DALAT KIDS CAMP

[bt_bb_section layout=”wide” top_spacing=”large” bottom_spacing=”extra_large” full_screen=”” vertical_align=”top” color_scheme=”dark-skin” background_color=”” background_image=”4236″ background_overlay=”” parallax=”0.6″ parallax_offset=”” background_video_yt=”” yt_video_settings=”” background_video_mp4=”” background_video_ogg=”” background_video_webm=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” lazy_load=”no” top_section_coverage_image=”” bottom_section_coverage_image=”2258″ allow_content_outside=”yes” show_video_on_mobile=””][bt_bb_row column_gap=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” color_scheme=”” shape=”inherit” negative_margin=”” shadow=”” background_image=””][bt_bb_column width=”1/3″ align=”left” vertical_align=”top” animation=”no_animation” background_image=”” inner_background_image=”” lazy_load=”no” background_color=”” inner_background_color=”” opacity=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” padding=”normal” shadow=”” shape=”inherit”][/bt_bb_column][bt_bb_column width=”1/3″ align=”center” vertical_align=”middle” animation=”fade_in” padding=”normal” background_image=”” inner_background_image=”” background_color=”” inner_background_color=”” opacity=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” lazy_load=”no” shadow=”” shape=”inherit”][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”medium” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_headline font_subset=”latin,latin-ext” superheadline=”H123 EDU TOUR” headline=”DALAT KIDS CAMP” subheadline=”” size=”extralarge” html_tag=”h1″ font_weight=”” dash=”none” dash_color_scheme=”” align=”inherit” color_scheme=”” color=”” supertitle_position=”” font=”inherit” font_size=”” url=”” target=”_self” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” dash_type=””][/bt_bb_headline][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”normal” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_button text=”ĐĂNG KÝ NGAY HÔM NAY” icon=”” size=”small” icon_position=”left” url=”#dangkyngay” target=”_self” align=”inherit” color_scheme=”White/Black” style=”outline” shape=”inherit” width=”inline” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”min-width: 160px;”][/bt_bb_button][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”medium” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][/bt_bb_column][bt_bb_column width=”1/3″ align=”left” vertical_align=”top” animation=”no_animation” background_image=”” inner_background_image=”” lazy_load=”no” background_color=”” inner_background_color=”” opacity=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” padding=”normal” shadow=”” shape=”inherit”][/bt_bb_column][/bt_bb_row][/bt_bb_section][bt_bb_section layout=”boxed_1200″ lazy_load=”no” top_spacing=”normal” bottom_spacing=”normal” full_screen=”” vertical_align=”top” color_scheme=”” background_color=”” background_image=”” background_overlay=”” parallax=”” parallax_offset=”” background_video_yt=”” yt_video_settings=”” background_video_mp4=”” background_video_ogg=”” background_video_webm=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” top_section_coverage_image=”” bottom_section_coverage_image=”” allow_content_outside=”no” show_video_on_mobile=””][bt_bb_row shape=”inherit”][bt_bb_column lazy_load=”yes” shape=”inherit” width=”1/1″ align=”center” vertical_align=”top” animation=”no_animation” background_image=”” inner_background_image=”” color_scheme=”” background_color=”” inner_background_color=”” opacity=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” padding=”normal” shadow=””][bt_bb_headline font_subset=”latin,latin-ext” superheadline=”” headline=”ĐẾN ĐÀ LẠT KHÔNG CHỈ ĐỂ DU LỊCH” subheadline=”” size=”inherit” html_tag=”h6″ font_weight=”” dash=”none” align=”inherit” dash_type=”” dash_color_scheme=”” color_scheme=”accent-dark-skin” color=”” supertitle_position=”” font=”inherit” font_size=”” url=”” target=”_self” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_headline][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”extra_small” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_text]

Mà đó sẽ là những buổi học thực tế bộ môn lịch sử, địa lý, văn hóa, khoa học đậm chất địa phương cùng những tiết thực hành các thói quen tích cực, rèn luyện sức khỏe và những trải nghiệm, vượt qua giới hạn của bản thân, từ đó giúp các bạn trại viên làm quen, thích nghi với môi trường sống đa dạng.

