Vòng quay may mắn

[bt_bb_section layout=”wide” lazy_load=”yes” show_video_on_mobile=”” top_spacing=”” bottom_spacing=”” full_screen=”” vertical_align=”top” color_scheme=”” background_color=”” background_image=”” background_overlay=”” top_section_coverage_image=”” bottom_section_coverage_image=”” parallax=”” parallax_offset=”” background_video_yt=”” yt_video_settings=”” background_video_mp4=”” background_video_ogg=”” background_video_webm=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” animation=”no_animation” el_id=”” el_class=”” el_style=””][bt_bb_row column_gap=”” row_width=”default” color_scheme=”” background_color=”” opacity=”” responsive=”hidden_md hidden_lg” shape=”inherit” shadow=”” background_image=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” animation=”no_animation” el_id=”” el_class=”” el_style=”” negative_margin=””][bt_bb_column order=”0″ lazy_load=”yes” shape=”inherit” width=”1/1″ width_lg=”1/1″ width_md=”1/1″ width_sm=”1/1″ width_xs=”1/1″][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”medium” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” animation=”no_animation” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_image lazy_load=”yes” image=”10352″ size=”full” image_height=”” shape=”square” align=”inherit” caption=”” url=”” target=”_self” hover_style=”simple” content_display=”always” content_background_color=”” content_background_opacity=”” content_align=”middle” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” animation=”no_animation” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_image][/bt_bb_column][/bt_bb_row][bt_bb_row column_gap=”” row_width=”default” color_scheme=”” background_color=”” opacity=”” responsive=”hidden_xs hidden_ms hidden_sm” shape=”inherit” shadow=”” background_image=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” animation=”no_animation” el_id=”” el_class=”” el_style=”” negative_margin=””][bt_bb_column order=”0″ lazy_load=”yes” shape=”inherit” width=”1/1″ width_lg=”1/1″ width_md=”1/1″ width_sm=”1/1″ width_xs=”1/1″][bt_bb_image lazy_load=”yes” image=”10352″ size=”full” image_height=”” shape=”square” align=”inherit” caption=”” url=”” target=”_self” hover_style=”simple” content_display=”always” content_background_color=”” content_background_opacity=”” content_align=”middle” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” animation=”no_animation” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_image][/bt_bb_column][/bt_bb_row][/bt_bb_section][bt_bb_section layout=”boxed_1200″ lazy_load=”yes” show_video_on_mobile=”” top_spacing=”small” bottom_spacing=”” full_screen=”” vertical_align=”top” color_scheme=”” background_color=”” background_image=”” background_overlay=”” top_section_coverage_image=”” bottom_section_coverage_image=”2278″ parallax=”” parallax_offset=”” background_video_yt=”” yt_video_settings=”” background_video_mp4=”” background_video_ogg=”” background_video_webm=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” animation=”no_animation” el_id=”” el_class=”” el_style=””][bt_bb_row][bt_bb_column width=”1/1″ width_lg=”1/1″ width_md=”1/1″ width_sm=”1/1″ width_xs=”1/1″ order=”0%$%%$%%$%%$%” lazy_load=”yes” shape=”inherit” align=”center%$%%$%%$%%$%” vertical_align=”top” background_image=”” inner_background_image=”” color_scheme=”” color_scheme_inner=”” background_color=”” inner_background_color=”” opacity=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” animation=”no_animation” el_id=”” el_class=”” el_style=”” padding=”0″ shadow=””][wpcode id=”10339″][/wpcode][bt_bb_separator][/bt_bb_separator][/bt_bb_column][/bt_bb_row][/bt_bb_section][bt_bb_section layout=”boxed_900″ lazy_load=”yes” show_video_on_mobile=”” top_spacing=”medium” bottom_spacing=”” full_screen=”” vertical_align=”top” color_scheme=”” background_color=”rgb(220,209,243)” background_image=”” background_overlay=”” top_section_coverage_image=”” bottom_section_coverage_image=”2258″ parallax=”” parallax_offset=”” background_video_yt=”” yt_video_settings=”” background_video_mp4=”” background_video_ogg=”” background_video_webm=”” responsive=”hidden_xs hidden_ms hidden_sm” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” animation=”no_animation” el_id=”” el_class=”” el_style=””][bt_bb_row shape=”inherit”][bt_bb_column order=”0″ lazy_load=”yes” shape=”inherit” width=”1/2″ width_lg=”1/2″ width_md=”1/2″ width_sm=”1/2″ width_xs=”1/1″][bt_bb_headline font_subset=”latin,latin-ext” superheadline=”” headline=”ĐỐI TƯỢNG THAM GIA LÀ AI?” subheadline=”” html_tag=”h3″ size=”large” align=”inherit%$%%$%%$%%$%” dash=”none” color_scheme=”accent-light-skin” color=”” supertitle_position=”” font=”inherit” font_size=”” url=”” target=”_self” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” font_weight=”” dash_type=”” dash_color_scheme=”” superheadline_font_weight=”” subheadline_font_weight=”” animation=”no_animation”][/bt_bb_headline][bt_bb_text]

