video_ogg=”” background_video_webm=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” top_section_coverage_image=”” bottom_section_coverage_image=”” show_video_on_mobile=”” animation=”no_animation”][bt_bb_row column_gap=”” row_width=”default” color_scheme=”” background_color=”rgb(222,210,244)” opacity=”” responsive=”” shape=”inherit” shadow=”” background_image=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” animation=”no_animation” el_id=”” el_class=”” el_style=”” negative_margin=””][bt_bb_column lazy_load=”yes” shape=”inherit” width=”1/1″ align=”center” vertical_align=”top” animation=”no_animation” background_image=”” inner_background_image=”” color_scheme=”” background_color=”” inner_background_color=”” opacity=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” padding=”normal” shadow=””][bt_bb_headline font_subset=”latin,latin-ext” superheadline=”” headline=”APP H123 CÓ GÌ?” subheadline=”” html_tag=”h6″ size=”large” align=”inherit%$%%$%%$%%$%” dash=”none” color_scheme=”light-accent-skin” color=”rgb(0,0,0)” supertitle_position=”” font=”inherit” font_size=”” url=”” target=”_self” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” font_weight=”” dash_type=”” dash_color_scheme=”” superheadline_font_weight=”” subheadline_font_weight=”” animation=”no_animation”][/bt_bb_headline][bt_bb_separator top_spacing=”normal” bottom_spacing=”normal” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][/bt_bb_column][/bt_bb_row][/bt_bb_section][bt_bb_section layout=”boxed_1200″ lazy_load=”yes” top_spacing=”normal” bottom_spacing=”normal” full_screen=”” vertical_align=”top” color_scheme=”” background_color=”rgb(222,210,244)” background_image=”” background_overlay=”” parallax=”” parallax_offset=”” background_video_yt=”” yt_video_settings=”” background_video_mp4=”” background_video_ogg=”” background_video_webm=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” top_section_coverage_image=”” bottom_section_coverage_image=”” allow_content_outside=”no” show_video_on_mobile=”” animation=”no_animation”][bt_bb_row column_gap=”40″ responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][bt_bb_column width=”1/2″ align=”left” vertical_align=”top” animation=”fade_in move_up” padding=”normal” background_image=”” inner_background_image=”” background_color=”” inner_background_color=”” opacity=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” lazy_load=”no” shadow=”” shape=”inherit” width_lg=”1/2″ width_md=”1/2″ width_sm=”1/2″ width_xs=”1/1″][bt_bb_service icon=”dripicons_e9b4″ title=”Theo dõi quá trình học tập” text=”Kiểm tra chất lượng lớp học thông qua hình ảnh, clip buổi học.” url=”#zzz” target=”_self” align=”inherit” size=”xlarge” color_scheme=”light-accent-skin” style=”borderless” shape=”circle” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” button_text=”” animation=”no_animation”][/bt_bb_service][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”medium” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_service icon=”dripicons_e9af” title=”Đồng hành cùng con” text=”Cập nhật tình hình học tập của học sinh thông qua APP H123.” url=”#zzz” target=”_self” align=”inherit” size=”xlarge” color_scheme=”light-accent-skin” style=”borderless” shape=”circle” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” button_text=”” animation=”no_animation”][/bt_bb_service][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”medium” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_service icon=”dripicons_e99d” title=”Dễ dàng tiếp cận” text=”Phản hồi trực tiếp đến Bộ Phận Chất Lượng qua APP H123.” url=”#zzz” target=”_self” align=”inherit” size=”xlarge” color_scheme=”light-accent-skin” style=”borderless” shape=”circle” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” button_text=”” animation=”no_animation”][/bt_bb_service][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”medium” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_service icon=”artistic_f130″ title=”Cập nhận thông tin liên tục” text=”Cập nhật các thông tin chương trình hoạt động của H123 và Nhà trường.” url=”#zzz” target=”_self” align=”inherit” size=”xlarge” color_scheme=”light-accent-skin” style=”borderless” shape=”circle” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” button_text=”” animation=”no_animation”][/bt_bb_service][/bt_bb_column][bt_bb_column