Tư Vấn Hướng Nghiệp

[bt_bb_section layout=”wide” top_spacing=”extra_large” bottom_spacing=”extra_large” full_screen=”” vertical_align=”top” color_scheme=”dark-skin” background_color=”rgb(255,255,255)” background_image=”9067″ background_overlay=”” parallax=”0″ parallax_offset=”” background_video_yt=”” yt_video_settings=”” background_video_mp4=”” background_video_ogg=”” background_video_webm=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” lazy_load=”no” top_section_coverage_image=”1988″ bottom_section_coverage_image=”8718″ allow_content_outside=”yes” show_video_on_mobile=”” animation=”no_animation”][bt_bb_row column_gap=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” color_scheme=”” shape=”inherit” negative_margin=”” shadow=”” background_image=””][bt_bb_column width=”1/3″ align=”left” vertical_align=”top” animation=”no_animation” background_image=”” inner_background_image=”” lazy_load=”no” background_color=”” inner_background_color=”” opacity=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” padding=”normal” shadow=”” shape=”inherit”][/bt_bb_column][bt_bb_column width=”1/3″ align=”center” vertical_align=”middle” animation=”fade_in” padding=”normal” background_image=”” inner_background_image=”” background_color=”” inner_background_color=”” opacity=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” lazy_load=”no” shadow=”” shape=”inherit”][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”medium” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_headline font_subset=”latin,latin-ext” superheadline=”” headline=”TƯ VẤN HƯỚNG NGHIỆP” subheadline=”” size=”medium” html_tag=”h1″ font_weight=”” dash=”none” dash_color_scheme=”” align=”inherit” color_scheme=”” color=”” supertitle_position=”” font=”inherit” font_size=”” url=”” target=”_self” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” dash_type=””][/bt_bb_headline][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”small” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_headline font_subset=”latin,latin-ext” superheadline=”” headline=”MIỄN PHÍ 100%” subheadline=”” size=”extralarge” html_tag=”h1″ font_weight=”” dash=”none” dash_color_scheme=”” align=”inherit” color_scheme=”” color=”” supertitle_position=”” font=”inherit” font_size=”” url=”” target=”_self” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” dash_type=””][/bt_bb_headline][bt_bb_headline font_subset=”latin,latin-ext” superheadline=”Chương trình dành riêng cho các bạn học sinh cấp 3″ headline=”” subheadline=”” size=”extralarge” html_tag=”h1″ font_weight=”lighter” dash=”none” dash_color_scheme=”” align=”inherit” color_scheme=”” color=”” supertitle_position=”” font=”inherit” font_size=”” url=”” target=”_self” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” dash_type=””][/bt_bb_headline][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”medium” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_headline font_subset=”latin,latin-ext” superheadline=”Đăng Ký Ngay Để Được Tư Vấn Miễn Phí Tại H123″ headline=”” subheadline=”” size=”huge” html_tag=”h1″ font_weight=”medium” dash=”none” dash_color_scheme=”” align=”inherit%$%%$%%$%%$%” color_scheme=”” color=”” supertitle_position=”” font=”inherit” font_size=”” url=”” target=”_self” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” dash_type=”” superheadline_font_weight=”500″ subheadline_font_weight=”” animation=”no_animation”][/bt_bb_headline][bt_bb_headline font_subset=”latin,latin-ext” superheadline=”” headline=”” subheadline=”” size=”extralarge” html_tag=”h1″ font_weight=”” dash=”none” dash_color_scheme=”” align=”inherit%$%%$%%$%%$%” color_scheme=”” color=”” supertitle_position=”” font=”inherit” font_size=”” url=”” target=”_self” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” dash_type=”” superheadline_font_weight=”” subheadline_font_weight=”” animation=”no_animation”][/bt_bb_headline][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”normal” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_button text=”ĐĂNG KÝ NGAY” icon=”” size=”small” icon_position=”left” url=”#dangkyngay” target=”_self” align=”inherit” color_scheme=”White/Black” style=”outline” shape=”inherit” width=”inline” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”min-width: 160px;”][/bt_bb_button][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”normal” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][/bt_bb_column][bt_bb_column width=”1/3″ align=”left” vertical_align=”top” animation=”no_animation” background_image=”” inner_background_image=”” lazy_load=”no” background_color=”” inner_background_color=”” opacity=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” padding=”normal” shadow=”” shape=”inherit”][/bt_bb_column][/bt_bb_row][/bt_bb_section][bt_bb_section layout=”boxed_1200″ lazy_load=”yes” top_spacing=”medium” bottom_spacing=”medium” full_screen=”” vertical_align=”top” color_scheme=”” background_color=”” background_image=”” background_overlay=”” parallax=”” parallax_offset=”” background_video_yt=”” yt_video_settings=”” background_video_mp4=”” background_video_ogg=”” background_video_webm=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” top_section_coverage_image=”” bottom_section_coverage_image=”2278″ allow_content_outside=”yes” show_video_on_mobile=””][bt_bb_row column_gap=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” color_scheme=”” shape=”inherit” shadow=”” negative_margin=”” background_image=””][bt_bb_column width=”1/2″ align=”left%$%%$%%$%center%$%center” vertical_align=”middle” animation=”fade_in” padding=”normal” background_image=”” inner_background_image=”” background_color=”” inner_background_color=”” opacity=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” lazy_load=”no” shadow=”” shape=”inherit” color_scheme=”” order=”0%$%%$%%$%%$%”][bt_bb_headline font_subset=”latin,latin-ext” superheadline=”” headline=”BẠN ĐANG TỰ HỎI…” subheadline=”” html_tag=”h3″ size=”large” align=”inherit%$%%$%%$%center%$%center” dash=”none” color_scheme=”light-accent-skin” color=”#000000″ supertitle_position=”” font=”inherit” font_size=”” url=”” target=”_self” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” font_weight=”” dash_type=”” dash_color_scheme=””][/bt_bb_headline][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”small” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”normal” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_service icon=”artistic_f119″ title=”Tôi phù hợp với công việc nào?” text=”-Những kiến thức và kỹ năng nào cần cho công việc mà tôi mong ước?
-Làm sao để chọn đúng công việc mơ ước?
” url=”#” target=”_self” align=”inherit” size=”normal” color_scheme=”light-accent-skin” style=”borderless” shape=”circle” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” button_text=””][/bt_bb_service][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”normal” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_service icon=”essential_e994″ title=”Chọn ngành nào phù hợp?” text=”-Ngành nào, trường nào có thể đáp ứng đam mê và định hướng
phát triển bản thân?
-Mức điểm phổ biến, khả năng và định hướng lựa chọn phù hợp?
” url=”#” target=”_self” align=”inherit” size=”normal” color_scheme=”light-accent-skin” style=”borderless” shape=”circle” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” button_text=””][/bt_bb_service][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”small” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”small” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][/bt_bb_column][bt_bb_column width=”1/2″ align=”center” vertical_align=”middle” animation=”fade_in” padding=”normal” background_image=”” inner_background_image=”” background_color=”” inner_background_color=”” opacity=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” lazy_load=”no” shadow=”” shape=”inherit”][bt_bb_image lazy_load=”yes” image=”5187″ size=”full” image_height=”” shape=”square” align=”inherit” caption=”” url=”” target=”_self” hover_style=”simple” content_display=”always” content_background_color=”” content_background_opacity=”” content_align=”middle” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_image][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”normal” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”normal” border_style=”none” border_width=”” responsive=”hidden_md hidden_lg” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][/bt_bb_column][/bt_bb_row][/bt_bb_section][bt_bb_section layout=”boxed_800″ lazy_load=”no” show_video_on_mobile=”” top_spacing=”normal” bottom_spacing=”” full_screen=”” vertical_align=”top” color_scheme=”” background_color=”” background_image=”3485″ background_overlay=”” top_section_coverage_image=”” bottom_section_coverage_image=”” parallax=”” parallax_offset=”” background_video_yt=”” yt_video_settings=”” background_video_mp4=”” background_video_ogg=”” background_video_webm=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][bt_bb_row shape=”inherit” column_gap=”0″ row_width=”default” color_scheme=”” background_color=”” opacity=”” responsive=”” shadow=”” background_image=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” negative_margin=””][bt_bb_column lazy_load=”no” shape=”inherit” width=”1/1″ align=”center” vertical_align=”middle” animation=”no_animation” background_image=”” inner_background_image=”” color_scheme=”” background_color=”” inner_background_color=”” opacity=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” padding=”0″ shadow=””][bt_bb_headline font_subset=”latin,latin-ext” superheadline=”” headline=”CHÚNG TÔI SẼ GIÚP BẠN” subheadline=”” html_tag=”h3″ size=”large” align=”inherit” dash=”none” color_scheme=”accent-light-skin” color=”” supertitle_position=”” font=”inherit” font_size=”” url=”” target=”_self” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” font_weight=”” dash_type=”” dash_color_scheme=””][/bt_bb_headline][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”normal” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][/bt_bb_column][/bt_bb_row][/bt_bb_section][bt_bb_section