Dành cho phụ huynh có con tại theo học H123 và các bạn đang theo học hoặc đăng ký học tại H123

[/bt_bb_text][/bt_bb_column][bt_bb_column order=”0″ lazy_load=”yes” shape=”inherit” width=”1/2″ width_lg=”1/2″ width_md=”1/2″ width_sm=”1/2″ width_xs=”1/1″][bt_bb_image lazy_load=”yes” image=”9275″ size=”full” image_height=”” shape=”square” align=”inherit” caption=”” url=”” target=”_self” hover_style=”simple” content_display=”always” content_background_color=”” content_background_opacity=”” content_align=”middle” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” animation=”no_animation” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_image][/bt_bb_column][/bt_bb_row][bt_bb_row][bt_bb_column width=”1/2″ width_lg=”1/2″ width_md=”1/2″ width_sm=”1/2″ width_xs=”1/1″ order=”0″ lazy_load=”yes” shape=”inherit”][bt_bb_image lazy_load=”yes” image=”10361″ size=”full” image_height=”” shape=”square” align=”inherit” caption=”” url=”” target=”_self” hover_style=”simple” content_display=”always” content_background_color=”” content_background_opacity=”” content_align=”middle” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” animation=”no_animation” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_image][/bt_bb_column][bt_bb_column order=”0″ lazy_load=”yes” shape=”inherit” width=”1/2″ width_lg=”1/2″ width_md=”1/2″ width_sm=”1/2″ width_xs=”1/1″][bt_bb_headline font_subset=”latin,latin-ext” superheadline=”” headline=”THỂ LỆ THAM GIA” subheadline=”” html_tag=”h3″ size=”large” align=”inherit%$%%$%%$%%$%” dash=”none” color_scheme=”accent-light-skin” color=”” supertitle_position=”” font=”inherit” font_size=”” url=”” target=”_self” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” font_weight=”” dash_type=”” dash_color_scheme=”” superheadline_font_weight=”” subheadline_font_weight=”” animation=”no_animation”][/bt_bb_headline][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” animation=”no_animation” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_text]

Để tham gia chương trình vòng quay may mắn, các bạn phải hoàn thành những mục tiêu dưới đây:

 • Check-in tại H123/Đánh giá GG MAP
 • Tham gia nhập học tại H123
 • Cùng bạn học vui
 • Học sinh đăng ký thêm khóa

[/bt_bb_text][/bt_bb_column][/bt_bb_row][/bt_bb_section][bt_bb_section layout=”boxed_900″ lazy_load=”yes” show_video_on_mobile=”” top_spacing=”medium” bottom_spacing=”” full_screen=”” vertical_align=”top” color_scheme=”” background_color=”rgb(220,209,243)” background_image=”” background_overlay=”” top_section_coverage_image=”” bottom_section_coverage_image=”2258″ parallax=”” parallax_offset=”” background_video_yt=”” yt_video_settings=”” background_video_mp4=”” background_video_ogg=”” background_video_webm=”” responsive=”hidden_md hidden_lg” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” animation=”no_animation” el_id=”” el_class=”” el_style=””][bt_bb_row shape=”inherit”][bt_bb_column order=”0″ lazy_load=”yes” shape=”inherit” width=”1/2″ width_lg=”1/2″ width_md=”1/2″ width_sm=”1/2″ width_xs=”1/1″][bt_bb_headline font_subset=”latin,latin-ext” superheadline=”” headline=”ĐỐI TƯỢNG THAM GIA LÀ AI?” subheadline=”” html_tag=”h3″ size=”large” align=”inherit%$%%$%%$%%$%” dash=”none” color_scheme=”accent-light-skin” color=”” supertitle_position=”” font=”inherit” font_size=”” url=”” target=”_self” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” font_weight=”” dash_type=”” dash_color_scheme=”” superheadline_font_weight=”” subheadline_font_weight=”” animation=”no_animation”][/bt_bb_headline][bt_bb_text]

Dành cho phụ huynh có con tại theo học H123 và các bạn đang theo học hoặc đăng ký học tại H123