width=”1/2″ align=”left” vertical_align=”top” animation=”fade_in move_up” padding=”normal” background_image=”” inner_background_image=”” background_color=”” inner_background_color=”” opacity=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” lazy_load=”no” shadow=”” shape=”inherit” width_lg=”1/2″ width_md=”1/2″ width_sm=”1/2″ width_xs=”1/1″][bt_bb_video video=”https://www.youtube.com/watch?v=btOpuOAtkxw” disable_controls=”yes” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” animation=”no_animation” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_video][/bt_bb_column][/bt_bb_row][/bt_bb_section][bt_bb_section layout=”boxed_900″ lazy_load=”yes” top_spacing=”normal” bottom_spacing=”normal” full_screen=”” vertical_align=”top” color_scheme=”” background_color=”” background_image=”” background_overlay=”” parallax=”” parallax_offset=”” background_video_yt=”” yt_video_settings=”” background_video_mp4=”” background_video_ogg=”” background_video_webm=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” top_section_coverage_image=”2265″ bottom_section_coverage_image=”2676″ show_video_on_mobile=””][bt_bb_row][bt_bb_column lazy_load=”yes” shape=”inherit” width=”1/1″ align=”center” vertical_align=”top” animation=”no_animation” background_image=”” inner_background_image=”” color_scheme=”” background_color=”” inner_background_color=”” opacity=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” padding=”normal” shadow=””][bt_bb_headline font_subset=”latin,latin-ext” superheadline=”Chỉ với 3 bước” headline=”HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT” subheadline=”” html_tag=”h3″ size=”large” align=”inherit%$%%$%%$%%$%” dash=”none” color_scheme=”light-accent-skin” color=”” supertitle_position=”” font=”inherit” font_size=”” url=”” target=”_self” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” font_weight=”” dash_type=”” dash_color_scheme=”” superheadline_font_weight=”” subheadline_font_weight=”” animation=”no_animation”][/bt_bb_headline][bt_bb_separator top_spacing=”normal” bottom_spacing=”normal” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][/bt_bb_column][/bt_bb_row][bt_bb_row][bt_bb_column lazy_load=”no” width=”1/1″ align=”left” vertical_align=”top” animation=”no_animation” background_image=”” inner_background_image=”” color_scheme=”” background_color=”” inner_background_color=”” opacity=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” padding=”normal” shadow=”” shape=”inherit”][bt_bb_step_line color_scheme=”alternate-accent-skin” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][bt_bb_inner_step title=”Bước 1″ text=”Để tải app trên điện thoại, bạn có thể truy cập vào bằng mã QR bên trái hoặc link ở bên dưới.
Bạn có thể tìm kiếm H123 app ở phần tìm kiếm của Appstore hay CHplay.” image=”10164″ responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” html_tag=”h3″ animation=”no_animation”][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”small” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” animation=”no_animation”][/bt_bb_separator][bt_bb_button text=”Appstore” icon=”” icon_position=”left” url=”https://apps.apple.com/gb/app/h123-english-afterschool/id1511386868″ target=”_self” align=”left%$%%$%%$%%$%” size=”medium” color_scheme=”dark-accent-skin” style=”filled” shape=”inherit” width=”inline” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” font=”inherit” font_subset=”latin,latin-ext” font_weight=”” animation=”no_animation”][/bt_bb_button][bt_bb_separator top_spacing=”small” bottom_spacing=”small” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” animation=”no_animation”][/bt_bb_separator][bt_bb_button text=”CHplay” icon=”” icon_position=”left” url=”https://play.google.com/store/apps/details?id=com.h123educustomer&hl=vi&gl=VN” target=”_self” align=”left%$%%$%%$%%$%” size=”medium” color_scheme=”dark-accent-skin” style=”filled” shape=”inherit” width=”inline” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” font=”inherit” font_subset=”latin,latin-ext” font_weight=”” animation=”no_animation”][/bt_bb_button][/bt_bb_inner_step][bt_bb_inner_step title=”BƯỚC 2″ text=”Sau khi đã cài đặt xong ứng dụng, bạn mở app H123 lên và tiến hành đăng ký tài khoản bằng cách, điền các thông tin cơ bản.