[/bt_bb_text][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”normal” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][/bt_bb_column][/bt_bb_row][bt_bb_row column_gap=”extra_small” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” row_width=”default” color_scheme=”” background_color=”” opacity=”” shape=”soft-rounded” shadow=”” background_image=”” negative_margin=””][bt_bb_column width=”1/4″ align=”left” vertical_align=”top” animation=”fade_in move_up” padding=”normal” background_image=”” inner_background_image=”” background_color=”” inner_background_color=”” opacity=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” lazy_load=”no” shadow=”” shape=”inherit”][bt_bb_image lazy_load=”no” image=”3931″ size=”full” image_height=”” shape=”soft-rounded” align=”inherit” caption=”” url=”” target=”_self” hover_style=”simple” content_display=”always” content_background_color=”” content_background_opacity=”” content_align=”middle” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_image][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”small” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][/bt_bb_column][bt_bb_column width=”1/4″ align=”left” vertical_align=”top” animation=”fade_in move_up” padding=”normal” background_image=”” inner_background_image=”” background_color=”” inner_background_color=”” opacity=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” lazy_load=”no” shadow=”” shape=”inherit”][bt_bb_image lazy_load=”no” image=”4251″ size=”full” image_height=”” shape=”soft-rounded” align=”inherit” caption=”” url=”” target=”_self” hover_style=”simple” content_display=”always” content_background_color=”” content_background_opacity=”” content_align=”middle” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_image][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”small” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][/bt_bb_column][bt_bb_column width=”1/4″ align=”left” vertical_align=”top” animation=”fade_in move_up” padding=”normal” background_image=”” inner_background_image=”” background_color=”” inner_background_color=”” opacity=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” lazy_load=”no” shadow=”” shape=”inherit”][bt_bb_image lazy_load=”no” image=”4250″ size=”full” image_height=”” shape=”soft-rounded” align=”inherit” caption=”” url=”” target=”_self” hover_style=”simple” content_display=”always” content_background_color=”” content_background_opacity=”” content_align=”middle” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_image][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”small” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][/bt_bb_column][bt_bb_column width=”1/4″ align=”left” vertical_align=”top” animation=”fade_in move_up” padding=”normal” background_image=”” inner_background_image=”” background_color=”” inner_background_color=”” opacity=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” lazy_load=”no” shadow=”” shape=”inherit”][bt_bb_image lazy_load=”no” image=”4254″ size=”full” image_height=”” shape=”soft-rounded” align=”inherit” caption=”” url=”” target=”_self” hover_style=”simple” content_display=”always” content_background_color=”” content_background_opacity=”” content_align=”middle” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_image][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”small” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][/bt_bb_column][/bt_bb_row][/bt_bb_section][bt_bb_section layout=”boxed_1200″ lazy_load=”no” show_video_on_mobile=”” top_spacing=”normal” bottom_spacing=”normal” full_screen=”” vertical_align=”top” color_scheme=”” background_color=”” background_image=”” background_overlay=”” top_section_coverage_image=”2370″ bottom_section_coverage_image=”” parallax=”” parallax_offset=”” background_video_yt=”” yt_video_settings=”” background_video_mp4=”” background_video_ogg=”” background_video_webm=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][bt_bb_row shape=”inherit” column_gap=”” row_width=”default” color_scheme=”” background_color=”” opacity=”” responsive=”” shadow=”” background_image=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” negative_margin=””][bt_bb_column width=”1/2″ align=”left” vertical_align=”top” animation=”fade_in” padding=”double” background_image=”” inner_background_image=”” background_color=”” inner_background_color=”” opacity=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” lazy_load=”no” shadow=”” shape=”inherit” color_scheme=””][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”medium” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_headline font_subset=”latin,latin-ext” superheadline=”GIỚI THIỆU TỔNG QUAN” headline=”DALAT KIDS CAMP 2022″ subheadline=”” html_tag=”h3″ size=”large” align=”inherit%$%%$%%$%%$%” dash=”none” color_scheme=”accent-light-skin” color=”” supertitle_position=”” font=”inherit” font_size=”” url=”” target=”_self” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” font_weight=”” dash_type=”” dash_color_scheme=”” superheadline_font_weight=”” subheadline_font_weight=”” animation=”no_animation”][/bt_bb_headline][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”normal” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_text]

Dalat Kids Camp là một trại hè do H123 English Afterschool Center tổ chức thường niên với nội dung chương trình được thiết kế đầy đủ các hoạt động du lịch, trải nghiệm & rèn luyện kĩ năng cho học viên.

Đến với Dalat Kids Camp 2020, Đội ngũ huấn luyện viên của H123 hứa hẹn đó sẽ là một hành trình học tập, một môi trường trải nghiệm đầy thú vị, tạo nên dấu ấn khó phai trong mùa hè đối với các bạn học viên của H123.

