Mã giới thiệu “Tự hào H123-ER”

[bt_bb_section layout=”wide” lazy_load=”yes” show_video_on_mobile=”” top_spacing=”” bottom_spacing=”” full_screen=”” vertical_align=”top” color_scheme=”” background_color=”” background_image=”” background_overlay=”” top_section_coverage_image=”” bottom_section_coverage_image=”” parallax=”” parallax_offset=”” background_video_yt=”” yt_video_settings=”” background_video_mp4=”” background_video_ogg=”” background_video_webm=”” responsive=”hidden_xs hidden_ms hidden_sm” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” animation=”no_animation” el_id=”” el_class=”” el_style=””][bt_bb_row][bt_bb_column order=”0″ lazy_load=”yes” shape=”inherit” width=”1/1″ width_lg=”1/1″ width_md=”1/1″ width_sm=”1/1″ width_xs=”1/1″][bt_bb_image lazy_load=”yes” image=”10104″ size=”full” image_height=”” shape=”square” align=”inherit” caption=”” url=”” target=”_self” hover_style=”simple” content_display=”always” content_background_color=”” content_background_opacity=”” content_align=”middle” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” animation=”no_animation” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_image][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”normal” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” animation=”no_animation” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_button font_subset=”latin,latin-ext” text=”THAM GIA NGAY” icon=”” size=”small” icon_position=”left” align=”center%$%%$%%$%%$%” url=”https://houston123.edu.vn/tu-hao-h123-er/” target=”_self” color_scheme=”” font=”inherit” font_weight=”” style=”outline” shape=”inherit” width=”inline” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” animation=”no_animation” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_button][/bt_bb_column][/bt_bb_row][/bt_bb_section][bt_bb_section layout=”wide” lazy_load=”yes” show_video_on_mobile=”” top_spacing=”” bottom_spacing=”” full_screen=”” vertical_align=”top” color_scheme=”” background_color=”” background_image=”” background_overlay=”” top_section_coverage_image=”” bottom_section_coverage_image=”” parallax=”” parallax_offset=”” background_video_yt=”” yt_video_settings=”” background_video_mp4=”” background_video_ogg=”” background_video_webm=”” responsive=”hidden_md hidden_lg” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” animation=”no_animation” el_id=”” el_class=”” el_style=””][bt_bb_row][bt_bb_column order=”0″ lazy_load=”yes” shape=”inherit” width=”1/1″ width_lg=”1/1″ width_md=”1/1″ width_sm=”1/1″ width_xs=”1/1″][bt_bb_separator top_spacing=”medium” bottom_spacing=”” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” animation=”no_animation” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_image lazy_load=”yes” image=”10104″ size=”full” image_height=”” shape=”square” align=”inherit” caption=”” url=”” target=”_self” hover_style=”simple” content_display=”always” content_background_color=”” content_background_opacity=”” content_align=”middle” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” animation=”no_animation” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_image][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”normal” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” animation=”no_animation” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_button text=”THAM GIA NGAY!!!” icon=”” icon_position=”left” url=”https://houston123.edu.vn/tu-hao-h123-er/” target=”_self” align=”inherit%$%%$%%$%%$%” size=”medium” color_scheme=”dark-accent-skin” style=”filled” shape=”inherit” width=”inline” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” font=”inherit” font_subset=”latin,latin-ext” font_weight=”” animation=”no_animation”][/bt_bb_button][/bt_bb_column][/bt_bb_row][/bt_bb_section][bt_bb_section layout=”boxed_1200″ lazy_load=”yes” show_video_on_mobile=””][bt_bb_row][bt_bb_column order=”0″ lazy_load=”yes” shape=”inherit” width=”1/1″ width_lg=”1/1″ width_md=”1/1″ width_sm=”1/1″ width_xs=”1/1″][bt_bb_separator top_spacing=”small” bottom_spacing=”” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” animation=”no_animation” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_headline supertitle_position=”outside” font_subset=”latin,latin-ext” headline=”Tự hào H123-er” superheadline=”Mã giới thiệu” subheadline=”” size=”inherit” html_tag=”h6″ font_weight=”” dash=”none” align=”center%$%%$%%$%%$%” dash_type=”” dash_color_scheme=”” color_scheme=”” color=”” font=”inherit” font_size=”” superheadline_font_weight=”” subheadline_font_weight=”” url=”” target=”_self” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” animation=”no_animation” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_headline][/bt_bb_column][/bt_bb_row][/bt_bb_section][bt_bb_section layout=”boxed_800″ lazy_load=”yes” show_video_on_mobile=”” top_spacing=”” bottom_spacing=”” full_screen=”” vertical_align=”top” color_scheme=”” background_color=”” background_image=”” background_overlay=”” top_section_coverage_image=”” bottom_section_coverage_image=”” parallax=”” parallax_offset=”” background_video_yt=”” yt_video_settings=”” background_video_mp4=”” background_video_ogg=”” background_video_webm=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” animation=”no_animation” el_id=”” el_class=”” el_style=””][bt_bb_row shape=”inherit”][bt_bb_column order=”0″ lazy_load=”yes” shape=”inherit” width=”1/1″ width_lg=”1/1″ width_md=”1/1″ width_sm=”1/1″ width_xs=”1/1″][bt_bb_headline supertitle_position=”outside” font_subset=”latin,latin-ext” headline=”” superheadline=”Giáo viên” subheadline=”” size=”inherit” html_tag=”h1″ font_weight=”” dash=”none” align=”inherit%$%%$%%$%%$%” dash_type=”” dash_color_scheme=”” color_scheme=”” color=”” font=”inherit” font_size=”” superheadline_font_weight=”” subheadline_font_weight=”” url=”” target=”_self” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” animation=”no_animation” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_headline][bt_bb_text]

Mã Nhân Sự Họ Và Tên
QL0887 Ricky Roach
QL1607 Marissa
QL1617 Hrishikesh Das
QL1618 Mari  Chandris Barbaza
QL1619 Kevin Poynton
QL1620 Novie Joy T. Abundiente
QL1621 Ghilbert Manalaysay
QL1622 Emie Maloloy-on
QL1623 Lovely Jane Seno
QL1624 Justice Peter Oduro
QL1625 Amanda Asante Bofah
QL1626 NJUME CLOVIS EJONG
QL1627 JANREL BUGTAY
QL1630 Erwin O. Arce
QL1656 Mark Cohnem Sevilles
QL1657 Sandeep Kumar (Sunny)
QL1737 Matthew Riley
QL1766 Chrismark Lee
QL1776 Alice
QL1787 Eni
QL1923 John Lloyd
QL1938 Arthur Leim Quach
QL2100 Turakulovich Laziz Jurakulov (Leo)
QL2133 Mekongo Linda Mokaboe
QL0226 Tạ Thị Lan Hương
QL0256 Phạm Thị Thu Hà
QL0258 Nguyễn Thị Kim Tuyền
QL0401 Nguyễn Văn Quý
QL0406 Phan Thị Minh Phượng
QL0426 Trần Đức Vũ
QL0530 Trần Thị Ánh
QL0586 PHẠM TRẦN THẤT BẢO
QL0600 Đặng Thị Mỹ Diên
QL0612 TRẦN TRÚC NHI
QL0644 Nguyễn Thị Phương Trâm
QL0656 NGUYỄN THỊ QUỲNH MAI
QL0687 Nguyễn Thị Thảo Nhi
QL0688 Lý Hồng Thủy
QL0689 Lê Thiện Tâm
QL0751 PHAN THỊ THU THẢO
QL0754 Nguyễn Bích Phượng
QL0841 Trần Thị Như Quỳnh
QL0877 Nguyễn Bình Phương Nhi
QL0921 Nguyễn Tử Long
QL0927 Lưu Thùy Trang
QL1083 Lê Mai Thu Hà
QL1103 Lê Võ Thiên Triệu
QL1104 Nguyễn Thị Diễm Trân
QL1125 Nguyễn Thị Bích Tuyền
QL1139 Hà Thị Ngọc Anh
QL1140 Trần Văn Vinh
QL1148 Nguyễn Thị Yến Linh
QL1164 Nguyễn Thị Quỳnh Như
QL1166 Đinh Thị Ngọc Nhung
QL1187 Nguyễn Hồng Thái
QL1224 Phan Văn Phát
QL1234 Võ Thị Cẩm Tiên
QL1237 Trần Minh Khang
QL1241 Nguyễn Khắc Thiên Trang
QL1299 Phạm Thị Phú
QL1304 Nguyễn Thị Thủy Mỹ
QL1311 Trần Công Dũy