layout=”boxed_900″ lazy_load=”yes” top_spacing=”normal” bottom_spacing=”small” full_screen=”” vertical_align=”top” color_scheme=”” background_color=”” background_image=”” background_overlay=”” parallax=”” parallax_offset=”” background_video_yt=”” yt_video_settings=”” background_video_mp4=”” background_video_ogg=”” background_video_webm=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” top_section_coverage_image=”2265″ bottom_section_coverage_image=”2278″ show_video_on_mobile=””][bt_bb_row][bt_bb_column lazy_load=”no” width=”1/1″ align=”left” vertical_align=”top” animation=”no_animation” background_image=”” inner_background_image=”” color_scheme=”” background_color=”” inner_background_color=”” opacity=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” padding=”normal” shadow=”” shape=”inherit”][bt_bb_step_line color_scheme=”alternate-accent-skin” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][bt_bb_inner_step title=”TƯ VẤN, PHÂN TÍCH” text=”Tư vấn nhận diện và khám phá tài năng, giá trị của bản thân, phân tích điểm mạnh/điểm yếu thông qua báo cáo đánh giá tính cách, tài năng, và đam mê.” image=”9343″ responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” html_tag=”h3″ animation=”no_animation”][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”small” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][/bt_bb_inner_step][bt_bb_inner_step title=”CUNG CẤP THÔNG TIN” text=”Cung cấp các thông tin về các trường và khối ngành tương ứng với nguyện vọng.” image=”9345″ responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” html_tag=”h3″ animation=”no_animation”][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”small” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][/bt_bb_inner_step][bt_bb_inner_step title=”THỰC TẾ CÔNG VIỆC” text=”Tham quan thực tế các công việc: giảng viên/giáo viên, tiếp tân, kế toán, chăm sóc khách hàng, marketing, quản lý giáo dục, công nghệ thông tin, multimedia…” image=”9347″ responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” html_tag=”h3″ animation=”no_animation”][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”small” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][/bt_bb_inner_step][bt_bb_inner_step title=”LỘ TRÌNH ” text=”Tư vấn và đưa ra lộ trình học và ôn thi tốt nghiệp và Đại học hợp lý với từng bạn nhất.” image=”9351″ responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” html_tag=”h3″ animation=”no_animation”][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”small” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][/bt_bb_inner_step][/bt_bb_step_line][/bt_bb_column][/bt_bb_row][/bt_bb_section][bt_bb_section layout=”boxed_1200″ lazy_load=”yes” top_spacing=”normal” bottom_spacing=”normal” full_screen=”” vertical_align=”top” color_scheme=”” background_color=”” background_image=”3485″ background_overlay=”” parallax=”” parallax_offset=”” background_video_yt=”” yt_video_settings=”” background_video_mp4=”” background_video_ogg=”” background_video_webm=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” top_section_coverage_image=”” bottom_section_coverage_image=”” allow_content_outside=”no” show_video_on_mobile=””][bt_bb_row][bt_bb_column width=”1/2″ align=”center” vertical_align=”top” animation=”fade_in” padding=”normal” background_image=”” inner_background_image=”” background_color=”” inner_background_color=”” opacity=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” lazy_load=”no” shadow=”” shape=”inherit”][bt_bb_floating_image vertical_position=”default” horizontal_position=”default” animation_delay=”default” lazy_load=”yes” image=”5238″ responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”position: relative;” animation_style=”ease_out” animation_duration=”2000″ animation_speed=”0.4″][/bt_bb_floating_image][bt_bb_separator top_spacing=”medium” bottom_spacing=”medium” border_style=”none” border_width=”” responsive=”hidden_md hidden_lg” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][/bt_bb_column][bt_bb_column width=”1/2″ align=”left” vertical_align=”top” animation=”fade_in” padding=”double” background_image=”” inner_background_image=”” background_color=”” inner_background_color=”” opacity=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” lazy_load=”no” shadow=”” shape=”inherit”][bt_bb_headline font_subset=”latin,latin-ext” superheadline=”” headline=”TẠI SAO BẠN NÊN THAM GIA TƯ VẤN HƯỚNG NGHIỆP TẠI H123?” subheadline=”” html_tag=”h3″ size=”medium” align=”inherit” dash=”none” color_scheme=”light-accent-skin” color=”#e94f08″ supertitle_position=”” font=”inherit” font_size=”” url=”” target=”_self” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” font_weight=”” dash_type=”” dash_color_scheme=””][/bt_bb_headline][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”small” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_text]