[/bt_bb_text][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”normal” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_button text=”ĐĂNG KÝ NGAY” icon=”” size=”small” icon_position=”left” url=”#dangkyngay” target=”_self” align=”inherit” color_scheme=”dark-accent-skin” style=”filled” shape=”inherit” width=”inline” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_button][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”normal” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][/bt_bb_column][bt_bb_column width=”1/2″ align=”center” vertical_align=”middle” animation=”fade_in move_left” padding=”normal” background_image=”” inner_background_image=”” background_color=”” inner_background_color=”” opacity=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” lazy_load=”no” color_scheme=”” shadow=”” shape=”inherit”][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”medium” border_style=”none” border_width=”” responsive=”hidden_xs hidden_ms” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_image lazy_load=”no” image=”4246″ size=”full” image_height=”” shape=”soft-rounded” align=”inherit” caption=”” url=”” target=”_self” hover_style=”simple” content_display=”always” content_background_color=”” content_background_opacity=”” content_align=”middle” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_image][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”small” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][/bt_bb_column][/bt_bb_row][/bt_bb_section][bt_bb_section layout=”boxed_1200″ lazy_load=”no” top_spacing=”normal” bottom_spacing=”normal” full_screen=”” vertical_align=”top” color_scheme=”” background_color=”” background_image=”” background_overlay=”” parallax=”” parallax_offset=”” background_video_yt=”” yt_video_settings=”” background_video_mp4=”” background_video_ogg=”” background_video_webm=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” top_section_coverage_image=”” bottom_section_coverage_image=”1991″ allow_content_outside=”yes” show_video_on_mobile=””][bt_bb_row][bt_bb_column width=”1/2″ align=”center” vertical_align=”top” animation=”fade_in” padding=”normal” background_image=”” inner_background_image=”” background_color=”” inner_background_color=”” opacity=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” lazy_load=”no” shadow=”” shape=”inherit” color_scheme=””][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”medium” border_style=”none” border_width=”” responsive=”hidden_xs hidden_ms” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_image lazy_load=”no” image=”4208″ size=”full” image_height=”” shape=”soft-rounded” align=”inherit” caption=”” url=”” target=”_self” hover_style=”simple” content_display=”always” content_background_color=”” content_background_opacity=”” content_align=”middle” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_image][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”normal” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][/bt_bb_column][bt_bb_column width=”1/2″ align=”left” vertical_align=”top” animation=”fade_in” padding=”double” background_image=”” inner_background_image=”” background_color=”” inner_background_color=”” opacity=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” lazy_load=”no” shadow=”” shape=”inherit” color_scheme=””][bt_bb_headline font_subset=”latin,latin-ext” superheadline=”DALAT KIDS CAMP” headline=”MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH” subheadline=”” html_tag=”h3″ size=”large” align=”inherit” dash=”none” color_scheme=”accent-light-skin” color=”” supertitle_position=”” font=”inherit” font_size=”” url=”” target=”_self” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” font_weight=”” dash_type=”” dash_color_scheme=””][/bt_bb_headline][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”small” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_text]

Chương trình giúp các bé không chỉ được vui chơi mà còn:

[/bt_bb_text][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”extra_small” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_accordion color_scheme=”accent-dark-skin” style=”outline” shape=”round” closed=”closed” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][bt_bb_accordion_item title=”HỌC TẬP” icon=”dripicons_e947″][bt_bb_text]

 • Các kiến thức lịch sử, địa lý, văn hóa,… với người dân bản địa ở Tây Nguyên.
 • Các kỹ năng mềm, kỹ năng xã hội & kỹ năng giao tiếp tiếng Anh.
 • TÌm hiểu quy trình sản xuất sữa theo tiêu chuẩn châu Âu.

[/bt_bb_text][/bt_bb_accordion_item][bt_bb_accordion_item title=”TRẢI NGHIỆM” icon=”dripicons_e961″][bt_bb_text]

 • Không khí trong lành & mát mẻ của vùng đất Tây Nguyên.
 • Cắm trại,  đốt lửa & nướng thức ăn ở trên đồi.
 • Máng trượt dài nhất Đông Nam Á.
 • Cuộc sống của người nông dân ở nông trại.

[/bt_bb_text][/bt_bb_accordion_item][bt_bb_accordion_item title=”THỰC HÀNH” icon=”dripicons_e99e”][bt_bb_text]

 • Các kỹ năng xã hội cơ bản (kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng đưa ra quyết định, kỹ năng tổ chức sự kiện,…).
 • Sống xanh & bảo vệ mội trường.
 • Duy trì thói quen rèn luyện sức khỏe thể chất thông qua các hoạt động tập thể dục buổi sáng & leo đồi, leo núi.

[/bt_bb_text][/bt_bb_accordion_item][bt_bb_accordion_item title=”KẾT NỐI” icon=”dripicons_e96c”][bt_bb_text]

 • Giao lưu, học hỏi & kết nối bạn bè, thầy cô.
 • Làm quen với môi trường đa dạng văn hóa.