” image=”10483″ responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” html_tag=”h3″ animation=”no_animation”][/bt_bb_inner_step][bt_bb_inner_step title=”BƯỚC 3″ text=”Nhập số điện thoại để đăng ký/đăng nhập ứng dụng H123 với mật khẩu là 123456.” image=”10484″ responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” html_tag=”h3″ animation=”no_animation”][/bt_bb_inner_step][/bt_bb_step_line][/bt_bb_column][/bt_bb_row][/bt_bb_section][bt_bb_section layout=”boxed_1000″ lazy_load=”yes” show_video_on_mobile=”” top_spacing=”medium” bottom_spacing=”” full_screen=”” vertical_align=”top” color_scheme=”” background_color=”rgb(220,209,243)” background_image=”” background_overlay=”” top_section_coverage_image=”” bottom_section_coverage_image=”2262″ parallax=”” parallax_offset=”” background_video_yt=”” yt_video_settings=”” background_video_mp4=”” background_video_ogg=”” background_video_webm=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” animation=”no_animation” el_id=”” el_class=”” el_style=””][bt_bb_row][bt_bb_column order=”0%$%%$%%$%%$%” lazy_load=”yes” shape=”inherit” width=”1/1″ width_lg=”1/1″ width_md=”1/1″ width_sm=”1/1″ width_xs=”1/1″ align=”center%$%%$%%$%%$%” vertical_align=”top” background_image=”” inner_background_image=”” color_scheme=”” color_scheme_inner=”” background_color=”” inner_background_color=”” opacity=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” animation=”no_animation” el_id=”” el_class=”” el_style=”” padding=”normal” shadow=””][bt_bb_headline font_subset=”latin,latin-ext” superheadline=”HƯỚNG DẪN ” headline=” APP H123″ subheadline=”” html_tag=”h3″ size=”large” align=”inherit%$%%$%%$%%$%” dash=”none” color_scheme=”light-accent-skin” color=”” supertitle_position=”” font=”inherit” font_size=”” url=”” target=”_self” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” font_weight=”” dash_type=”” dash_color_scheme=”” superheadline_font_weight=”” subheadline_font_weight=”” animation=”no_animation”][/bt_bb_headline][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”small” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” animation=”no_animation” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_video video=”https://www.youtube.com/watch?v=MjZsvdnyE08&t=142s” disable_controls=”yes” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” animation=”no_animation” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_video][/bt_bb_column][/bt_bb_row][/bt_bb_section][bt_bb_section layout=”boxed_1000″ lazy_load=”yes” show_video_on_mobile=”” top_spacing=”medium” bottom_spacing=”” full_screen=”” vertical_align=”top” color_scheme=”” background_color=”rgb(220,209,243)” background_image=”” background_overlay=”” top_section_coverage_image=”2337″ bottom_section_coverage_image=”” parallax=”” parallax_offset=”” background_video_yt=”” yt_video_settings=”” background_video_mp4=”” background_video_ogg=”” background_video_webm=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” animation=”no_animation” el_id=”” el_class=”” el_style=””][bt_bb_row][bt_bb_column order=”0%$%%$%%$%%$%” lazy_load=”yes” shape=”inherit” width=”1/1″ width_lg=”1/1″ width_md=”1/1″ width_sm=”1/1″ width_xs=”1/1″ align=”center%$%%$%%$%%$%” vertical_align=”top” background_image=”” inner_background_image=”” color_scheme=”” color_scheme_inner=”” background_color=”” inner_background_color=”” opacity=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” animation=”no_animation” el_id=”” el_class=”” el_style=”” padding=”normal” shadow=””][bt_bb_headline font_subset=”latin,latin-ext” superheadline=”CHƯƠNG TRÌNH HỌC” headline=”TẠI H123″ subheadline=”” html_tag=”h3″ size=”large” align=”inherit%$%%$%%$%%$%” dash=”none” color_scheme=”light-accent-skin” color=”” supertitle_position=”” font=”inherit” font_size=”” url=”” target=”_self” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” font_weight=”” dash_type=”” dash_color_scheme=”” superheadline_font_weight=”” subheadline_font_weight=”” animation=”no_animation”][/bt_bb_headline][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”normal” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” animation=”no_animation” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][/bt_bb_column][/bt_bb_row][bt_bb_row column_gap=”25″ responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” row_width=”default” color_scheme=”” background_color=”” opacity=”” shape=”inherit” shadow=”” background_image=”” negative_margin=”” animation=”no_animation”][bt_bb_column width=”1/3″ align=”left” vertical_align=”top” animation=”fade_in move_up” background_image=”” lazy_load=”no” background_color=”” inner_background_color=”” opacity=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” padding=”normal” inner_background_image=”” shadow=”” shape=”inherit”][bt_bb_card shape=”soft-rounded” image=”9038″ supertitle=”KHÓA HỌC” title=”ANH VĂN CHO MẦM NON” url=”https://houston123.edu.vn/courses/anh-van-mam-non/” target=”_self” title_size=”small” weight=”” color_scheme=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” image_size=”full” text=”Độ tuổi từ 3 – 6 tuổi chính là thời gian vàng bắt đầu cho bé học Tiếng Anh mầm non. Việc tiếp cận ngoại ngữ từ sớm sẽ là khởi đầu để nâng cao trí tuệ và kích thích sự sáng tạo của học viên. Chương trình học tiếng Anh cho bé với tên gọi Academy alphabet và Pupil (từ 3 tuổi) tại H123 mang lại nền tảng vững chắc cho trẻ em khi được tiếp thu tiếng Anh từ sớm trong một môi trường giáo dục lí tưởng và toàn diện.