QL1322 Huỳnh Thị Quế Chi
QL1330 Nguyễn Huỳnh Thế Tín
QL1339 PHẠM THU HƯỜNG
QL1342 Phú Thị Thùy Trâm
QL1349 Vũ Phạm Trúc Anh
QL1376 Phạm Thị Yến Linh
QL1390 Đặng Gia Linh
QL1393 Nguyễn Thị Hồng Thắm
QL1400 PHẠM THỊ MỸ QUÝ
QL1407 Nguyễn Thị Ngọc Trâm
QL1412 Lương Nguyễn Triều Vy
QL1418 Đào Thị Thuỳ
QL1430 Trần Thị Xuân Trúc
QL1442 Đặng Thị Yến Nhi
QL1446 Nguyễn Thị Anh
QL1450 Đặng Nguyễn Tường Vy
QL1458 NGUYỄN HOÀI ANH THƯ
QL1463 Nguyễn Thị Bích Ngọc
QL1464 Nguyễn Thị Thanh Thanh
QL1467 Nguyễn Anh Quốc
QL1475 Lương Thị Chi Mỹ
QL1476 Trần Thị Phương Thảo
QL1479 Nguyễn Thị Thu Hiền
QL1480 Trần Thanh Thông
QL1482 Bùi Tiến Thành
QL1489 Nguyễn Ngọc Thúy Vy
QL1494 Nguyễn Ngọc Thuý Vy
QL1502 Nguyễn Thu Hương
QL1503 Nguyễn Thị Phương Trâm
QL1505 Đỗ Thị Lan Hương
QL1527 Thái Thị Diễm Quỳnh
QL1528 Nguyễn Thị Diễm Kiều
QL1536 NGUYỄN TUẤN KIỆT
QL1539 Phạm Thị Thanh Hồng
QL1553 BÙI THỊ NGỌC OANH
QL1561 Nguyễn Mộng Tiên
QL1575 Nguyễn Thuỵ Minh Thi
QL1576 BÙI THỊ THANH TUYỀN
QL1592 LÊ NGỌC TRANG
QL1593 Nguyễn Thị Anh Thư
QL1631 Nguyễn Thanh Thiện
QL1640 Phạm Mỹ Tiên
QL1646 Ngô Ngọc Diệp
QL1649 Phạm Thị Phương Thảo
QL1650 Nguyễn Thị Thùy Dương
QL1655 Nguyễn Thị Nhớ
QL1658 Trịnh Lê Diễm Châu
QL1661 Nguyễn Thị Hương Anh
QL1662 Nguyễn Nhật Duy
QL1664 Bùi Thị Hồng Nhung
QL1665 Nguyễn Phước Thịnh
QL1667 Trần Minh Ngọc
QL1672 Tống Thị Nhân
QL1674 Đỗ Ngọc Trâm
QL1677 Trần Võ Hoàng Lâm
QL1680 Nguyễn Phạm Bảo Yến
QL1681 Cao Thị Thảo Nguyên
QL1682 Lê Tâm Như
QL1684 Lê Thị Thuỳ Linh
QL1685 Nguyễn Thị Kim Dung
QL1689 Nguyễn Hồng Thủy Tiên
QL1690 Nguyễn Thị Thảo
QL1691 Trương Vân Anh
QL1696 Nguyễn Thị Kim Oanh
QL1699 Lý Kim Phát
QL1704 Nguyễn Tuệ Nhi
QL1717 ĐINH THỊ TRÚC LINH
QL1718 Nguyễn Thanh Tâm
QL1721 Nguyễn Thị Thuỳ Dương
QL1729 Lê Nguyễn Ngọc Hân
QL1732 Nguyễn Duy Hoài Nam
QL1733 Huỳnh Đặng Thảo Như
QL1734 Nguyễn trường thành
QL1751 Lê Tâm Như
QL1753 Lan hương
QL1754 Hương lan tạ thị
QL1757 Hồ Trần Thanh Thảo
QL1762 Nguyễn Thị Mai Khanh
QL1764 Lê Thị Tâm
QL1773 Nguyễn Khoa Nam
QL1781 Phạm Thị Hồng Minh
QL1785 Nguyễn Thanh Nga
QL1789 Loan Quốc Minh
QL1791 Trần Tấn Đạt
QL1798 Phan Ngọc Minh Thư
QL1800 Huỳnh Kim Vy
QL1801 Phạm Thị Ngọc Châu
QL1803 Nguyễn Thị Thúy An
QL1814 Phan Hà Đoan Trang
QL1818 Lương Khải Thuận
QL1824 Phạm Thu Hường
QL1825 Trần Lê Ngọc Ánh
QL1836 Đoàn Ngọc Tú Nhi
QL1838 Lý Tuyết Nga
QL1842 Hồ Thị Hồng Thắm
QL1845 Huỳnh Vũ Ngọc Trâm
QL1847 Khương Thị Bảo Trân
QL1849 Hà Thu Trân
QL1855 Nguyễn Thị Ngọc Trúc
QL1856 Đỗ Thành Lộc
QL1881 Nguyễn Thị Lan Anh