[/bt_bb_text][/bt_bb_accordion_item][/bt_bb_accordion][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”medium” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][/bt_bb_column][/bt_bb_row][/bt_bb_section][bt_bb_section layout=”boxed_1200″ lazy_load=”no” top_spacing=”normal” bottom_spacing=”normal” full_screen=”” vertical_align=”top” color_scheme=”” background_color=”#dcd1f2″ background_image=”” background_overlay=”” parallax=”” parallax_offset=”” background_video_yt=”” yt_video_settings=”” background_video_mp4=”” background_video_ogg=”” background_video_webm=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” top_section_coverage_image=”” bottom_section_coverage_image=”” show_video_on_mobile=””][bt_bb_row][bt_bb_column lazy_load=”yes” shape=”inherit” width=”1/1″ align=”center” vertical_align=”top” animation=”no_animation” background_image=”” inner_background_image=”” color_scheme=”” background_color=”” inner_background_color=”” opacity=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” padding=”normal” shadow=””][bt_bb_headline font_subset=”latin,latin-ext” superheadline=”” headline=”NGƯỜI ĐỒNG HÀNH” subheadline=”” html_tag=”h3″ size=”large” align=”inherit” dash=”none” color_scheme=”accent-light-skin” color=”” supertitle_position=”” font=”inherit” font_size=”” url=”” target=”_self” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” font_weight=”” dash_type=”” dash_color_scheme=””][/bt_bb_headline][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”normal” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][/bt_bb_column][/bt_bb_row][bt_bb_row column_gap=”5″ responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” color_scheme=”” shape=”inherit” shadow=”” negative_margin=”” row_width=”default” background_color=”” opacity=”” background_image=””][bt_bb_column width=”1/2″ align=”center” vertical_align=”middle” animation=”no_animation” background_image=”” lazy_load=”no” background_color=”” inner_background_color=”” opacity=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” padding=”normal” inner_background_image=”” shadow=”” shape=”soft-rounded” color_scheme=”” width_lg=”1/2″ width_md=”1/2″ width_sm=”1/2″ width_xs=”1/1″][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”20″ border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_image lazy_load=”no” image=”4263″ size=”full” image_height=”” shape=”soft-rounded” align=”inherit” caption=”” url=”” target=”_self” hover_style=”zoom-in” content_display=”always” content_background_color=”” content_background_opacity=”” content_align=”middle” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_image][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”20″ border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_headline font_subset=”latin,latin-ext” superheadline=”” headline=”Phạm Quốc Tuấn” subheadline=”” size=”small” html_tag=”h4″ font_weight=”” dash=”none” dash_color_scheme=”” align=”inherit” color_scheme=”light-accent-skin” color=”#dd0000″ supertitle_position=”” font=”inherit” font_size=”” url=”” target=”_self” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” dash_type=””][/bt_bb_headline][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”small” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_text]

Trưởng ban tổ chức

Huấn luyện viên kỹ năng

[/bt_bb_text][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”35″ border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][/bt_bb_column][bt_bb_column width=”1/2″ align=”center” vertical_align=”middle” animation=”no_animation” background_image=”” lazy_load=”no” background_color=”” inner_background_color=”” opacity=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” padding=”normal” inner_background_image=”” shadow=”” shape=”soft-rounded” color_scheme=”” width_lg=”1/2″ width_md=”1/2″ width_sm=”1/2″ width_xs=”1/1″][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”20″ border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_image lazy_load=”no” image=”4264″ size=”full” image_height=”” shape=”soft-rounded” align=”inherit” caption=”” url=”” target=”_self” hover_style=”zoom-in” content_display=”always” content_background_color=”” content_background_opacity=”” content_align=”middle” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_image][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”20″ border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_headline font_subset=”latin,latin-ext” superheadline=”” headline=”Phạm Thụy Thùy Trâm” subheadline=”” size=”small” html_tag=”h4″ font_weight=”” dash=”none” dash_color_scheme=”” align=”inherit” color_scheme=”light-accent-skin” color=”#dd0000″ supertitle_position=”” font=”inherit” font_size=”” url=”” target=”_self” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” dash_type=””][/bt_bb_headline][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”small” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_text]