– Giáo trình Doodle Town
– Giảng dạy 3 môn: Toán-Tiếng Việt- Anh Văn
– Sau khi kết thúc khóa học:
Học sinh đọc được, viết đẹp, biết làm Toán và nói được tiếng Anh
– Cách cầm bút và rèn chữ là nội dung được tập trung
– Có phương pháp đặc biệt cho học sinh nói ngọng
– Trang bị đầy đủ tư duy và kiến thức để học sinh bước vào lớp 1″ button_text=”XEM THÊM” image_position=”” html_tag=”h3″ dash=”” image_base_size=”full” lazy_load=”no” image_format=”square” animation=”fade_in”][/bt_bb_card][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”medium” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][/bt_bb_column][bt_bb_column width=”1/3″ align=”left” vertical_align=”top” animation=”fade_in move_up” background_image=”” lazy_load=”no” background_color=”” inner_background_color=”” opacity=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” padding=”normal” inner_background_image=”” shadow=”” shape=”inherit”][bt_bb_card shape=”soft-rounded” image=”9039″ supertitle=”KHÓA HỌC” title=”BỒI DƯỠNG VĂN HÓA” url=”https://houston123.edu.vn/courses/boi-duong-cap-1/” target=”_self” title_size=”small” weight=”” color_scheme=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” image_size=”full” text=”Với phương châm “Thay cha mẹ chăm việc học hành và vui chơi của con cái”, H123 không ngừng hoàn thiện và nâng cao chương trình học, đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất để thực sự trở thành một “ngôi trường thứ 2” cho học viên và phụ huynh.
Chương trình học văn hóa
– Toán – Văn – Tiếng Anh – Vật Lý – Hóa
– Kèm theo thời khóa biểu
– Ôn thi 5 lên 6
– 1 kèm 1
Phương pháp giảng dạy
– Luyện 4 kỹ năng Nghe – Nói – Đọc – Viết
– Hình thành việc sử dụng Tiếng Anh liên tục trong môi trường giao tiếp.
– Phát triển tư duy ngôn ngữ và khả năng sáng tạo trong từng buổi học.
– Thi nhận bằng Cambridge do Đại học Cambridge có giá trị vĩnh viễn giúp miễn thi tuyển sinh đầu vào lớp 6.” button_text=”XEM THÊM” image_position=”” html_tag=”h3″ dash=”” image_base_size=”full” lazy_load=”no” image_format=”square” animation=”fade_in”][/bt_bb_card][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”medium” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][/bt_bb_column][bt_bb_column width=”1/3″ align=”left” vertical_align=”top” animation=”fade_in move_up” background_image=”” lazy_load=”no” background_color=”” inner_background_color=”” opacity=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” padding=”normal” inner_background_image=”” shadow=”” shape=”inherit”][bt_bb_card shape=”soft-rounded” image=”10513″ supertitle=”KHÓA HỌC” title=”ANH VĂN CAMBRIDGE” url=”https://houston123.edu.vn/courses/anh-van-cambridge/” target=”_self” title_size=”small” weight=”” color_scheme=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” image_size=”full” text=”Anh Văn Cambridge là tiếng Anh tổng quát dành cho học sinh, sinh viên và người đi làm. Chứng chỉ Cambridge được đại học Cambridge – Vương quốc Anh cấp.

Kỳ thi tiếng Anh trẻ em của Cambridge (CAMBRIDGE YOUNG LEARNERS) được thiết kế dành riêng cho các em học sinh từ 7-12 tuổi. Bao gồm 3 cấp độ: Starters – Movers – Flyers.