QL1884 Huỳnh Ngọc Giàu
QL1887 Huỳnh Thị Mỹ Hiền
QL1897 Nguyễn Thị Yến Nhi
QL1909 Nguyễn Anh Thơ
QL1914 Trần Mạnh Trưởng
QL1917 Bùi Văn Lành
QL1920 Nguyễn Kim Ngân
QL1921 Lê Văn Tiến
QL1924 Nguyễn Thị Anh Thư
QL1926 Nguyễn Thị Quỳnh Oanh
QL1933 Phan Thị Huê
QL1934 Phan Thị Nhung
QL1937 Sung Trung Hiếu
QL1939 Đỗ Ngọc Châu
QL1945 Tiêu Thanh Thúy
QL1947 PHẠM TRẦN THÙY DUNG
QL1948 Phạm Thị Diệu Hiền
QL1954 Phạm Thị Bích Trâm
QL1956 Trần Đăng Minh
QL1957 Võ Như Hảo
QL1962 Trần Anh Thắng
QL1964 Nguyễn Hoàng Anh
QL1966 Nguyễn Thị Ngân
QL1970 Lê Thị Thúy Hằng
QL1972 Nguyễn Ngọc Duy
QL1973 Nguyễn Thị Quỳnh Hương
QL1974 Nguyễn Thị Minh Anh
QL1979 Nguyễn Thị Hoa
QL1983 Đỗ Anh Quân
QL1985 Nguyễn Võ Mỹ Ngân
QL1986 Phùng Vương Bửu Khang
QL1987 Cao Văn Hậu
QL1988 Đào Minh Tùng
QL1989 Trịnh Thị Lý Bạch Huệ
QL1991 Ngô Thị Thanh Trâm
QL1992 Nguyễn Thị Ngọc Hân
QL1994 Nguyễn Thu Hà
QL1996 Nguyễn Kiều Huy
QL1997 Huỳnh Phúc Hòa Thuận
QL1998 Phạm Tùng Lâm
QL1999 Nguyễn Thị Anh Thư
QL2001 Hồ Quang Phong
QL2003 Nguyễn Tiến Đạt
QL2005 Nguyễn Huỳnh Diễm Phụng
QL2006 Trần Hoài Linh
QL2007 Nguyễn Thị Yến Linh
QL2008 Hồ Thị Hường
QL2011 Nguyễn Vũ Quỳnh Nhi
QL2013 Lê Hoàng Tuấn
QL2014 Nguyễn Thị Kim Tuyền
QL2015 Bùi Thị Minh Duyên
QL2016 Lê Thị Hảo
QL2018 Nguyễn Đại Lâm
QL2019 Nguyễn Phạm Thành Nghĩa
QL2020 Nguyễn Thị Thùy Trang
QL2021 Trần Thuận Hòa
QL2022 Nguyễn Quang Hoàng
QL2023 Nguyễn Thị Phương Anh
QL2025 Nguyễn Dương Thành Chung
QL2027 Huỳnh Cao Kiều Duyên
QL2030 Trương Nguyễn Lan Ngọc
QL2032 Lê Thị Ái Trân
QL2033 Nguyễn Thị Bích Ngọc
QL2036 Bùi Ngọc Linh
QL2037 Nguyễn Trần Minh Kha
QL2038 Nguyễn Minh Lý
QL2039 Nguyễn Mộng Kiều
QL2041 Mạc Thị Lan Hương
QL2044 Bùi Thị Kim Liên
QL2045 Lê Văn Thủy
QL2046 Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
QL2050 Hoàng Ngọc Quỳnh Anh
QL2051 Bùi Gia Bảo
QL2052 Nguyễn Khánh Linh
QL2053 Nguyễn Mỹ Huyền
QL2054 Nguyễn Huỳnh Như
QL2056 Phan Nguyễn Phương Thảo
QL2057 Nguyễn Hồ Thu Hiền
QL2058 NGÔ THOẠI LAN
QL2060 HÀ THỊ MỸ DUYÊN
QL2063 Nguyễn Hồng Đào
QL2064 Phạm Văn Luật
QL2065 Lê Thị Thu Hiền
QL2066 Bùi Quách Tâm Như
QL2067 Lê Nguyễn Trí Đại Siêu
QL2068 Huỳnh Thị Tuyết Ngọc
QL2069 Nguyễn Thanh Hoài
QL2070 Lê Ngọc Kiên
QL2071 Trịnh Thảo Linh
QL2074 Thân Thị Thuý Hiền
QL2075 ĐẶNG THỊ MỸ PHƯƠNG
QL2076 Đoàn Nguyễn Phương Ngọc
QL2077 Lê Thuỳ Trang
QL2078 Phạm Thị Mơ
QL2080 Kim Thị Ngọc Thanh
QL2081 Nguyễn Nhựt Thảo Nhi
QL2082 Nguyễn Hồ Hoàng Xuân
QL2085 Trần Thị Thùy Linh
QL2087 Trương Nguyễn Hoàng Doanh
QL2088 Nguyễn Lê Thanh Tú