Quản lý hậu cần

Thiết kế chương trình

[/bt_bb_text][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”35″ border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][/bt_bb_column][/bt_bb_row][/bt_bb_section][bt_bb_section layout=”boxed_1000″ lazy_load=”no” top_spacing=”normal” bottom_spacing=”normal” full_screen=”” vertical_align=”top” color_scheme=”” background_color=”” background_image=”” background_overlay=”” parallax=”” parallax_offset=”” background_video_yt=”” yt_video_settings=”” background_video_mp4=”” background_video_ogg=”” background_video_webm=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” top_section_coverage_image=”1996″ bottom_section_coverage_image=”” show_video_on_mobile=””][bt_bb_row][bt_bb_column lazy_load=”yes” shape=”inherit” width=”1/1″ align=”center” vertical_align=”top” animation=”no_animation” background_image=”” inner_background_image=”” color_scheme=”” background_color=”” inner_background_color=”” opacity=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” padding=”normal” shadow=””][bt_bb_headline font_subset=”latin,latin-ext” superheadline=”” headline=”HÀNH TRÌNH DALAT KIDS CAMP” subheadline=”” html_tag=”h3″ size=”large” align=”inherit” dash=”none” color_scheme=”accent-light-skin” color=”” supertitle_position=”” font=”inherit” font_size=”” url=”” target=”_self” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” font_weight=”” dash_type=”” dash_color_scheme=””][/bt_bb_headline][bt_bb_separator top_spacing=”normal” bottom_spacing=”normal” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][/bt_bb_column][/bt_bb_row][bt_bb_row][bt_bb_column lazy_load=”yes” width=”1/1″ align=”left” vertical_align=”top” animation=”no_animation” background_image=”” inner_background_image=”” color_scheme=”” background_color=”” inner_background_color=”” opacity=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” padding=”normal” shadow=”” shape=”inherit”][bt_bb_step_line color_scheme=”alternate-accent-skin” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][bt_bb_inner_step title=”NGÀY 26/8″ text=”Các học viên nhí sẽ tập trung tại chi nhánh An Phú/Bình An tùy theo đăng ký. Các thầy cô thuộc Ban tổ chức sẽ sinh hoạt nội quy, các em học viên làm quen bạn mới. Cha mẹ sẽ dặn dò các bé và hành trình Dalat Kids Camp 2022 sẽ bắt đầu.” image=”4274″ responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” html_tag=”h3″ animation=”no_animation”][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”small” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][/bt_bb_inner_step][bt_bb_inner_step title=”NGÀY 26/8″ text=”Các học viên nhí được tập thể dục và ăn sáng tại homestay. Sau đó các bé sẽ được tham quan thác Datanla & trải nghiệm máng trượt dài nhất Đông Nam Á. Vào buổi trưa, đoàn sẽ tham quan Viện sinh học Tây Nguyên. Đến chiều các học viên sẽ được đốt lửa trại, thưởng thức thịt nướng, tìm hiểu về
văn hóa bản địa của người dân tộc Lạch & tham gia vũ điệu cồng chiêng.” image=”4275″ responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” html_tag=”h3″ animation=”no_animation”][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”small” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][/bt_bb_inner_step][bt_bb_inner_step title=”NGÀY 27/8″ text=”Tìm hiểu về ngành đường sắt Việt Nam, quan sát đầu máy chạy bằng hơi nước và kiến trúc nhà ga thời Pháp tại nhà ga Đà Lạt. Tiếp theo đoàn sẽ thăm quan dinh Bảo Đại, tìm hiểu lịch sử Việt Nam thời Nguyễn rồi về homestay chuẩn bị quần áo, chai nước cho chuyến cắm trại ở Hòn Bồ. Buổi chiều, các bé sẽ được leo núi đến địa điểm cắm trại, học các kỹ năng leo núi, sơ cứu, dựng lều & cùng ngắm nhìn Thung lũng đèn về đêm.” image=”4276″ responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” html_tag=”h3″ animation=”no_animation”][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”small” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][/bt_bb_inner_step][bt_bb_inner_step title=”NGÀY 27/8″ text=”Cùng nhau tập thể dục sáng và săn mây trên đỉnh Hòn Bồ, trao dồi tình yêu thiên nhiên, thực hành bảo vệ môi trường. Các bé sẽ được tham quan & thực hành thu hoạch nông sản tại vườn dâu/nông trại, trao dồi tình yêu & trân trọng sản phẩm của những người lao động cực khổ. Đến trưa các học viên sẽ cùng bàn kế hoạch cho đêm