H123 là một trong những đơn vị tổ chức dạy và ôn thi các chứng chỉ Cambridge uy tín với 8 năm kinh nghiệm tại Bình Dương. Với đội ngũ giảng viên Việt Nam giàu kinh nghiệm, cùng các thầy cô giáo viên nước ngoài tận tâm và có kiến thức, bằng cấp cao. Chúng tôi tự tin mang lại giải pháp tốt nhất cho các em trong việc nâng cao khả năng giao tiếp Tiếng Anh và đạt chứng chỉ quốc tế.” button_text=”XEM THÊM” image_position=”” html_tag=”h3″ dash=”” image_base_size=”full” lazy_load=”no” image_format=”square” animation=”fade_in”][/bt_bb_card][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”medium” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][/bt_bb_column][/bt_bb_row][bt_bb_row column_gap=”25″ responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” row_width=”default” color_scheme=”” background_color=”” opacity=”” shape=”inherit” shadow=”” background_image=”” negative_margin=”” animation=”no_animation”][bt_bb_column width=”1/3″ align=”left” vertical_align=”top” animation=”fade_in move_up” background_image=”” lazy_load=”no” background_color=”” inner_background_color=”” opacity=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” padding=”normal” inner_background_image=”” shadow=”” shape=”inherit” width_lg=”1/3″ width_md=”1/1″ width_sm=”1/1″ width_xs=”1/1″][bt_bb_card shape=”soft-rounded” image=”10535″ supertitle=”KHÓA HỌC” title=”ANH VĂN IELTS” url=”https://houston123.edu.vn/courses/anh-van-mam-non/” target=”_self” title_size=”small” weight=”” color_scheme=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” image_size=”full” text=”Luyện Thi IELTS của H123 là chương trình luyện thi chất lượng cao cho các đối tượng học viên từ 14 tuổi trở lên.

Test đầu vào đầy đủ 4 kỹ năng, xếp lớp phù hợp cho các bạn học viên.
Đối với các bạn đã có bằng IELTS, thì có thể vào các lớp Luyện Thi IELTS tương đương theo mong muốn.
Đào tạo chuyên sâu 4 kĩ năng: Nghe, Nói, Đọc Viết” button_text=”XEM THÊM” image_position=”” html_tag=”h3″ dash=”” image_base_size=”full” lazy_load=”no” image_format=”square” animation=”fade_in”][/bt_bb_card][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”medium” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][/bt_bb_column][bt_bb_column width=”1/3″ align=”left” vertical_align=”top” animation=”fade_in move_up” background_image=”” lazy_load=”no” background_color=”” inner_background_color=”” opacity=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” padding=”normal” inner_background_image=”” shadow=”” shape=”inherit” width_lg=”1/3″ width_md=”1/1″ width_sm=”1/1″ width_xs=”1/1″][bt_bb_card shape=”soft-rounded” image=”10546″ supertitle=”KHÓA HỌC” title=”ANH VĂN TOEIC” url=”https://houston123.edu.vn/courses/anh-van-mam-non/” target=”_self” title_size=”small” weight=”” color_scheme=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” image_size=”full” text=”Chương trình “Anh Văn TOEIC” tại H123 bao gồm các chương trình học được thiết kế phù hợp với đặc thù người đi làm, bận rộn và ít thời gian; các bài học được chia làm nhiều chủ đề gắn liền với cuộc sống thời nay và công việc, từ đó giúp người học có thể ứng dụng và thành thạo Tiếng Anh trong thời gian ngắn; chương trình thiết kế giúp người bận rộn xây dựng nền tảng Tiếng Anh vững chắc, cải thiện 4 kĩ năng nghe nói đọc viết từ cơ bản đến nâng cao trong thời gian ngắn nhất và đạt hiệu quả tối ưu.” button_text=”XEM THÊM” image_position=”” html_tag=”h3″ dash=”” image_base_size=”full” lazy_load=”no” image_format=”square” animation=”fade_in”][/bt_bb_card][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”medium” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][/bt_bb_column][bt_bb_column width=”1/3″ align=”left” vertical_align=”top” animation=”fade_in move_up” background_image=”” lazy_load=”no” background_color=”” inner_background_color=”” opacity=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” padding=”normal” inner_background_image=”” shadow=”” shape=”inherit” width_lg=”1/3″ width_md=”1/1″ width_sm=”1/1″ width_xs=”1/1″][bt_bb_card shape=”soft-rounded” image=”10547″ supertitle=”KHÓA