Với hệ thống 8 chi nhánh và 8 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục, cùng đội ngũ giáo viên nhiệt huyết và đầy kinh nghiệm, H123 tự tin có thể có 1 sự lựa chọn hoàn hảo nhất cho công việc học tâp. Hãy đến H123 để tìm hiểu ngay nhé!

[/bt_bb_text][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”extra_small” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_accordion color_scheme=”accent-light-skin” style=”simple” shape=”square” closed=”closed” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][bt_bb_accordion_item title=”ĐỊNH HƯỚNG” icon=”artistic_f11a”][bt_bb_text responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””]

Định hướng nghề nghiệp chính xác rõ ràng, tiết kiệm thời gian.

[/bt_bb_text][/bt_bb_accordion_item][bt_bb_accordion_item title=”KINH NGHIỆM” icon=”development_f12a”][bt_bb_text]

Nội dung tư vấn sát với thực tế, phù hợp với nguyện vọng của bạn.

[/bt_bb_text][/bt_bb_accordion_item][bt_bb_accordion_item title=”THỰC TẾ” icon=”arts_f122″][bt_bb_text]

Người thật việc thật từ chính thầy cô và người trong ngành.

[/bt_bb_text][/bt_bb_accordion_item][bt_bb_accordion_item title=”CƠ HỘI” icon=”arts_f102″][bt_bb_text]

Tối đa hóa cơ hội có việc làm ngay từ những năm cuối Đại Học.