gala night, cùng thầy cô đi chợ, nấu ăn, lặt rau; chuẩn bị bàn ghế & trang trí cho đêm gala night. Buổi tối với hoạt động chính là đêm gala. Các học viên sẽ cùng nhau ôn lại kỉ niệm trong suốt hành trình, viết thư cho bạn bè, thầy cô & cha mẹ. Các học viên nhí sẽ được thầy cô H123 trao chứng nhận hoàn thành Dalat Kids Camp. Sau khi kết thúc đêm gala night, đoàn sẽ cùng nhau đi ăn tại những quán ăn vặt nổi tiếng Đà Lạt, viết nhật ký và chuẩn bị đồ về.” image=”4277″ responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” html_tag=”h3″ animation=”no_animation”][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”small” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][/bt_bb_inner_step][bt_bb_inner_step title=”NGÀY 28/8″ text=”Ngày cuối cùng của chuyến đi, các em học viên sẽ được tìm hiểu lịch sử và tham quan hồ Xuân Hương, chụp ảnh lưu niệm tại Quảng trường Đà Lạt đầy nắng và gió. Buổi trưa đoàn sẽ ăn trưa và tham quan Nông trại Dalat Milk Farm – nơi sản xuất sữa tươi của công ty sữa TH True Milk; tìm hiểu công việc hàng ngày của người công nhân chăm sóc bò sữa, những quy trình sản xuất sữa bò theo công nghệ cao của châu Âu. Sau khi kết thúc buổi tham quan cũng là lúc hành trình Dalat Kids Camp khép lại thành công, các học viên nhí sẽ được đưa về lại những điểm đón ban đầu tại Bình Dương.” image=”4278″ responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” html_tag=”h3″ animation=”no_animation”][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”small” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][/bt_bb_inner_step][/bt_bb_step_line][/bt_bb_column][/bt_bb_row][/bt_bb_section][bt_bb_section layout=”boxed_1200″ lazy_load=”no” show_video_on_mobile=”” top_spacing=”extra_small” bottom_spacing=”normal” full_screen=”” vertical_align=”top” color_scheme=”” background_color=”” background_image=”” background_overlay=”” top_section_coverage_image=”2370″ bottom_section_coverage_image=”” parallax=”” parallax_offset=”” background_video_yt=”” yt_video_settings=”” background_video_mp4=”” background_video_ogg=”” background_video_webm=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][bt_bb_row shape=”inherit” column_gap=”” row_width=”default” color_scheme=”” background_color=”” opacity=”” responsive=”” shadow=”” background_image=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” negative_margin=””][bt_bb_column width=”1/2″ align=”center” vertical_align=”middle” animation=”fade_in move_left” padding=”normal” background_image=”” inner_background_image=”” background_color=”” inner_background_color=”” opacity=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” lazy_load=”no” color_scheme=”” shadow=”” shape=”inherit”][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”medium” border_style=”none” border_width=”” responsive=”hidden_xs hidden_ms” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_image lazy_load=”no” image=”4271″ size=”full” image_height=”” shape=”soft-rounded” align=”inherit” caption=”” url=”” target=”_self” hover_style=”simple” content_display=”always” content_background_color=”” content_background_opacity=”” content_align=”middle” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_image][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”small” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][/bt_bb_column][bt_bb_column width=”1/2″ align=”left” vertical_align=”top” animation=”fade_in” padding=”double” background_image=”” inner_background_image=”” background_color=”” inner_background_color=”” opacity=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” lazy_load=”no” shadow=”” shape=”inherit” color_scheme=””][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”medium” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_headline font_subset=”latin,latin-ext” superheadline=”” headline=”CHUẨN BỊ” subheadline=”Học viên cần chuẩn bị:” html_tag=”h3″ size=”large” align=”inherit” dash=”none” color_scheme=”accent-light-skin” color=”” supertitle_position=”” font=”inherit” font_size=”” url=”” target=”_self” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” font_weight=”” dash_type=”” dash_color_scheme=””][/bt_bb_headline][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”extra_small” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_text]