QL2090 Nguyễn Tấn Phước Lộc
QL2092 Nguyễn Hoài Nhi
QL2093 Trịnh Minh Hải
QL2094 Lê Thành Đạt
QL2095 Nguyễn Văn Lập
QL2098 Âu Mẫn Trinh
QL2099 Nguyễn Thu Ngân
QL2101 Diệp Thị Thảo Vân
QL2102 Bùi Thanh Cúc
QL2103 Hồ Thị Hà
QL2105 Bùi Thị Hồng
QL2106 Nguyễn Gia Bảo
QL2109 Đặng Thị Khánh Huyền
QL2110 Đoàn Minh Thắng
QL2111 Lê Thị Thùy Linh
QL2112 Lê Thị Thanh Thật
QL2113 Nguyễn Trung Dũng
QL2114 Nguyễn Thanh Hương
QL2115 Vũ Thị Thu Thuỷ
QL2116 Tạ Phạm Phúc Vy
QL2117 Nguyễn Lư Tường Huy
QL2118 Nguyễn Ngọc Minh Thư
QL2119 Lê Phạm Thanh Ngân
QL2123 Nguyễn Thị Ngoan
QL2124 Nguyễn Ngọc Quỳnh
QL2125 Trần Quốc Bảo
QL2126 Nguyễn Thị Thanh Ngân
QL2127 Đỗ Hoài Nguyễn
QL2130 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh
QL2131 Phạm Nguyễn Khánh Linh
QL2132 Văn Thị Tuyết Hân
QL2134 Huỳnh Gia Bảo
QL2135 Lê Thị Phượng Vy
QL2137 Nguyễn Phi Phụng
QL2138 Nguyễn Thị Diệu Thanh
QL2139 Hà Hương Giang
QL2140 Nguyễn Thị Diễm Trinh
QL2141 Hàng Thị Thảo Ngân
QL2142 Lê Thủy Tiên
QL2143 Lê Thị Thu Hằng
QL2144 Võ Minh Anh
QL2145 Nguyễn Hồng Anh
QL2146 Ngô Nguyễn Thanh Sang
QL2147 Phan Thị Hà Hương
QL2149 Nguyễn Ngọc Long
QL2150 Lê Thị Na
QL2151 Hà Phi Yến
QL2152 Nguyễn Đào Ngọc An
QL2153 Đinh Thị Giang
QL2154 Nguyễn Lê Minh Phương
QL2155 Nguyễn Triệu Quỳnh Như
QL2156 Huỳnh Thị Quế Trân
QL2157 Lê Thị Cẩm Tú
QL2158 Lê Quỳnh Bảo Yến
QL2159 Phạm Xuân Ánh
QL2160 Lê Phạm Thanh Ngân
QL2162 Bùi Thị Thanh Huyền
QL2163 Phan Trần Quỳnh Như
QL2164 Nguyễn Hoàng Thi Trúc
QL2165 Nguyễn Thị Phương Thảo
QL2166 Huỳnh Thị Ngọc Nhi
QL2167 Phạm Ngọc Anh
QL2168 Vũ Ngọc Hoàng
QL2169 Nguyễn Thị Hồng Nhung
QL1340 Lâm Hà Trúc Mai

[/bt_bb_text][/bt_bb_column][/bt_bb_row][/bt_bb_section][bt_bb_section layout=”boxed_800″ lazy_load=”yes” show_video_on_mobile=”” top_spacing=”” bottom_spacing=”” full_screen=”” vertical_align=”top” color_scheme=”” background_color=”” background_image=”” background_overlay=”” top_section_coverage_image=”” bottom_section_coverage_image=”” parallax=”” parallax_offset=”” background_video_yt=”” yt_video_settings=”” background_video_mp4=”” background_video_ogg=”” background_video_webm=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” animation=”no_animation” el_id=”” el_class=”” el_style=””][bt_bb_row shape=”inherit”][bt_bb_column order=”0″ lazy_load=”yes” shape=”inherit” width=”1/1″ width_lg=”1/1″ width_md=”1/1″ width_sm=”1/1″ width_xs=”1/1″][bt_bb_headline supertitle_position=”outside” font_subset=”latin,latin-ext” headline=”” superheadline=”Nhân