[/bt_bb_text][/bt_bb_accordion_item][/bt_bb_accordion][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”small” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_button text=”ĐĂNG KÝ NGAY ” icon=”” icon_position=”left” url=”#dangkyngay” target=”_self” align=”inherit” size=”medium” color_scheme=”dark-accent-skin” style=”filled” shape=”inherit” width=”inline” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_button][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”large” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][/bt_bb_column][/bt_bb_row][/bt_bb_section][bt_bb_section layout=”boxed_1200″ lazy_load=”yes” top_spacing=”” bottom_spacing=”small” full_screen=”” vertical_align=”top” color_scheme=”” background_color=”” background_image=”” background_overlay=”” parallax=”” parallax_offset=”” background_video_yt=”” yt_video_settings=”” background_video_mp4=”” background_video_ogg=”” background_video_webm=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” top_section_coverage_image=”5194″ bottom_section_coverage_image=”” show_video_on_mobile=””][bt_bb_row][bt_bb_column lazy_load=”yes” shape=”inherit” width=”1/1″ align=”center” vertical_align=”top” animation=”no_animation” background_image=”” inner_background_image=”” color_scheme=”” background_color=”” inner_background_color=”” opacity=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” padding=”normal” shadow=””][bt_bb_headline font_subset=”latin,latin-ext” superheadline=”” headline=”CÁC HOẠT ĐỘNG” subheadline=”” html_tag=”h3″ size=”large” align=”inherit” dash=”none” color_scheme=”accent-light-skin” color=”” supertitle_position=”” font=”inherit” font_size=”” url=”” target=”_self” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” font_weight=”” dash_type=”” dash_color_scheme=””][/bt_bb_headline][bt_bb_separator top_spacing=”normal” bottom_spacing=”normal” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][/bt_bb_column][/bt_bb_row][bt_bb_row column_gap=”25″ responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” row_width=”default” color_scheme=”” background_color=”” opacity=”” shape=”inherit” shadow=”” background_image=”” negative_margin=””][bt_bb_column width=”1/3″ align=”left” vertical_align=”top” animation=”fade_in move_up” background_image=”” lazy_load=”no” background_color=”” inner_background_color=”” opacity=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” padding=”normal” inner_background_image=”” shadow=”” shape=”inherit”][bt_bb_card shape=”soft-rounded” image=”5225″ supertitle=”Ngày 28/08/2020″ title=”Giao lưu học hỏi” url=”#dangkyngay” target=”_self” title_size=”small” weight=”” color_scheme=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” image_size=”full” text=”Tham quan thực tế các công việc: Giáo viên, tiếp tân, kế toán, chăm sóc khách hàng, marketing, IT…” button_text=”Đăng ký ngay” image_position=”” html_tag=”h3″ dash=”” image_base_size=”full” lazy_load=”no” image_format=”square”][/bt_bb_card][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”medium” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][/bt_bb_column][bt_bb_column width=”1/3″ align=”left” vertical_align=”top” animation=”fade_in move_up” background_image=”” lazy_load=”no” background_color=”” inner_background_color=”” opacity=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” padding=”normal” inner_background_image=”” shadow=”” shape=”inherit”][bt_bb_card shape=”soft-rounded” image=”5244″ supertitle=”Ngày 28/08/2020″ title=”Tư vấn miễn phí” url=”#dangkyngay” target=”_self” title_size=”small” weight=”” color_scheme=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” image_size=”full” text=”Khám phá tài năng, phân tích điểm mạnh/điểm yếu thông qua báo cáo đánh giá tính cách, tài năng, và đam mê.” button_text=”Đăng ký ngay” image_position=”” html_tag=”h3″ dash=”” image_base_size=”full” lazy_load=”no” image_format=”square”][/bt_bb_card][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”medium” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][/bt_bb_column][bt_bb_column width=”1/3″ align=”left” vertical_align=”top” animation=”fade_in move_up” background_image=”” lazy_load=”no” background_color=”” inner_background_color=”” opacity=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” padding=”normal” inner_background_image=”” shadow=”” shape=”inherit”][bt_bb_card shape=”soft-rounded” image=”5232″ supertitle=”Ngày 28/08/2020″ title=”Lựa chọn phù hợp” url=”#dangkyngay” target=”_self” title_size=”small” weight=”” color_scheme=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” image_size=”full” text=”Cung cấp các thông tin về các trường và khối ngành tương ứng, đưa ra lộ trình học và ôn thi tốt nghiệp và Đại học hợp lý.