 • Đồ ấm & mền mỏng cá nhân
 • Giày bata đi bộ & dép mang thoải mái
 • Nón rộng vành
 • Quần áo có khả năng thấm hút mồ hôi
 • Bình nước cá nhân
 • Đèn pin
 • Khăn tay vải
 • Thức ăn nhẹ (Bánh ngọt / Kẹo / Sữa tươi)
 • Thuốc chống côn trùng
 • Khăn tắm & các loại dầu gội, sữa tắm
 • Áo mưa cá nhân

[/bt_bb_text][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”normal” border_style=”none” border_width=”” responsive=”hidden_xs hidden_ms” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][/bt_bb_column][/bt_bb_row][/bt_bb_section][bt_bb_section layout=”boxed_1200″ lazy_load=”no” top_spacing=”normal” bottom_spacing=”large” full_screen=”” vertical_align=”top” color_scheme=”” background_color=”” background_image=”” background_overlay=”” parallax=”” parallax_offset=”” background_video_yt=”” yt_video_settings=”” background_video_mp4=”” background_video_ogg=”” background_video_webm=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” top_section_coverage_image=”” bottom_section_coverage_image=”” allow_content_outside=”yes” show_video_on_mobile=””][bt_bb_row column_gap=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” color_scheme=”” shape=”inherit” shadow=”” negative_margin=”” background_image=””][bt_bb_column width=”1/2″ align=”left” vertical_align=”middle” animation=”fade_in” padding=”normal” background_image=”” inner_background_image=”” background_color=”” inner_background_color=”” opacity=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” lazy_load=”no” shadow=”” shape=”inherit”][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”large” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_headline font_subset=”latin,latin-ext” superheadline=”” headline=”Ý KIẾN PHẢN HỒI TỪ PHỤ HUYNH” subheadline=”” html_tag=”h3″ size=”large” align=”inherit” dash=”none” color_scheme=”accent-light-skin” color=”” supertitle_position=”” font=”inherit” font_size=”” url=”” target=”_self” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” font_weight=”” dash_color_scheme=”” dash_type=””][/bt_bb_headline][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”medium” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][/bt_bb_column][bt_bb_column width=”1/2″ align=”center” vertical_align=”middle” animation=”fade_in” padding=”normal” background_image=”” inner_background_image=”” background_color=”” inner_background_color=”” opacity=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”position: relative;” lazy_load=”no” shadow=”” shape=”inherit” color_scheme=””][bt_bb_floating_image vertical_position=”default” horizontal_position=”center” lazy_load=”no” animation_style=”ease_out” animation_delay=”default” animation_duration=”default” animation_speed=”0.4″ image=”2654″ responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”btOutlineSpeachBubble” el_style=””][/bt_bb_floating_image][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”medium” border_style=”none” border_width=”” responsive=”hidden_xs hidden_ms” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_content_slider arrows_size=”no_arrows” pause_on_hover=”no” height=”keep-height” animation=”fade” show_dots=”hide” slides_to_show=”” gap=”no_gap” auto_play=”3000″ responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” color_scheme=”alternate-accent-skin”][bt_bb_content_slider_item image=”” background_overlay=”” image_size=”full” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][bt_bb_image lazy_load=”no” image=”4272″ size=”full” image_height=”” shape=”square” align=”inherit” caption=”” url=”” target=”_self” hover_style=”simple” content_display=”always” content_background_color=”” content_background_opacity=”” content_align=”middle” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_image][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”normal” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_text responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”max-width: 500px;”]

“Mẹ cảm ơn cô rất nhiều, những ngày qua nhờ cô và thầy mà bé Hà Linh có một trải nghiệm tuyệt vời. Gia đình xin cảm ơn sâu sắc tới đội ngũ giáo viên của hệ thống H123 luôn vì trẻ bằng cả trái tim.”

[/bt_bb_text][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”normal” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_headline font_subset=”latin,latin-ext” superheadline=”PHỤ HUYNH HỌC VIÊN TRẦN HẢI HÀ LINH” headline=”” subheadline=”Phụ huynh” html_tag=”h6″ size=”medium” align=”inherit” dash=”none” color_scheme=”light-accent-skin” color=”” supertitle_position=”” font=”inherit” font_size=”” url=”” target=”_self” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”btTestimonials” el_style=”” font_weight=”” dash_type=”” dash_color_scheme=””][/bt_bb_headline][/bt_bb_content_slider_item][/bt_bb_content_slider][/bt_bb_column][/bt_bb_row][bt_bb_row shape=”inherit” column_gap=”” row_width=”default” color_scheme=”” background_color=”” opacity=”” responsive=”hidden_xs hidden_ms” shadow=”” background_image=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” negative_margin=””][bt_bb_column lazy_load=”yes” shape=”inherit” width=”1/1″][bt_bb_separator top_spacing=”normal” bottom_spacing=”medium” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][/bt_bb_column][/bt_bb_row][/bt_bb_section][bt_bb_section layout=”boxed_1200″ lazy_load=”no” show_video_on_mobile=”” top_spacing=”extra_small” bottom_spacing=”normal” full_screen=”” vertical_align=”top” color_scheme=”” background_color=”” background_image=”” background_overlay=”” top_section_coverage_image=”2370″ bottom_section_coverage_image=”” parallax=”” parallax_offset=”” background_video_yt=”” yt_video_settings=”” background_video_mp4=”” background_video_ogg=”” background_video_webm=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][bt_bb_row shape=”inherit” column_gap=”” row_width=”default” color_scheme=”” background_color=”” opacity=”” responsive=”” shadow=”” background_image=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” negative_margin=””][bt_bb_column width=”1/2″ align=”center” vertical_align=”middle” animation=”fade_in move_left” padding=”normal” background_image=”” inner_background_image=”” background_color=”” inner_background_color=”” opacity=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” lazy_load=”no” color_scheme=”” shadow=”” shape=”inherit”][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”medium” border_style=”none” border_width=”” responsive=”hidden_xs hidden_ms” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_image lazy_load=”no” image=”4279″ size=”full” image_height=”” shape=”soft-rounded” align=”inherit” caption=”” url=”” target=”_self” hover_style=”simple” content_display=”always” content_background_color=”” content_background_opacity=”” content_align=”middle” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_image][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”small” border_style=”none” border_width=”” responsive=”hidden_xs hidden_ms” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][/bt_bb_column][bt_bb_column width=”1/2″ align=”left” vertical_align=”top” animation=”fade_in” padding=”double” background_image=”” inner_background_image=”” background_color=”” inner_background_color=”” opacity=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” lazy_load=”no” shadow=”” shape=”inherit” color_scheme=””][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”medium” border_style=”none” border_width=”” responsive=”hidden_xs hidden_ms” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_headline font_subset=”latin,latin-ext” superheadline=”” headline=”CHI PHÍ” subheadline=”” html_tag=”h3″ size=”large” align=”inherit” dash=”none” color_scheme=”accent-light-skin” color=”” supertitle_position=”” font=”inherit” font_size=”” url=”” target=”_self” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” font_weight=”” dash_type=”” dash_color_scheme=””][/bt_bb_headline][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”extra_small” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_headline font_subset=”latin,latin-ext” superheadline=”” headline=”2.640.000 VNĐ/HS” subheadline=”” html_tag=”h4″ size=”normal” align=”inherit%$%%$%%$%%$%” dash=”none” color_scheme=”accent-light-skin” color=”#dd0000″ supertitle_position=”” font=”inherit” font_size=”” url=”” target=”_self” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” font_weight=”” dash_type=”” dash_color_scheme=”” superheadline_font_weight=”” subheadline_font_weight=”” animation=”no_animation”][/bt_bb_headline][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”extra_small” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_text]

