Category: Tài liệu Toán Tiếng việt

 • Nội dung ôn thi Toán và Ngữ Văn lớp 9

  NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2022-2023 Từ tuần 1 đến hết tuần 15 MÔN: TOÁN 9 A. PHẦN ĐẠI SỐ I. Căn bậc hai – Căn bậc ba. 1.Thu gọn biểu thức có chứa căn thức. 2. Bài toán tìm x. Giải phương trình có chứa căn thức.…

 • Nội dung ôn thi lớp 8

  NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2022-2023 Từ tuần 1 đến hết tuần 15 MÔN: TOÁN 8 A. PHẦN ĐẠI SỐ Chương I. Phép nhân và phép chia các đa thức 1. Phép nhân, phép chia các đa thức. 2. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng các…

 • Nội dung ôn thi lớp 7

  NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2022-2023  Từ tuần 1 đến hết tuần 15 MÔN: TOÁN 7 A. PHẦN ĐẠI SỐ I. Số hữu tỉ Thực hiện được các phép tính: cộng, trừ, nhân, chia, lũy thừa (tính hợp lí, tính theo thứ tự thực hiện phép tính) trong…

 • Nội dung ôn thi lớp 6

  NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2022-2023 Từ tuần 1 đến hết tuần 15 MÔN: TOÁN 6 Dạng 1: Tập hợp – Phần tử của tập hợp Viết tập hợp. Xác định phần tử thuộc hay không thuộc tập hợp. Dạng 2: Thực hiện phép tính (Tính một cách…