viên” subheadline=”” size=”inherit” html_tag=”h1″ font_weight=”” dash=”none” align=”inherit%$%%$%%$%%$%” dash_type=”” dash_color_scheme=”” color_scheme=”” color=”” font=”inherit” font_size=”” superheadline_font_weight=”” subheadline_font_weight=”” url=”” target=”_self” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” animation=”no_animation” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_headline][bt_bb_text]

Mã Nhân Sự Họ Và Tên
QL0001 Tất Lê Thanh Tùng
QL0007 Phạm Quốc Tuấn
QL0008 Đỗ Quang Tân
QL0011 Đặng Thị Bích Tuyền
QL0013 Huỳnh Hữu Sinh
QL0021 Phạm Thụy Thùy Trâm
QL0026 Võ Thị Thanh Thương
QL0027 Hoàng Thị Thùy Dương
QL0028 Lê Thị Hồng Gái
QL0030 Trịnh Thu Hương
QL0032 Ngô Tân Khánh Vĩnh
QL0035 Ngô Hoa Tiên Vy
QL0036 Huỳnh Thị Hạ Mỹ
QL0039 Ngô Thanh Tuyền
QL0048 Nguyễn Thái Hoàng
QL0055 Quản Trị Viên
QL0134 Lê Thị Diễm Trang
QL0140 Nguyễn Kim Thùy
QL0142 Trần Ngọc Đức
QL0184 Nguyễn Thị Thúy Hằng
QL0693 Lê Thị Thu Hồng
QL0714 Nguyễn Thị Phương Minh
QL0794 Trương Ngọc Nhớ
QL0799 Huỳnh Nguyễn Thanh Thảo
QL1031 Hoàng Hữu Nam
QL1066 Trần Văn Tranh
QL1073 Huỳnh Thị Lệ Dung
QL1143 La Hồng Thuận
QL1191 Nguyễn Cao Xuân Trúc
QL1245 Trương Lý Ái
QL1247 Lê Nguyễn Hoài Anh
QL1291 Trịnh Hồng Sơn
QL1314 Lý Ngọc Thu Ngân
QL1370 Nguyễn Ngọc Mai
QL1383 Nguyễn Thái Thành
QL1420 Lê Thị Tuyết
QL1421 Nguyễn Thị Mai
QL1426 Trần Quang Phúc
QL1465 Lạc Thị Tuyền Phúc
QL1481 Phạm Thị Kim Vân
QL1492 Đỗ Ngọc Khánh Chi
QL1520 Dương Thị Lưu Ly
QL1541 Diệp Thế Thuận
QL1634 Cổ đông
QL1638 Nguyễn Thanh Thi
QL1639 Trần Đức Trung
QL1642 Phan Trúc Nhường
QL1669 Lý Ngọc Cẩm
QL1676 Nguyễn Thị Kim Tuyền
QL1770 Lê Thanh Bình
QL1771 Nguyễn Thanh Phong
QL1821 Trương Mai Ngọc Hạ
QL1822 Đỗ Đăng Khoa
QL1833 Võ Thị Dung
QL1834 Trần Vũ
QL1835 Lừng Tú Vỹ
QL1846 Lê Thị Hoa
QL1878 Lê Thị Phượng Huỳnh
QL1899 Quách Đình Nhật
QL1916 Nguyễn Thị Thanh Mai
QL1931 Lê Thị Như Huỳnh
QL1932 Trần Nguyễn Thị Thu Hà
QL1936 Lê Tấn Đạt
QL1942 Bùi Ngọc Trúc
QL1946 Nguyễn Hữu Lộc
QL1951 Phạm Thị Như Huỳnh
QL1965 Nguyễn Thị Bích Trâm
QL1969 Lý Ngọc Thu Anh
QL1975 Huỳnh Anh Nhã
QL2009 Bùi Yong Hy
QL2017 Nguyễn Thị Ngọc Hiền
QL2026 Nguyễn Huỳnh Yến Nhi
QL2034 Lê Nguyễn Như Trinh
QL2035 Cao Minh Quyên
QL2079 Phạm Thị Hà Thanh
QL2083 Nguyễn Hồ Nguyệt Băng Tâm
QL2084 Vương Huỳnh Mai
QL2104 Nguyễn Tuấn Nhã
QL2120 Phạm Dương Thảo Hiền
QL2121 Vũ Thị Thu
QL2122 Trần Thị Hồng Hạnh
QL2128 Nguyễn Thị Thuỳ Linh
QL2136 Trần Ngọc Như
QL2161 Nguyễn Ngọc Thanh
QL2170 Huỳnh Như

[/bt_bb_text][/bt_bb_column][/bt_bb_row][/bt_bb_section]