[/bt_bb_text][/bt_bb_column][bt_bb_column order=”0″ lazy_load=”yes” shape=”inherit” width=”1/2″ width_lg=”1/2″ width_md=”1/2″ width_sm=”1/2″ width_xs=”1/1″][bt_bb_image lazy_load=”yes” image=”9275″ size=”full” image_height=”” shape=”square” align=”inherit” caption=”” url=”” target=”_self” hover_style=”simple” content_display=”always” content_background_color=”” content_background_opacity=”” content_align=”middle” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” animation=”no_animation” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_image][/bt_bb_column][/bt_bb_row][bt_bb_row][bt_bb_column order=”0″ lazy_load=”yes” shape=”inherit” width=”1/2″ width_lg=”1/2″ width_md=”1/2″ width_sm=”1/2″ width_xs=”1/1″][bt_bb_headline font_subset=”latin,latin-ext” superheadline=”” headline=”THỂ LỆ THAM GIA” subheadline=”” html_tag=”h3″ size=”large” align=”inherit%$%%$%%$%%$%” dash=”none” color_scheme=”accent-light-skin” color=”” supertitle_position=”” font=”inherit” font_size=”” url=”” target=”_self” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” font_weight=”” dash_type=”” dash_color_scheme=”” superheadline_font_weight=”” subheadline_font_weight=”” animation=”no_animation”][/bt_bb_headline][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” animation=”no_animation” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_text]

Để tham gia chương trình vòng quay may mắn, các bạn phải hoàn thành những mục tiêu dưới đây:

 • Check-in tại H123
 • Đánh giá GG MAP
 • Tham gia nhập học tại H123
 • Cùng bạn học vui
 • Cài APP H123
 • Đăng kí thêm môn

[/bt_bb_text][/bt_bb_column][bt_bb_column width=”1/2″ width_lg=”1/2″ width_md=”1/2″ width_sm=”1/2″ width_xs=”1/1″ order=”0″ lazy_load=”yes” shape=”inherit”][bt_bb_image lazy_load=”yes” image=”10030″ size=”full” image_height=”” shape=”square” align=”inherit” caption=”” url=”” target=”_self” hover_style=”simple” content_display=”always” content_background_color=”” content_background_opacity=”” content_align=”middle” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” animation=”no_animation” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_image][/bt_bb_column][/bt_bb_row][/bt_bb_section][bt_bb_section layout=”boxed_900″ lazy_load=”yes” top_spacing=”normal” bottom_spacing=”normal” full_screen=”” vertical_align=”top” color_scheme=”” background_color=”rgb(255,255,255)” background_image=”” background_overlay=”” parallax=”” parallax_offset=”” background_video_yt=”” yt_video_settings=”” background_video_mp4=”” background_video_ogg=”” background_video_webm=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” top_section_coverage_image=”” bottom_section_coverage_image=”2278″ show_video_on_mobile=”” animation=”no_animation”][bt_bb_row][bt_bb_column lazy_load=”yes” shape=”inherit” width=”1/1″ align=”center” vertical_align=”top” animation=”no_animation” background_image=”” inner_background_image=”” color_scheme=”” background_color=”” inner_background_color=”” opacity=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” padding=”normal” shadow=””][bt_bb_headline font_subset=”latin,latin-ext” superheadline=”Cách thức tham gia” headline=”Vòng quay may mắn” subheadline=”” html_tag=”h3″ size=”large” align=”inherit%$%%$%%$%%$%” dash=”none” color_scheme=”light-accent-skin” color=”” supertitle_position=”” font=”inherit” font_size=”” url=”” target=”_self” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” font_weight=”” dash_type=”” dash_color_scheme=”” superheadline_font_weight=”” subheadline_font_weight=”” animation=”no_animation”][/bt_bb_headline][bt_bb_separator top_spacing=”normal” bottom_spacing=”normal” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][/bt_bb_column][/bt_bb_row][bt_bb_row][bt_bb_column lazy_load=”no” width=”1/1″ align=”left” vertical_align=”top” animation=”no_animation” background_image=”” inner_background_image=”” color_scheme=”” background_color=”” inner_background_color=”” opacity=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” padding=”normal” shadow=”” shape=”inherit”][bt_bb_step_line color_scheme=”alternate-accent-skin” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][bt_bb_inner_step title=”Bước 1″ text=”Các bạn cần hoàn thành một trong các chương trình trong thể lệ tham gia của chương trình vòng xoay may mắn” image=”10053″ responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” html_tag=”h3″ animation=”no_animation”][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”small” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][/bt_bb_inner_step][bt_bb_inner_step title=”BƯỚC 2″ text=”Sau khi hoàn thành, các bạn cần đất trung tâm gần nhất và cung cấp thông tin tư vấn ” image=”9886″ responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” html_tag=”h3″ animation=”no_animation”][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”small” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][/bt_bb_inner_step][bt_bb_inner_step title=”BƯỚC 3″ text=”Sau khi cung cấp thông tin đầy đủ cho thong tin tư vấn, các bạn nhớ check-in mình tại trung tâm với Hashtag #H123 để nhận lượt quay miễn phí nhé!” image=”9310″ responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” html_tag=”h3″ animation=”no_animation”][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”small” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” animation=”no_animation”][/bt_bb_separator][/bt_bb_inner_step][/bt_bb_step_line][/bt_bb_column][/bt_bb_row][/bt_bb_section][bt_bb_section layout=”boxed_1200″ lazy_load=”yes” show_video_on_mobile=”” top_spacing=”” bottom_spacing=”” full_screen=”” vertical_align=”top” color_scheme=”” background_color=”rgb(220,209,243)” background_image=”” background_overlay=”” top_section_coverage_image=”” bottom_section_coverage_image=”8888″ parallax=”” parallax_offset=”” background_video_yt=”” yt_video_settings=”” background_video_mp4=”” background_video_ogg=”” background_video_webm=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” animation=”no_animation” el_id=”” el_class=”” el_style=””][bt_bb_row][bt_bb_column order=”0″ lazy_load=”yes” shape=”inherit” width=”1/2″ width_lg=”1/2″ width_md=”1/2″ width_sm=”1/2″ width_xs=”1/1″][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”large” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” animation=”no_animation” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_headline font_subset=”latin,latin-ext” superheadline=”Uư đãi lên đến 30%” headline=”NHIỀU PHẦN QUÀ GIÁ TRỊ
ƯU ĐÃI BẤT NGỜ” subheadline=”” html_tag=”h4″ size=”normal” align=”inherit%$%%$%%$%%$%” dash=”none” color_scheme=”light-accent-skin” color=”” supertitle_position=”” font=”inherit” font_size=”” url=”” target=”_self” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” font_weight=”” dash_type=”” dash_color_scheme=”” superheadline_font_weight=”” subheadline_font_weight=”” animation=”no_animation”][/bt_bb_headline][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” animation=”no_animation” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_text]

