Category: Learning

  • LỚP HỌC DỰ THÍNH H123 CÓ GÌ??

    LỚP HỌC DỰ THÍNH H123 CÓ GÌ??

    Độ tuổi từ 3 – 5 tuổi chính là thời gian vàng bắt đầu cho bé học Tiếng Anh mầm non. Việc tiếp cận ngoại ngữ từ sớm sẽ là khởi đầu để nâng cao trí tuệ và kích thích sự sáng tạo của học viên. Chương trình học tiếng Anh cho bé từ 3…