BAO GỒM:

 • Phương tiện di chuyển từ H123 đến Đà Lạt, các địa điểm tham quan & về lại Bình Dương
 • Bảo hiểm du lịch với mức đền bù tối đa 30 triệu đồng & dụng cụ sơ cấp cứu
 • Dịch vụ lưu trú tại Đà Lạt
 • Ẩm thực, đặc sản địa phương vào các buổi sáng, trưa & chiều trong suốt chuyến đi
 • Phí vào cổng các khu du lịch, môi trường, vệ sinh
 • Sự kiện: trò chơi teambuilding, galanight, cồng chiêng Tây Nguyên,…
 • 1 áo đồng phục H123

KHÔNG BAO GỒM:

 • Thuế VAT
 • Giặt ủi và mua quà lưu niệm phát sinh
 • Các loại nước uống có ga, nước ép không được thiết kế trong chương trình

[/bt_bb_text][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”normal” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][/bt_bb_column][/bt_bb_row][/bt_bb_section][bt_bb_section layout=”boxed_1200″ lazy_load=”no” top_spacing=”normal” bottom_spacing=”large” full_screen=”” vertical_align=”top” color_scheme=”” background_color=”” background_image=”1939″ background_overlay=”” parallax=”” parallax_offset=”” background_video_yt=”” yt_video_settings=”” background_video_mp4=”” background_video_ogg=”” background_video_webm=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” top_section_coverage_image=”” bottom_section_coverage_image=”4125″ allow_content_outside=”yes” show_video_on_mobile=””][bt_bb_row column_gap=”0″ responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” color_scheme=”” shape=”inherit” negative_margin=””][bt_bb_column width=”2/3″ align=”left” vertical_align=”bottom” animation=”fade_in move_right” padding=”normal” background_image=”” inner_background_image=”” background_color=”” inner_background_color=”” opacity=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” lazy_load=”no”][bt_bb_image lazy_load=”no” image=”4146″ size=”full” image_height=”” shape=”square” align=”inherit” caption=”” url=”” target=”_self” hover_style=”simple” content_display=”always” content_background_color=”” content_background_opacity=”” content_align=”middle” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_image][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”normal” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][/bt_bb_column][bt_bb_column width=”1/3″ align=”left” vertical_align=”middle” animation=”fade_in” padding=”25″ background_image=”” inner_background_image=”” background_color=”” inner_background_color=”#ffffff” opacity=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”dangkyngay” el_class=”” el_style=”” lazy_load=”no” shadow=”inner-shadow” shape=”soft-rounded” color_scheme=””][bt_bb_separator top_spacing=”small” bottom_spacing=”” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_headline font_subset=”latin,latin-ext” superheadline=”H123 EDU TOUR” headline=”ĐĂNG KÝ NGAY” subheadline=”Học Giỏi – Chơi Vui cùng H123″ html_tag=”h4″ size=”normal” align=”inherit” dash=”none” color_scheme=”light-accent-skin” color=”” supertitle_position=”” font=”inherit” font_size=”” url=”” target=”_self” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” font_weight=”” dash_type=”” dash_color_scheme=””][/bt_bb_headline][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”normal” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_contact_form_7 contact_form_id=”4325″ responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_contact_form_7][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”normal” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][/bt_bb_column][/bt_bb_row][/bt_bb_section]