Khi bạn tham gia chương trình Vòng quay may mắn tại H123, bạn sẽ có cơ hội nhận những phần quà đặc biệt và duy nhất trong tháng 12 này:

 •  Balo siêu ngầu
 • Áo H123 sành điệu
 • Tập H123 xịn mịn
 • Túi H123 cá tính
 • Ưu đãi học phí lên đến 20%

[/bt_bb_text][/bt_bb_column][bt_bb_column width=”1/2″ width_lg=”1/2″ width_md=”1/2″ width_sm=”1/2″ width_xs=”1/1″ order=”0″ lazy_load=”yes” shape=”inherit”][bt_bb_image lazy_load=”yes” image=”8943″ size=”boldthemes_medium” image_height=”” shape=”hard-rounded” align=”inherit” caption=”” url=”” target=”_self” hover_style=”simple” content_display=”always” content_background_color=”” content_background_opacity=”” content_align=”middle” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” animation=”no_animation” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_image][/bt_bb_column][/bt_bb_row][/bt_bb_section][bt_bb_section layout=”boxed_1200″ lazy_load=”yes” top_spacing=”large” bottom_spacing=”large” full_screen=”” vertical_align=”top” color_scheme=”” background_color=”” background_image=”1939″ background_overlay=”” parallax=”” parallax_offset=”” background_video_yt=”” yt_video_settings=”” background_video_mp4=”” background_video_ogg=”” background_video_webm=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” top_section_coverage_image=”” bottom_section_coverage_image=”4125″ allow_content_outside=”yes” show_video_on_mobile=”” bt_bb_toggled=”false” animation=”no_animation”][bt_bb_row column_gap=”0″ responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” color_scheme=”” shape=”inherit” negative_margin=””][bt_bb_column width=”1/1″ align=”left%$%%$%%$%%$%” vertical_align=”bottom” animation=”fade_in move_right” padding=”0″ background_image=”” inner_background_image=”” background_color=”” inner_background_color=”” opacity=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” lazy_load=”no” width_lg=”1/1″ width_md=”1/1″ width_sm=”1/1″ width_xs=”1/1″ order=”0%$%%$%%$%%$%” color_scheme=”” shadow=”” shape=”inherit”][bt_bb_image lazy_load=”yes” image=”4146″ size=”full” image_height=”” shape=”square” align=”inherit” caption=”” url=”” target=”_self” hover_style=”simple” content_display=”always” content_background_color=”” content_background_opacity=”” content_align=”middle” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_image][/bt_bb_column][/bt_bb_row][/bt_bb_section]