HỌC” title=”ANH VĂN DOANG NGHIỆP” url=”https://houston123.edu.vn/courses/anh-van-mam-non/” target=”_self” title_size=”small” weight=”” color_scheme=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” image_size=”full” text=”Chương trình “ Anh Văn Doanh Nghiệp ” tại H123 bao gồm những khoá đào tạo thích hợp với đặc điểm người đi làm thuê, bận rộn và ít thời gian; do các chuyên gia xây dựng theo một lộ trình khoa học nhằm hỗ trợ các học viên sớm có nền tảng vốn tiếng Anh vững chắc cũng như nâng cao kỹ năng ngoại ngữ. Học viên hoà toàn có thể giao tiếp bằng tiếng Anh lưu loát sau 1 khoá đào tạo tại H123, hoàn thiện 4 kĩ năng nghe nói đọc hiểu ừ căn bản đến nâng cao trong vòng ngắn nhất để cho kết quả tối đa.” button_text=”XEM THÊM” image_position=”” html_tag=”h3″ dash=”” image_base_size=”full” lazy_load=”no” image_format=”square” animation=”fade_in”][/bt_bb_card][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”medium” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][/bt_bb_column][/bt_bb_row][/bt_bb_section][bt_bb_section layout=”boxed_1200″ lazy_load=”yes” top_spacing=”” bottom_spacing=”large” full_screen=”” vertical_align=”top” color_scheme=”” background_color=”” background_image=”1939″ background_overlay=”” parallax=”” parallax_offset=”” background_video_yt=”” yt_video_settings=”” background_video_mp4=”” background_video_ogg=”” background_video_webm=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” top_section_coverage_image=”5308″ bottom_section_coverage_image=”4125″ allow_content_outside=”yes” show_video_on_mobile=”” animation=”no_animation”][bt_bb_row column_gap=”0″ responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” color_scheme=”” shape=”inherit” negative_margin=””][bt_bb_column width=”1/2″ align=”left” vertical_align=”bottom” animation=”fade_in move_right” padding=”normal” background_image=”” inner_background_image=”” background_color=”” inner_background_color=”” opacity=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” lazy_load=”no” width_lg=”1/2″ width_md=”1/2″ width_sm=”1/2″ width_xs=”1/1″][bt_bb_image lazy_load=”yes” image=”4146″ size=”full” image_height=”” shape=”square” align=”inherit” caption=”” url=”” target=”_self” hover_style=”simple” content_display=”always” content_background_color=”” content_background_opacity=”” content_align=”middle” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_image][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”normal” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][/bt_bb_column][bt_bb_column width=”1/2″ align=”left%$%%$%%$%%$%” vertical_align=”middle” animation=”fade_in” padding=”100″ background_image=”” inner_background_image=”” background_color=”” inner_background_color=”#ffffff” opacity=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”dangkyngay” el_class=”” el_style=”” lazy_load=”no” shadow=”inner-shadow” shape=”soft-rounded” color_scheme=”” width_lg=”1/2″ width_md=”1/2″ width_sm=”1/2″ width_xs=”1/1″ order=”0%$%%$%%$%%$%” color_scheme_inner=””][bt_bb_separator top_spacing=”small” bottom_spacing=”normal” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” animation=”no_animation”][/bt_bb_separator][bt_bb_headline font_subset=”latin,latin-ext” superheadline=”Sự kiện ” headline=”Tự hào H123-er” subheadline=”Tham gia ngay, quà liền tay” html_tag=”h4″ size=”normal” align=”inherit%$%%$%%$%%$%” dash=”none” color_scheme=”light-accent-skin” color=”” supertitle_position=”” font=”inherit” font_size=”” url=”” target=”_self” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” font_weight=”” dash_type=”” dash_color_scheme=”” superheadline_font_weight=”” subheadline_font_weight=”” animation=”no_animation”][/bt_bb_headline][bt_bb_contact_form_7 contact_form_id=”2039″ responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” animation=”no_animation”][/bt_bb_contact_form_7][bt_bb_separator top_spacing=”medium” bottom_spacing=”normal” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” animation=”no_animation”][/bt_bb_separator][/bt_bb_column][/bt_bb_row][/bt_bb_section]