” button_text=”Đăng ký ngay” image_position=”” html_tag=”h3″ dash=”” image_base_size=”full” lazy_load=”no” image_format=”square”][/bt_bb_card][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”medium” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][/bt_bb_column][/bt_bb_row][bt_bb_row column_gap=”25″ responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” row_width=”default” color_scheme=”” background_color=”” opacity=”” shape=”inherit” shadow=”” background_image=”” negative_margin=””][bt_bb_column width=”1/3″ align=”left” vertical_align=”top” animation=”fade_in move_up” background_image=”” lazy_load=”no” background_color=”” inner_background_color=”” opacity=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” padding=”normal” inner_background_image=”” shadow=”” shape=”inherit”][bt_bb_card shape=”soft-rounded” image=”5226″ supertitle=”Ngày 28/08/2020″ title=”Vui chơi tại H123″ url=”#dangkyngay” target=”_self” title_size=”small” weight=”” color_scheme=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” image_size=”full” text=”Tham quan cơ sở vật chất và các hoạt động vui chơi do H123 tổ chức.” button_text=”Đăng ký ngay” image_position=”” html_tag=”h3″ dash=”” image_base_size=”full” lazy_load=”no” image_format=”square”][/bt_bb_card][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”medium” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][/bt_bb_column][bt_bb_column width=”1/3″ align=”right” vertical_align=”top” animation=”fade_in move_up” background_image=”” lazy_load=”no” background_color=”” inner_background_color=”” opacity=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” padding=”normal” inner_background_image=”” shadow=”” shape=”inherit” color_scheme=””][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”medium” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][/bt_bb_column][bt_bb_column width=”1/3″ align=”right” vertical_align=”top” animation=”fade_in move_up” background_image=”” lazy_load=”no” background_color=”” inner_background_color=”” opacity=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” padding=”normal” inner_background_image=”” shadow=”” shape=”inherit” color_scheme=””][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”medium” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][/bt_bb_column][/bt_bb_row][bt_bb_row column_gap=”25″ responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][bt_bb_column width=”1/3″ align=”left” vertical_align=”top” animation=”fade_in move_up” background_image=”” lazy_load=”no” background_color=”” inner_background_color=”” opacity=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” padding=”normal” inner_background_image=”” shadow=”” shape=”inherit”][/bt_bb_column][bt_bb_column width=”1/3″ align=”left” vertical_align=”top” animation=”fade_in move_up” background_image=”” lazy_load=”no” background_color=”” inner_background_color=”” opacity=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” padding=”normal” inner_background_image=”” shadow=”” shape=”inherit”][/bt_bb_column][bt_bb_column width=”1/3″ align=”left” vertical_align=”top” animation=”fade_in move_up” background_image=”” lazy_load=”no” background_color=”” inner_background_color=”” opacity=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” padding=”normal” inner_background_image=”” shadow=”” shape=”inherit”][/bt_bb_column][/bt_bb_row][/bt_bb_section][bt_bb_section layout=”boxed_1200″ lazy_load=”yes” top_spacing=”” bottom_spacing=”large” full_screen=”” vertical_align=”top” color_scheme=”” background_color=”” background_image=”1939″ background_overlay=”” parallax=”” parallax_offset=”” background_video_yt=”” yt_video_settings=”” background_video_mp4=”” background_video_ogg=”” background_video_webm=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” top_section_coverage_image=”” bottom_section_coverage_image=”4125″ allow_content_outside=”yes” show_video_on_mobile=””][bt_bb_row column_gap=”0″ responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” color_scheme=”” shape=”inherit” negative_margin=””][bt_bb_column width=”2/3″ align=”left” vertical_align=”bottom” animation=”fade_in move_right” padding=”normal” background_image=”” inner_background_image=”” background_color=”” inner_background_color=”” opacity=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” lazy_load=”no”][bt_bb_image lazy_load=”yes” image=”4146″ size=”full” image_height=”” shape=”square” align=”inherit” caption=”” url=”” target=”_self” hover_style=”simple” content_display=”always” content_background_color=”” content_background_opacity=”” content_align=”middle” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_image][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”normal” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][/bt_bb_column][bt_bb_column width=”1/3″ align=”left” vertical_align=”middle” animation=”fade_in” padding=”25″ background_image=”” inner_background_image=”” background_color=”” inner_background_color=”#eaeaea” opacity=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”dangkyngay” el_class=”” el_style=”” lazy_load=”no” shadow=”inner-shadow” shape=”soft-rounded” color_scheme=””][bt_bb_separator top_spacing=”small” bottom_spacing=”” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_headline font_subset=”latin,latin-ext” superheadline=”” headline=”Đăng Ký Ngay” subheadline=”Tư Vấn Hướng Nghiệp Ngày 28/08/2020″ html_tag=”h4″ size=”normal” align=”inherit” dash=”none” color_scheme=”light-accent-skin” color=”” supertitle_position=”” font=”inherit” font_size=”” url=”” target=”_self” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” font_weight=”” dash_type=”” dash_color_scheme=””][/bt_bb_headline][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”normal” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_contact_form_7 contact_form_id=”5181″ responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_contact_form_7][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”normal” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][/bt_bb_column][/bt_bb_row][/bt_bb_section]